Визначення інгібуючих речовин в молоці

Лабораторн — 11

Визначення інгібуючих речовин в молоці

Мета заняття. Вивчити методику (мікробіологічну) визначення інгібіторів у молоці.

Завдання: 1.Встановити як антибіотики, дезінфікуючі речовини та інші фактори, що є в молоці впливають на хід реакції на інгібітори.

Обладнання та матеріали. Проби сирого молока, пробірки скляні (висота 150 і діаметр 16мм), штатив для пробірок, колби мірні на 200см3; піпетки, редуктазник або водяна баня, що забезпечують регулювання температури від 30 до 50ºС термометри, мірні циліндри на 100 та 200 мл, тест-культура колекційна (штам В – 2095 або штам К, Streptoccocus thermophilus), вода дистильована антибіотики (пеніцилін (бензилпеніциліну калієва або натрієва сіль)), сода.

Для визначення інгібуючих речовин в сирому молоці з резазурином: основний розчин резазурину, препарат сухий для контролю визначення інгібуючих речовин у молоці (СКІР).

Для визначення інгібуючих речовин в сирому молоці з метиленовим блакитним: пептон сухий ферментативний для бактеріологічних цілей та приготовлену з нього суміші для визначення інгібуючих речовин в молоці з метиленовим блакитним.

Приготування всіх необхідних робочих розчнів та тест-культур наведено в додатку Г.

  Довідковий матеріал. Антибіотики потрапляють у молоко, в основному при лікуванні маститу (запалення молочної залози) у корів. Перш за все це є небезпечним для здоров’я  людей, і в першу чергу для дітей. Так постійне вживання молока, що містить антибіотики, може викликати нечутливість до них людського організму, до лікувального препарату та призвести до утворення в організмі людини стійких до антибіотиків патогенних бактерій та викликати зміни в складі кишкової мікрофлори.

Дезінфікуючі речовини в молоко потрапляють у молоко із продезінфікованого та погано ополіснутого після дезінфекції молочного обладнання. 

В технологічному плані антибіотики та дезінфікуючі речовини в молоці  є небажаними, і тому що вони впливають на молочне бродіння, і тим самим погіршують якість молока, як сировини для виробництва молочних та кисломолочних продуктів.

Визначення інгібуючих речовин  в сирому молоці проводять двома методами: з індикаторами резазурином і метиленовим блакитним ( згідно ГОСТ 23454-79).

Стандарт поширюється на молоко і включає методи визначення інгібуючих речовин, до яких відносять антибіотики, формалін, пероксид водню та інші мийні, дезінфікуючі та консервуючі речовини.

Для проведення аналізу відбирають 50см3 молока середньої проби, яку можна зберігати у холодильнику за температури 6–8°С не більше доби.

Метод визначення інгібуючих речовин з індикатором резазурином.

Сутність методу. Метод базується на відновленні резазурину при розвитку  в  молоці  чутливих  до  інгібуючих речовин  мікроорганізмів роду  St. thermophilus (термофільний стрептокок). Чутливість методу дозволяє визначити в молоці наявність антибіотиків та залишків дезінфікуючих речовин.

Визначення інгібуючих речовин в молоці

Рис. St. Thermophilus (термофільний стрептокок)

Проведення аналізу. У чисті пробірки наливають по 10см3 молока і закривають стерильними гумовими пробками. Решту проби зберігають до кінця аналізу у холодильнику за температури 6–8ºС. Одночасно проводять контрольний аналіз. Для цього у пробірку наливають 10см3 відновленого препарату (СКІР), одержаного розчиненням сухого препарату у флаконі з 10см3 дистильованої води за температури 50ºС.

Пробірки з дослідним молоком і контрольною пробою нагрівають на водяній бані до 85–90ºС. Потім охолоджують до
43–45ºС і стерильною піпеткою у пробірки вносять 0,3см3 робочої тест-культури. Вміст пробірки перемішують триразовим перевертанням і витримують протягом 2 год у редуктазнику або на водяній бані за температури 42–43ºС.

У пробірки з молоком і контрольною пробою вносять по 1см3 0,05%-ного розчину резазурину за температури 18–20ºС. Вміст пробірок перемішують дворазовим перевертанням. Пробірки витримують у редуктазнику або на водяній бані протягом 15хв за температури 42–43ºС.

Обробка результатів. За відсутності інгібуючих речовин досліджуване молоко буде рожевим або білим. За наявності інгібуючих речовин молоко буде мати синьо-стальне, синьо-фіолетове або фіолетове забарвлення.

Метод дає змогу виявити в молоці вміст пеніциліну більше 0,01МО/см3; стрептоміцину від 30 до 50мкг/см3; тетрацикліну, окситетрацикліну – 1МЕ/см3; олеандоміцину – 10МЕ/см3; масову частку пероксиду водню – 0,01%; масову частку формаліну – 0,003%..

 Метод визначення інгібуючих речовин з метиленовим блакитним

Сутність методу.

Проведення аналізу. У чисті пробірки наливають 10 см3 досліджуваного молока і закривають (нещільно) гумовими пробками. Пробірки з досліджуваним молоком нагрівають на водяній бані до 87±2ºС з витримуванням до 10 хв і охолоджують до 43±2ºС. Після цього у пробірки стерильною піпеткою вносять по 2 см3 приготовленої суміші для визначення інгібуючих речовин в молоці з метиленовим блакитним, перемішують триразовим перевертанням і витримують на водяній бані від 1год 40 хв до 2 год 20 хв за температури 41–42ºС.

Обробка результатів. За відсутності у молоці інгібуючих речовин вміст пробірок буде мати білий колір. Синє кільце, що утворюється в пробірці на поверхні молока висотою 1 см, до уваги не беруть.

Послідовність виконання роботи

Завдання 1. Дослідити проби сирого молока на наявність чи відсутність інгібуючих речовин в них.

Після проведення аналізу результати занести в таблицю.

Таблиця 14

Результати виявлення інгібуючих речовин в пробах сирого молока

№ проби

Колір вмісту пробірок на початку реакції

Колір вмісту пробірок на кінець реакції

Інгібуючі речовини

Відсутні

Наявні

Висновок.

Питання для самоконтролю.

1.Що відносять до інгібуючих факторів у молоці?

2.Як вони впливають на якість молока?

3.В чому сутність методу визначення інгібуючих речовин з індикатором резазурином?

4.Чому антибіотики та інші невластиві для молока хімічні сполуки в молоці називають інгібіторами?

Нормативні посилання.

ДСТУ 3662 – 97  МОЛОКО КОРОВ’ЯЧЕ НЕЗБИРАНЕ. Вимоги при закупівлі.

ДСТУ ISO 707 – 2002 МОЛОКО І МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. Настанови з відбирання проб.

ДСТУ ISO 5538:2004 МОЛОКО І МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. Відбирання проб. Контроль за якісними ознаками.

ДСТУ ISO 13969:2005 (IDF 183:2003) МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. Настанови щодо стандартизованого описування випробування інгібіторів мікроорганізмів.

ГОСТ 13928 – 84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу. (Молоко та вершки, що заготовляють. Правила приймання, методи відбору проб та підготовка їх до контролювання).

ГОСТ 23454 – 79 Молоко. Методы определения ингибирующих веществ.

ГОСТ 26809 – 86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу.

Реферати

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС