Загальні вимоги пожежноі безпеки — №10

Одним з варіантів стаціонарних установок пожежогасіння є системи автоматичні модульні САМ-3,САМ-6, САМ-9, у яких використовуються вогнегасні порошки. У цих системах принцип дії закачних порошкових вогнегасників суміщено з принципом дії теплового замка. При досягненні певної температури, що є свідченням виникнення у приміщенні пожежі, спрацьовує тепловий замок і автоматично починається розпилення порошку. Це забезпечує ефективне застосування таких САМ для протипожежного захисту об’єктів без участі людини. Застосовуються САМ для гасіння пожеж класів А, В, С, а також Е.

Рекомендована література:

1. Закон України про пожежну безпеку, від 17.12.93;

2. ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Захист від пожежі»;

3. ДБН В.2.2-9-99 «Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения»;

4. ДСТУ 2272-93 «Пожежна безпека. Терміни та визначення»;

5. НАПБ А.01.001–95 «Правила пожежної безпеки в Україні», від 14.06.95;

6. НАПБ Б.02.001–94 «Положення про державну пожежну охорону»;

7. НАПБ Б.07.005–86 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»;

8. НАПБ В.01.033–86/140 «Правила пожарной безопасности для предприятий электронной промышленности»;

9. НАПБ В.01–034–99/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України»;

10. НАПБ В.01.047–95/930 «Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій культури»;

11. ОНТП 24-86 «Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Общесоюзные нормы технологического проектирования)»;

12. ГОСТ 12.0.004 – 91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

13. ГОСТ 12.1.010 – 76 ССБТ «Взрывобезопасность. Общие требования»;

14. ГОСТ 12.1.044–89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;

15. ГОСТ 12.4.009 – 83 ССБТ «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

16. ГОСТ 12.4.026-76ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности»;

17. СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;

18. СНиП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

19. СТСЭВ 5062-85 «Пожарная безопасность в строительстве. Предел огнестойкости конструкций. Технические требования к печам»;

20. Купчик М. П., Гандзюк М. П та інш. Основи охорони праці. — К.: Основа, 2000. — 416 с.

21. Ткачук К. Н., Халімовський М. О. та інш. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене — К.: Основа, 2006 — 448 с.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС