mi band

Зразок виконаноі розрахунково-графічноі роботи коментар до виконаноі роботи — №3

Зразок виконаної роботи відповідає вимогам методичних вказівок до виконання РГЗ і може бути викладене як загальні рекомендації.

Тему РГЗ надає викладач, але студент має право самостійно сформулювати тему і провести визначені дослідження з метою уточнення розрахункових та експлуатаційних параметрів обладнання.

Самостійний вибір теми дає можливість підібрати курсовий проект по дисципліні і полегшує роботу над її виконанням.

Зразок виконаноі розрахунково-графічноі роботи коментар до виконаноі роботи
mi band