Внтп — апк -260третя частина — №7

25.6 Технологічні процеси на підприємстві повинні проводитися у відповідності з вимогами чинних ГОСТ 12.3.002 — 75*, ГОСТ 12.2.061 — 81, ВНТП 532/739 — 85, Санитарных правил для предприятий мясной промышленности № 3238 — 85, Санітарних правил організації технологічних процесів та гігієнічних вимог до виробничого обладнання № 1042 — 73 та іншої технологічної документації, затвердженої у встановленому порядку.

25.7 На кожному підприємстві повинен бути визначений перелік шкідливих речовин. що можуть виділятися в приміщення під час проведення технологічних процесів і в аварійних ситуаціях, а також обов’язковий перелік приладів і методик аналізів для визначення концентрації цих речовин безпосередньо у виробничих приміщеннях і лабораторіях.

У приміщеннях з можливим виділенням у робочу зону шкідливих і небезпечних (вибухопожеженебезпечних) парів, газів і пилу повинен бути організований систематичний контроль за їх концентрацією в повітрі робочої зони за допомогою газоаналізаторів та інших контрольно — вимірювальних приладів

25.8 Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинні перевищувати значень, передбачених ГОСТ 12.1.005 — 88 та іншими чинними нормативними документами.

25.9 Застосування та зберігання нітриту натрію при виготовленні ковбасних виробів, натуральних м’ясних продуктів і м’ясних консервів для придання цим продуктам властивого їм рожево — червоного забарвлення виконувати у відповідністю з додатком 2 ДНАОП 1.8.20 — 1.06 — 99 Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів.

25.10 Для захисту людей, худоби і птиці від ураження електрострумом, необхідно

Передбачати захисне заземлення або занулення електроустановок у відповідності з вимогами Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

25.11 Підприємство повинно бути забезпечене санітарно — побутовими

Приміщеннями у відповідності з вимогами чинного СНиП 2.09.04 — 87.

25.12 Обслуговуючий персонал повинен бути забезпечений спецодягом та

Спецвзуттям у відповідності з Типовими нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м’ясної та молочної промисловості ДНАОП 0.00 — 3.03 — 98 із змінами від 03.07.2002 року, наказ № 305 Мінпраці України, та ДНАОП 0.05 — 3.03 — 99 Типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв).

25.13Побутові приміщення необхідно щодня після закінчення роботи ретельно прибирати: очищати від пилу стіни, підлогу та інвентар, промивати мильно-лужним розчином і гарячою водою; шафи в гардеробних очищати вологим способом і не рідше 1 раз на тиждень, піддавати дезінфекції шляхом зрошення або протирання тканиною, змоченої дезінфікуючим засобом.

25.14 Санітарні, вузли й устаткування кімнати гігієни жінок при необхідності, але не рідше 1 разу в зміну, ретельно очищають, промивають водою, після чого дезінфікують.

25.15 Джерела шкідливих виділень повинні бути максимально герметизовані та мати місцеву витяжну вентиляцію для видалення шкідливих речовин з приміщень.

25.16 Для приміщень, які не вимагають спеціальних метеорологічних умов, волого — температурний режим та швидкість руху повітря повинні визначатися у відповідності з санітарними вимогами мікро­клімату до виробничих приміщень.

25.17 При розрахунку рівнів і проек­туванні захисту від шуму для забезпечення допустимих рівнів звукового тиску необхідно керуватися чинними Державними санітарними нормами «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037 — 99».

25.18 Ветеринарно — санітарну обробку та дезінфекцію приміщень проводити згідно з

Вимогами «Санитарных правил для предприятий мясной промышленности». Ветеринарно — санітарні та гігієнічні вимоги щодо утримання й експлуатації підприємств (цехів), технологічного обладнання з виробництва м’ясних продуктів, регламентовані «Ветеринарно — санітарними правилами з виробництва» та іншими нормативно — правовими актами в галузі ветеринарної медицини м’ясної промисловостї. При ветеринарно — санітарних обробках приміщень підприємств використовувати дезінфекційні та миючі засоби, що зареєстровані в Україні, у відповідності з настановами щодо їх застосування,

Після проведення підготовки та дезінфекції приміщень, необхідно дотримуватися

Міжциклових профілактичних перерв, які регламентовані вищезазначеними правилами.

25.19 Територія підприємства повинна утримуватися в чистоті. Прибирання її виконують щодня. В теплу пору року перед прибиранням, при необхідності, територію й зелені насадження поливають водою, У зимовий час проїзну частину території й пішохідних доріжок систематично очищають від снігу й льоду.

25.20 Для збору сміття використають металеві бачки із кришками або металеві контейнери, які встановлюють на асфальтовані площадки, які в 3 рази перевищують площу основи бачків. Такі площадки повинні розташовуватися не ближче 25 м від виробничих і допоміжних приміщень,

25.21 Видалення відходів і сміття з бачків і контейнерів повинно виконуватися при їх нагромадженні не більше ніж на 2/3 ємності, але не рідше одного разу в день. Після звільнення сміття бачки миють і дезінфікують.

25.22 Сміттєприймальники, вигрібні ями, дворові вбиральні дезінфікують 10 % розчином хлорного вапна або вапняним молоком.

26 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

26.1 Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» вказано, що підприємства з виробництва харчових продуктів (м’ясокомбінати, молокозаводи) становлять підвищену екологічну небезпеку і здійснення державної експертизи для цих підприємств є обов’язковим.

26.2 На підприємствах крім основної продукції — м’яса та м’ясопродуктів, утворюються значні обсяги відходів — гній, водовідведення від системи водопостачання та господарсько — фекальні стоки, шкідливі гази, які можуть містити значну кількість біогенних елементів, патогенної мікрофлори, личинок і яєць гельмінтів, що можуть негативно впливати на навколишнє природне середовище..

26.3 Проектування, будівництво і реконструкцію підприємств , які

Впливають на стан атмосферного повітря, водні і земельні ресурси, рослинний і тваринний світ здійснювати з обов’язковим дотриманням норм екологічної безпеки, державних ветеринарних і санітарних вимог і правил, вимог чинних:

— Закону України про охорону навколишнього природного середовища;

— Закону України про охорону атмосферного повітря;

— Закону України про забезпечення санітарного та епідемічного

Благополуччя населення;

— Закону України про відходи;

— Водного кодексу України;

— Державних санітарних правил з охорони атмосферного повітря населених

Місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами) ДСП 201 — 97;

— Санитарных норм допустимых концентраций химических веществ в почве

СанПиН 42 — 128 — 4433 — 87;

— Санітарних правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами;

— Санитарных правил для предприятий мясной промышленности № 3238 — 85;

— Методических указаний по оценке степени опасности загрязнения почвы

Химическими веществами;

— нормативних документів земельного, лісового законодавства та законодавства про

Охорону і використання рослинного і тваринного світу. При цьому передбачати технології, які можуть забезпечити охорону атмосферного повітря і води від забруднення і засмічення, попереджати їх шкідливу дію, охорону земель, а також сприятимуть збереженню природних умов і ландшафтів

Підприємства незалежно від часу введення їх у дію, повинні бути обладнані спорудами,

Устаткуванням і пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, зменшення впливу шкідливих чинників на навколишнє природне середовище.

Забороняється введення в дію нових і реконструйованих підприємств, на яких не забезпечено у повному обсязі додержання всіх екологічних вимог, не забезпечених очисними спорудами необхідної потужності.

26.4 Рівень забруднення атмосферного повітря на території підприємств та зони, що

До них прилягає, а також визначення межі розповсюдження забруднення атмосферного повітря, що очікується, повинні визначатися розрахунком, який виконується в розділі проекту «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» у відповідності з ДБН А.2.2 — 1-2003. Критерієм оцінки впливу викидів підприємств на атмосферне повітря є порівняння фактичних концентрацій в атмосфері (з урахуванням фонових концентрацій) з гранично допустимими концентраціями (ГДК максимальна разова та середньодобова) в атмосферному повітрі.

Реферати :

Вам буде цікаво:

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС