Внтп — апк -260третя частина — №6

13.4 Профілакторій і стоянка електронавантажувачів

13.5 Електролітна при зарядній станції

13.6 Приміщення випрямлячів зарядної станції

13.7 Розбирання, чищення, намотування, комплектація, випробування електроустаткування та приладів

13.8 Просочування, сушіння та фарбування електроустаткування

Д

Г

А

Д

Д

Д

Д

Д

А

Норм.

Жарке

2

Норм.

Норм.

Хім. акт

Норм..

Норм

2

До 500

500 і більше

14 Виробничі лабораторії

14.1 Лабораторні приміщення хімічного, біологічного та фізичного профілю

14.2 Приміщення витяжних вентиляторів, обслуговуючих загальнообмінну систему вентиляції лабораторій

14.3 Приміщення витяжних вентиляторів, обслуговуючих витяжні шафи

14.4 Ефірна

В

В

А

Б

П — І

П — І

2

2

15 Складські приміщення для зберігання сировини, продуктів та допоміжних матеріалів

15.1 Альбумін і сухі корми тваринного походження

15.2 Кістковий шрот

15.3 Технічний жир, фосфатиди

15.4 Шкури солені

15.5 Шкури висушені

15.6 Сіль

15.7 Згущені та сухі молочні продукти

15.8 Рідкі компоненти для виробництва дитячого харчування

15.9 Борошно, крохмаль, цукор і крупи

15.10 Овочі в металевих контейнерах

15.11 Дезінфікуючі, миючі засоби та антисептики

15.12 Тирса

15.13 Папір і пакувальні матеріали

15.14 Тара полімерна та дерев’яна

15.15 Тара металева

15.16 Лаки, фарби та розчинники

15.17 Запасні частини, обмінний фонд, деталі, інструмент тощо в негорючій упаковці

В

В

В

Д

В

В

В

Д

В

Д

Д

В

В

В

Д

А

Д

П — ІІа

П —ІІа

П — ІІа

Волога

П — ІІа

П — ІІ а

П — ІІа

Норм.

П — ІІа

Норм.

Хім. акт.

П — ІІа

П — ІІа

П — ІІа

Норм.

2

Норм

.

До 1000

До 1000

До 500

До 500

1000 і біл.

1000 і біл.

500 і біл.

500 і біл.

16 Склади для зберігання горючих

Матеріалів, газів і рідин

16.1 Легкозаймисті та горючі рідини з

Температурою спалаху парів до 28 °С

16.2 Легкозаймисті та горючі рідини з

Температурою спалаху парів вище 28 °С до 61 °С

16.3 Легкозаймисті та горючі рідини з

Температурою спалаху парів вище 61 °С

А

Б

В

2

2

П — І

До 500

Те саме

-«-

500 і більше

Те саме

-«-

Примітка 1. Інші приміщення слід відносити до категорій по аналогу в залежності від пожеж­ної небезпеки матеріалів та речовин, які пере­робляються або зберігаються в даному примі­щенні у відповідності з

Вимогами Переліку.

Примітка 2. Зарядні станції повинні бути обладнані автоматичними газоаналізаторами, які відключають живлення зарядних агрегатів при виникненні в приміщенні вибухонебезпечних концентрацій водню, що не перевищують 50 % нижньої межі вибуху (2 %).

24.16 У випадку, коли влаштування зовнішнього протипожежного водопроводу не

Передбачається, для гасіння загорянь різних речовин і матеріалів в проекті, крім ручних вогнегасників, покривал з негорючого теплоізоляційного полотна, ящиків з піском, бочки з водою, пожежних відер, совкових лопат та пожежного інструменту слід передбачати пересувні повітряно — пінні вогнегасники (установки) типу ОВП — 100 — 02 або порошкові вогнегасники (установки) типу ОП — 100. 01.

24.17 Блискавкозахист окремих будівель і споруд підприємств птахівництва влаштовувати у відповідності з РД 34.21.122 — 87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

24.18 Передбачити вогнезахист дерев’яних конструкцій шляхом просочення або нанесення захисного покриття на конструкцію з метою зменшення пожежної небезпеки (зменшення межі поширення вогню) у відповідності до вимог ДБН В.1.1 — 7 — 2002 та «Правил пожежної безпеки в Україні» виходячи з категорії будинків, споруд та окремих приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно з НАПБ Б. 07. 005 — 86 (ОНТП 24 — 86) та класу пожеженебезпечної зони за ПУЕ. При цьому, необхідно передбачити заходи, які визначені вимогами, викладеними ВБН СГіП — 46 — 3.94.

24.19 Допустиму ступінь вогнестійкості будівель підприємства в залежності від виробничого призначення, категорії будівлі або пожежних відсіків, кількості поверхів, площі поверху між протипожежними стінами слід визначати у відповідності з ДБН.

24.20 Максимальна протяжність шляхів евакуації у відповідності з ДБН не повинна перевищувати 30 метрів. Максимальні площі протипожежних відсіків приймати у відповідності з таблицею цього ж ДБН в залежності від категорії будівлі з вибухопожежної та пожежної небезпеки, кількості поверхів і ступеня вогнестійкості будівлі.

24.21 Допоміжні приміщення відокремлюються протипожежними перегородками 2 типу у відповідності з чинними ДБН В.1.1 -.7 — 2003.

25 ОХОРОНА ПРАЦІ

25.1 Підприємства по забою худоби, птиці, кролів та переробці продуктів забою повинні відповідати вимогам чинного законодавства України з питань охорони праці, санітарно – гігієнічним і ветеринарно — санітарним вимогам.

25.2 При розробці заходів з охорони праці на цих підприємствах слід керуватися чинними законодавчими актами України –»Законом України Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року № 229 — 1V, «Законом України Про пожежну безпеку», «Законом України Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «ДНАОП 1.8.20-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини», «ДНАОП 1.8.20 — 1.06 — 99 Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів», «Санитарными правилами для предприятий мясной промышленности № 3238 — 85» та іншими чинними міжгалузевими та галузевими нормативними актами, міждержавними та Державними стандартами України з охорони праці.

25.3 Розташування обладнання повинно забезпечувати потоковість і безперервність технологічного процесу переробки сировини, надійність і безпечність експлуатації, зручність обслуговування та ремонту, безпечну евакуацію людей при пожежі чи аварійній ситуації.

25.4 Автоматичні та потокові лінії повинні мати центральні пульти керування для роботи в налагоджувальному і автоматичному режимі. Відповідна система автоматичного керування лінією повинна унеможливлювати самочинне переключення з налагоджувального на автоматичний режим або пуску її з центрального пульту під час наладки. На пульті керування повинні бути розташовані прилади та пристрої, що показують стан устаткування в лінії.

25.5 Кожне робоче місце автоматичної лінії повинно бути обладнане сигналізацією, що попереджає не менше ніж за 20 с (звуком і світлом) обслуговуючий персонал про запуск машин і апаратів.

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС