mi band

Зразок виконаноі розрахунково-графічноі роботи коментар до виконаноі роботи — №1

Завдання

Установка карусельного типу для збору крові. Для креслення установка В-2-ФСК.

*** Титульний лист оформляється студентом в установленому порядку

Реферат

Записка пояснення 15 , креслень -1 формату А-1, літературних джерел 3.

Графічна частина: креслення 1 формату А-1. Тема : „ Установка карусельного типу для збору крові ”

Мета роботи : вивчити устаткування обезкровлювання та його раціональноє використовування. Провести розрахунки за визначенням продуктивності машини і потужності його приводу. Вивчити правила експлуатації з дотриманням техніки безпеки і охороні праці.

Результат: В результаті вивчення одержані навички підбору технологічного устаткування на основі його технічних характеристик.

Ключові слова : кров, резервуар, полий ніж, туша, установка, бак

Зміст

Зразок виконаноі розрахунково-графічноі роботи коментар до виконаноі роботи

завдання……………………………………………………………….….…2 реферат…………………………………………….……………………..…3 зміст………………………………………………………….…………………4 введення …………………………………………….……………..…….…5 суть технологічного процесу…………………………..…..………………6 технологічне устаткування………………………………..………..….…..7 розрахунок основних параметрів……………………………………………………………………..…..9 правила експлуатації………………………………………….……..….…12 висновок……………………………………………………….………..…14 список літератури …………………………………..………….……….…15

ВЗразок виконаноі розрахунково-графічноі роботи коментар до виконаноі роботиСтуп

Здійснені за останні роки заходи щодо розширення діючих, будівництву і введенню дії нових, технічно оснащених м’ясокомбінатах, освоєнню і упровадженню нових видів технологічного устаткування, зокрема потоково-механізованих ліній, дозволили значно підвищити загальний технічний рівень м’ясної промисловості, механізувати багато процесів переробки худоби.

Виробництво технологічного устаткування для м’ясної промисловості на машинобудівних заводах щорічно зростає.

Проектно-конструкторські організації і науково-дослідні інститути ведуть розробку нових конструкцій устаткування для переробки худоби.

Підвищуються вимоги пред’являються до устаткування підприємств м’ясної промисловості. Ці вимоги в основному зводяться до наступних:

· висока продуктивність в поєднанні з хорошою якістю обробки продукту;

· забезпечення максимального виходу продукту, відсутність шкідливих дій на продукт (перетирання, нагрівання, забруднення і т. п.);

· компактність, мала вага, міцність, доступність санітарної обробки, особливо для всіх ділянок, дотичних з продуктом;

· безпека для обслуговуючого персоналу;

· довговічність деталей, надійність, міцність з’єднань, відсутність гостродефіцитних деталей, порівняно невисока вартість, простота конструкції і обслуговування.

Зразок виконаноі розрахунково-графічноі роботи коментар до виконаноі роботи

Суть технологічного процесу

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗНЕКРОВЛЕННЯ КРУПНОГОРОГАТОГО СКОТА І СВИНЕЙ.

Кров великої рогатої худоби і свиней збирають і використовують на харчові, медичні і технічні цілі, а дрібної рогатої худоби — тільки на технічні. При зборі технічної крові вона після заколювання стікає в піддони і жолоби, змонтовані під конвейєром знекровлення, і звідти самопливом або насосами передається в баки-збірки. Для запобігання згортанню крові в піддони або баки-збірки подається стабілізуючий розчин.

Збір крові на харчові цілі здійснюють за допомогою порожнистих ножів в установках відкритого або закритого типу при атмосферному тиску або з використанням вакууму. Вакуум застосовують у відкритих і закритих установках для інтенсифікації знекровлення. Вакуум в межах від 40 до 60 кПастворюється мокроповітряними водокільцевими насосами, продуктивність яких повинна забезпечити досягнення заданого тиску за 2…3 мін і підтримувати його під час роботи установки. Знижений тиск в системі може привести до закупорення отворів порожнистого ножа і звуження кровоносних судин, а отже, до погіршення відтоку крові. Тому застосовують пульсацію тиску в ритмі роботи серця. Після заколювання тварини порожнистим ножем кров по шлангу зливається в місткості (тази, бідони, баки-збірки і ін.), де витримується до тих пір, поки не буде одержаний висновок ветсанексперта про її придатність до використовування на харчові або технічні цілі. Висновок ветсанексперта поступає після повного обстеження органів тварини на конвейєрі первинної обробки, тобто протягом 25…30 мін. Для ідентифікації туші і місткості, в яку поступила кров, застосовують різні способи кодування. Код вводиться в систему управління установкою для збору крові і привласнюється туші, наступній по конвейєру. Прочитування коду виробляється на пульті ветсанексперта, який пов’язаний з пультом управління.

У установках відкритого типу кров витримують в негерметичних місткостях, а закритого типу — в герметичних, під вакуумом. У обох випадках відведення крові може бути вироблений без вакууму або із застосуванням вакууму.

Зразок виконаноі розрахунково-графічноі роботи коментар до виконаноі роботи

Технологічне устаткування

Установка В2 ФСК відкритого типу для збору кроєний від свиней має продуктивність до 100 голів в 1 ч. Установка побудована на принципі каруселі. Заколювання і знекровлення здійснюються по черзі двома порожнистими ножами. Безпосередньо у ніж, яким проводиться заколювання, подається насосом-дозатором стабілізуючий розчин з бака. Подача розчину регулюється вентилем. Другий ніж поміщають в склянку для стерилізації, куди поступає розчин з бака. Кров проходить через фільтр і насосом подається в один з восьми баків-збірок, які встановлені на платформі, що періодично повертається. У бак завантажується кров від двадцяти туш, після чого оператор міняє ніж, а карусель робить поворот на один крок, подаючи нову місткість. У позиціях II…V відбувається витримка крові і після надходження сигналу з пульта ветсанексперта на пульт управління установкою з останнього дається команда на вивантаження крові, призначеної на технічні (позиція VI) або харчові (позиція VII) цілі. У позиції VIII здійснюються миття і стерилізація бака-збірки. Потужність приводу установки 1,9 кВт, маса 3 т. Установку обслуговує одна людина.

Установка фірми «Ніро-Атомайзер» (Данія) відкритого типу для збору харчової крові від свиней також побудована за принципом каруселі. Залежно від продуктивності установки на каруселі змонтовано від 6 до 18 баків-збірки, а заколювання здійснюють на одному або двох робочих місцях двома порожнистими ножами.

Після збору крові від однієї туші ножі міняють і стерилізують. Стабілізуючий розчин готується в баку з мішалкою і насосом подається в напірний бак, звідки по шлангах поступає в порожнистий ніж. Кров стікає по кровепроводу в бак-збірку. У бак збирається кров від 10 туш; після заповнення він переміщається па один крок і починається заповнення наступного. На підвісному шляху ділянки знекровлення встановлений вузол кодування, пов’язаний з пультом управління установкою. Після ветсанекспертизи поступає команда на вивантаження крові на технічні або на харчові цілі. Спорожнений бак-збірка поступає в агрегат миття і стерилізації бака, де за допомогою форсунок і щіток бак обполіскують, миють і стерилізують. Продуктивність установки залежно від числа робочих місць і баків-збірок складає від 50 до 240 голів в 1 ч.

Установка фірми КСІ (Канада), відкритого типу. Як місткість для збору і витримки кров в установці використовує відро з неіржавіючої сталі, підвішене на підвісному конвейєрі. У відро на ділянці заколювання зливається кров від однієї тварини і в той же час подається стабілізуючий розчин з дозатора. Одночасно проводиться кодування номера відра і туші. Тривалість переміщення відра на конвейєрі повинна забезпечити ветерінарно-санітарнуЗразок виконаноі розрахунково-графічноі роботи коментар до виконаноі роботиІнспекцію туші на конвейєрі первинної обробки. За наслідками інспекції технічна кров зливається в трап, а харчова — в бак-збірку, звідки, через трубуi вона поступає на подальшу переробку. Спорожнені відра подаються на миття і дезинфекцію в мийну машину, а потім знов під завантаження. Довжина, конфігурації конвейєра, число відер і швидкість їх руху залежать від продуктивності установки.

_Установка «Вампір 250» фірми «Село» (Голландія) відкритого типу призначена для заколювання свиней і збору крові. Установка складається з вузлів збору, витримки крові, миття і дезинфекції баків, пульта управління.

Основою вузла збору крові служить хрестовина, що періодично повертається на 180°. На одній балці хрестовини встановлені дві кришки, до яких прикріплені по два вузли подачі крові сполучені шлангами з порожнистими ножами. На кінцях іншої балки змонтовані два контейнери для миття і дезинфекції ножів. Кров з вузлів подачі поступає в баки-збірки, які за допомогою крокового пневмо-циліндра переміщаються по станині установки.

Свині після оглушення поступають по підвісному подаючому конвейєру і розділяються на два конвейєри. На ділянці заколювання свиня закріплюється бічними фіксаторами і заднім штовхачем, і робітник проводить заколювання порожнистим ножем. Після відведення крові робітник поміщає ніж в склянку-стерилізатор, туша розфіксірується і відводиться на подальшу обробку. Аналогічно проходять операції і на другому конвейєрі. Ножі поміщають в контейнер, і хрестовина повертається на півоберта. Далі використовують два нові ножі, а два вживаних і сполучні шланги в цей час промиваються і стерилізуються.

Зразок виконаноі розрахунково-графічноі роботи коментар до виконаноі роботи

Розрахунок основних параметрів

Вакуумні насоси.

Вакуумні насоси за принципом роботи діляться на об’ємні, струменеві і комбіновані.

У об’ємних насосах газ, що видаляється, піддається стисненню до тиску, відповідного тиску на виході з насоса. Вони мають постійну об’ємну продуктивність, тобто за один цикл роботи видаляють один і той же об’єм газу. До об’ємних відносяться поршневі і ротаційні насоси.

Поршневі насоси призначені для відсмоктування нейтральних газів (сухоповітряні насоси) і паро-газових сумішей (мокроповітряні насоси). Вони забезпечують тиск: мокроповітряні до 10…15 кПа і сухоповітряні до 1,3 кПа, що дає можливість використовувати їх в будь-яких установках, вживаних в м’ясній промисловості. Поршневі мокроповітряні насоси застосовують для відкачування суміші конденсату, Води і повітря після прямоточних конденсаторів змішення. Сухоповітряні насоси стискають повітря, яке відбирають з поверхневих конденсаторів, до атмосферного тиску. Поршневі насоси бувають одно — і двосторонньої дії, з горизонтальним або вертикальним розташуванням циліндра, з однією або двома ступенями стиснення, з клапанним або золотниковим розподілом. У мокроповітряних поршневих насосах використовують клапанний розподіл. Суміш газу і рідини засмоктується через прорізи в середній частині циліндра і викидається через пружинні клапани в головці циліндра. У деяких конструкціях в насосі встановлюють конденсаційну камеру, розташовану безпосередньо на циліндрі, де конденсується пара унаслідок розбризкування води. Продуктивність мокро-повітряних насосів від 30 до 210м/ч при потужності приводу від 2,8 до 7,5 кВт.

Сухоповітряний поршневий вакуумний насос. Це горизонтальний одноступінчатий насос подвійної дії із золотниковим розподілом. Він складається з циліндра, поршня, що приводиться в рух крівошипно-крєїцкопфним механізмом, який включає колінчастий вал, шатун і шток. Шток герметизується сальниковим ущільненням. На цапфі колінчастого валу закріплений ексцентрик, який через шатун і шток переміщає циліндровий золотник. Газ всмоктується через порожнину золотника і один з каналів, який сполучає її з тією частиною циліндра, де відбувається всмоктування. В цей час друга порожнина іншим каналом сполучає зону нагнітання циліндра з такою ж зоною золотника. В кінці ходу поршня зона нагнітання золотника перекривається, газ в ній стискається, і під дією тиску відкривається самодіючий пластинчастий підпружинений клапан, через який газ йде з насоса.

Для підвищення об’ємного коефіцієнта корисної дії стислий газ в мертвому підпоршневому просторі перепускається через канали в зону всмоктування циліндра. З обох боків циліндра є по чотири канали завглибшки Зразок виконаноі розрахунково-графічноі роботи коментар до виконаноі роботи4 мм. При зворотному ходу поршня цикл повторюється. Насос приводиться в рух від електродвигуна через кліноременную передачу.

mi band