Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом

Практчне заняття №9.

Визначення бактеріальної забрудненості  сирого молока чашковим методом

Мета заняття. Ознайомитись з методикою визначення бактеріальної забрудненості сирого молока чашковим методом. 

Завдання. 1. Ознайомитись із схемою визначення бактеріальної забрудненості сирого молока чашковим методом. 2.Навчитись готувати проби молока для мікробіологічного дослідження 3. Визначити в дослідних пробах сирого молоказагальну кількість бактерій чашковим методом.

Обладнання та матеріали. Проби сирого молока, пробірки, піпетки, мірні циліндри на 100, стерильний фізрозчин, чашки Петрі, живильні середовище, термостат, термометр.

  Довідковий матеріал. Відбирають проби сирого молока та готують іх до дослідження.

Підготовка проб для дослідження (Згідно ДСТУ IDF 122С:2003). Відібрані проби сирого молока перед дослідженням ретельно перемішують, уникаючи утворення піни або дають їй осісти. Інтервал між перемішуванням та перенесенням дослідної проб не повинно перевищувати 3 хв.

Безпосередньо перед посівом готують десятикратні розведеннясирого молока в стерильних розчинах хлористого натрію, пептонно-сольового розчину, розчину з пептоном або фосфатного буферу. Для цього відбирають стерильною піпеткою 1 см³ (або 10 см³ , або 11 см³) сирого молока, у стерильну  пробірку 9 см³ ( чи колбу з 90 см³ або 99 см³ розчинника ). Перемішують і отримують перше розведення 1:10 (або 10 ¯¹).

Подальші десятикратні розведення готують наступним чином. Переносять із першої пробірки (колби) 1 см³  (10 см³ або 11 см³) ) в іншу пробірку (колбу), яка містить 9 см³  (90 см³  або 99 см³  ) стерильного розчинника, уникаючи контакту піпетки з розчинником. Для кожного розведення необхідно брати нову піпетку.

У разі потреби повторюють ці операції з розведенням 10 ¯², одержуючи наступні розведення (див. схему 4) .

Посів роблять з таких розведень молока, щоб на чашках виросло не менше 30 і не більше 300 колоній.

Із кожної проби роблять посів по 1 мл на 2–3 чашки із розведень від 0,1 до 0,000001.

Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом   1 мл   1 мл  1 мл  1 мл

Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом
Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом
Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом

Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом

Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом  9 мл  9 мл  9 мл  9 мл 

   

  90 мл розчинник

 +  10 мл  сирого молока 

Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методомВизначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом  1:10 1:100  1:1000   1:10000  1:100000 

 1 мл  1 мл  1 мл 

0,001

 

0,0001

 

0,00001

 

   мл

Схема 4. Визначення бактеріальної забрудненості сирого молока чашковим методом.

Кожне розведення вносять у чашку в об’ємі 1 мл і заливають 10–15 мл розплавленого й охолодженого до 40–45°С живильного середовища.

Після заливки середовища вміст чашки ретельно перемішують і залишають для затвердіння. Посіви ставлять у термостат при 30°С на 72 год, а потім підраховують кількість вирослих колоній і вираховують кількість мікроорганізмів в 1 мл (г) продукту за формулою:

Визначення бактеріальноі забрудненості сирого молока чашковим методом,

Де: n – кількість колоній у чашці;

  m – розведення.

У разі необхідності підрахунку великої кількості колоній на чашках Петрі часто послуговуються лічильними камерами Вольфлюгеля або спеціальними приладами для підрахунку колоній.

Послідовність виконання роботи

Завдання.1. Провести відбір середніх проб сирого молока для мікробіологічного дослідження та підготувати їх до дослідження, дотримуючись правил стерильності. Перемалювати в робочий зошит  схему визначення бактеріальної забрудненості сирого молока чашковим методом.

Завдання 2. Провести  визначення бактеріальної забрудненості відібраних проб сирого молока чашковим методом. Результати проведеної роботи занести в таблицю 12. 

   

 Таблиця 12

Результати дослідження проб сирого молока чашковим методом

№ проби молока

Орієнтовна кількість бактерій в 1 см³ досліджуваного молока згідно ДСТУ, КУО

Ґатунок молока

1

2

3

4

4

Висновок.

Питання для самоконтролю.

1.В чому суть визначення бактеріальної забрудненості сирого молока чашковим методом?

2.Яка схема визначення бактеріальної забрудненості сирого молока чашковим методом?

3.Як проводять оцінку сирого молока за чашковим методом?

4.Як визначають кількість мікроорганізмів в 1 см³ чашковим методом?

5.Яка температура та експозиція при визначенні мікроорганізмів у молоці чашковим методом?

6.В яких розведеннях молока буде більше мікроорганізмів 1:100 чи 1:1000?

Нормативні посилання.

ДСТУ 2636 – 94 ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ. Терміни та визначення.

ДСТУ IDF 100B – 2003 МОЛОКО І МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрахунку колоній за температури 30ºС.

ДСТУ IDF 101А – 2003. МОЛОКО. Визначення кількості психротрофних мікроорганізмів. Метод підрахунку колоній за температури 6,5°С.

ДСТУ IDF 122С:2003. МОЛОКО І МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. Готування проб і розведень для мікробіологічного дослідження.

ДСТУ ISO 707 – 2002 МОЛОКО І МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. Настанови з відбирання проб.

ДСТУ ISO 5538:2004 МОЛОКО І МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. Відбирання проб. Контроль за якісними ознаками.

ДСТУ ISO 6887-1:2003 МІКРОБІОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН. Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 1. Загальні правила готування вихідної суспензії та десятикратних розведень.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС