Вступ нормативно-правова база якості і безпечності харчових продуктів — №2

2. Документи, що регламентують якість і безпечність харчових продуктів в країнах ЄС.

1959 р. – виникнення системи НАССР в рамках космічної програми

NASA при виробництві продуктів харчування для космонавтів

1973 р. – схвалення концепції НАССР Адміністрацією по харчовим

Продуктам и медикаментам США (US FDA)

1985 р. – НАССР рекомендована Національною Академією Наук США для

Використання при контролі мікробіологічних ризиків

1989 р. – опублікування Національним консультативним комітетом по

Мікробіологічним критеріям харчових продуктів США (NACMCF USA)

«Настанова з розробки і впровадженню системи НАССР», в якому

Сформульовані, викладені та проаналізовані сім принципів

НАССР и приведені шість основних типів мікробіологічних небезпек

1991 р. – опублікування Національною службою морського риболовства США випробування по впровадженню систем, основаних на принципах НАССР,

В якості засобу контролю безпечності рибних продуктів

1992 р. – перегляд NACMCF «Настанови з розробки і впровадження

системи НАССР» і включення в нього «дерева прийняття
рішень», необхідного для визначення критичних точок
контролю (КТК)

1993 р. – опублікування Комісією «Кодекса Аліментаріус»

(САС) серії настанов з розробки та впровадження систем
НАССР

1993 р. – прийняття в ЄЕС Директиви 93/43/ЄЕС «Про гігієну харчових

продуктів», яка передбачає обов’язкове вживання систем
контролю заснованих на принципах НАССР, при виробництві
всіх продуктів харчування

1993 р. – опублікування в рамках європейської програми FLAIR

«Настанови для користувачів системи НАССР»

1994 р. – опублікування САС проекту документа

«Основні принципи гігієни харчових продуктів»

1995 р. – розробка САС аналізу ризиків

2002 р. – прийняття в ЄС Регламенту (ЄС) № 178/2002, що регламентує
загальні принципи і вимоги харчового законодавства,
затверджені Європейським Органом з безпеки харчових
продуктів та встановлює процедури в області безпеки
харчових продуктів

30.08.2005 р. – прийняття ISO міжнародного стандарту
ISO 22000:2005 «Системи менеджменту безпечності
харчових продуктів. Вимоги до організацій ланцюга
виробництва і поставки»

10.11.2005 р. – прийняття ISO міжнародного стандарту
ISO22004:2005 «Системи менеджменту безпечності
харчових продуктів. Керівництво по впровадженню
ISO 22000:2005»

3. Нормативна база України.

2003 р. – прийняття Національного стандарту України

ДСТУ 4161-2003 “Системи управління безпечністю харчових
продуктів. Вимоги”

Перелік нормативних документів в галузі сертифікації:

ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення.

ДСТУ 3411-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів із сертифікації та порядок їх акредитації.

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.

ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення.

ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи.

ДСТУ 3416-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок реєстрації об’єктів добровільної сертифікації.

ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується.

ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації.

ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення.

ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів із сертифікації систем якості та порядок їх акредитації.

ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. форма та опис.

Законодавче і нормативне забезпечення якості в Україні

1. Законодавча база України у сфері стандартизації, метрології і сертифікації.

Роботи у сфері стандартизації, метрології і сертифікації регламентуються законами і декретами, указами Президента України, постанови, розпорядженнями Верховної Ради і Кабінету Міністрів України.

Декрети:

1.»Про стандартизацію і сертифікацію» із змінами, внесеними Верховною Радою України від 11.06.1997 р. № 333.

2.»Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правив та відповідальність за їх порушення».

Закони України:

1. «Про захист прав споживачів»;

2. «Основі законодавства України про охорону здоров’я»;

3. «Про карантин рослин»;

4. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

5. «Про пестициди та агрохімікати»;

6. «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами»;

7. «Про ветеринарну медицину»;

8. «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції»;

9. «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини»;

Використана література:

1.Урванцев Б. А. Диалектика стандарта. — М.: Издательство стандартов, 1982. — 1 20 с.

2.Богданов А. Тектология: всеобщая организационная наука. — Берлин, Петроград, Москва: Изд-во Гржебина, 1923. — 531 с.

3 Гегель Г. В. Наука логики. — М.: Мысль, 1974. — 452 с.

4.ФіліпчукГ., Сициліано О., Деревянко В. Історичне коріння стандартизації.- Стандартизація, сертифікація, якість – журнал 2006р. №21

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Управління якістю продукціі ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС