mi band

Визначення анормального молока

 8

 Визначення анормального молока.

Мета Заняття: ОСвоїти методики визначення анормального молока, соматичних клітин молока.

Завдання: 1. Освоїти методики визначення анормального молока, соматичних клітин молока. 2. Провести визначення кількості соматичних клітин молока.

Обладнання та матеріали: піпетки, скляні палички, колби та циліндри на 100 см3, пластинки ПМК-1 молочно-контрольні, водяна баня з температурою нагрівання (100±1) 0С, термометр скляний спиртовий технічний із діапазоном вимірювань від 0 до 100 0С і ціною поділки 1 0С, електроплитка, термостат, холодильник, вода дистильована або водопровідна свіжо кип’ячена, препарати: 10% розчин мастидину, 5% розчин димастину, розчин препарату «Мастоприм» з масовою концентрацією 25 г/л, молоко.

Довідковий матеріал.

Збірне молоко одержане від здорових корів, містить в 1 см3 до 500 тис. соматичних клітин, а молоко з домішками анормального – понад 500 тис.

Анормальним вважається молоко з домішками молозива та молока, яке одержане від корів в останній тиждень лактації, з субклінічною формою маститу або іншими патологічними змінами стану організму тварин, при яких збільшується кількість соматичних клітин у молоці.

Визначення домішок анормального молока в збірному проводиться згідно ГОСТ 23453-90.

Соматичні клітини — це клітини тіла, тобто в молочній залозі до них відносяться такі клітини: лейкоцити, лімфоцити, еритроцити, злущений епітелій альвеол та молочних ходів вим’я. Соматичні клітини в молоці здорових корів знаходяться в невеликих кількостях — від декількох сотень до 100 тис/см3. При запальних процесах у вимені корів кількість соматичних клітин значно підвищується. Підвищений вміст соматичних клітин в секреті вим’я корів також відмічається в запускний період та в перші сім днів після отелу корів. Секрет вим’я корів, хворих на мастит, корів у останні місяці запуску чи перші сім днів після отелу вважається анормальним молоком і не допускається до здоювання в загальний надій. При потраплянні такого молока до загального надою, в останньому підвищується кількість соматичних клітин. Виявлення кількості соматичних клітин в збірному молоці проводиться обов’язково при прийманні молока на молоко збірні пункти, молокопереробні підприємства.

Візуальний метод визначення кількості соматичних клітин У молоці (за ГОСТом 23453-90).

Приготування водного розчину препарату «Мастоприм»: 2,5 г препарату вносять у мірну колбу або циліндр місткістю 100 см3 і доливають до мітки дистильованою водою (або питною водою свіжопрокип’яченою) нагрітою до температури 30-35 °С. Розчин перед використанням струшують до рівномірного розподілу осаду. Термін використання розчину — 1 доба при температурі зберігання 10 — 30ºС.

Послідовність визначення: В луночку пластинки ПМК-1 вносять 1 см3 водного розчину препарату «Мастоприм» масовою концентрацією 25 г/дм 3.

Визначення анормального молока

Рис. 4. Пластинка

ПМК-1

Молоко з препаратом інтенсивно перемішують дерев’яною паличкою або скляною протягом 10 сек. Отриману суміш із луночки пластинки при безперервному інтенсивному перемішуванні піднімають паличкою вверх на 50 — 70 мм, після чого на протязі не більше 60 сек. Оцінюють результати аналізу. Кількість соматичних клітин в досліджуваному молоці визначають за консистенцією молока у відповідності з вимогами таблиці 1.

Таблиця 1 — Характеристика консистенції молока залежно від кількості соматичних клітин

Характеристика консистенції молока

Кількість соматичних клітин в 1 см3 молока

Однорідна рідина або слабий згусток, який злегка тягнеться за паличкою у вигляді нитки.

До 500 тис.

Виражений згусток, при перемішуванні якого добре видна виїмка на дні луночки пластинки. Згусток не викидається з луночки.

Від 500 тис. до 1 млн.

Щільний згусток, який викидається із луночки пластинки

Більше 1 млн.

Послідовність виконання роботи

Завдання 1. Провести визначення кількості соматичних клітин молока. Результати записати в робочій зошит.

Питання для самоконтролю.

Що таке соматичні клітини? Чи є в нормальному молоці соматичні клітини? Коли збільшується в молоці кількість соматичних клітин? Як визначають соматичні клітини в молоці? Скільки соматичних клітин допускається для молока ґатунків: екстра, вислого, першого і другого?

Література

1. Молоко та молочні продукти. Нормативні документи: Довідник/За ред. В. Л. Іванова. – Львів.: НІЦ Леонорм. – 2000. 400 с.

Кугенев П. В., Барабанщиков Н. В. Практикум по молочному делу. – М.: Колос, 1968. – 287 с.

mi band