Вивчення розпилювальноі сушарки фірми ниро-атомайзер

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

ТЕМА: Вивчення розпилювальної сушарки фірми «Ниро-Атомайзер».

1. МЕТА: Вивчити будову, роботу, правила безпечної експлуатації сушильних установок.

Знати:

— будову і принцип роботи розпилювальної сушарки фірми «Ниро-Атомайзер».

Уміти:

— правильно експлуатувати обладнання.

2. Порядок виконання роботи

1. Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2. Вивчити технічну характеристику обладнання.

3. Вивчити конструкцію сушильної установки розпилювального типу.

4. Вивчити конструкцію сушильної установки стрічкового типу.

5. Вивчити підготовку обладнання до пуску, безпечну експлуатацію.

3. Звіт про роботу.

1. Записати марку обладнання, вказати його призначення та технічну характеристику.

2. Зобразити схему сушильної установки розпилювального типу.

3. Коротко описати роботу сушильної установки розпилювального типу.

4. Описати безпечну експлуатацію обладнання.

Вивчення розпилювальноі сушарки фірми ниро-атомайзер

Розпилювальна сушарка фірми «Ниро-Атомайзер»:

І-бак для згущеної сировини; 2-насос; 3-вентилятор; 4-повітрерозподільна голівка;

5 — розпилюючий пристрій; 6 — сушильна вежа; 7,8 — вентилятори; 9, 11 — циклони; 10 — бункер. для сухого порошку, 12 — труба для відсмоктування повітря з вежі; 13 — паровий калорифер

Дискові сушарки застосовуються на молочноконсервних заводах. На них можна сушити сировину з високою концентрацією сухих речовин. Для них характерна безперебійна і тривала робота.

Розпилювальна сушарка фірми «Ниро-Атомайзер» показана на малюнку Згущена сировина з бака 1 насосом 2 подається на розпилюючий пристрій 5, диск якого приводиться в обертання від елетродвигуна через мультиплікатор. Частота обертання диска 15000 об/хв. Знизу через повітрерозподілюючу голівку 4 надходить гаряче повітря. Від механічних домішок повітря очищується фільтром, потім вентилятором 3 нагнітається в калорифер. Гаряче повітря у верхній частині башти біля диска розпилюючого пристрою зустрічається з розпиленою рідиною, де відбувається швидке випарювання вологи. Сухий порошок падає в нижню частину сушильної вежі і за допомогою пневматичного транспортного пристрою виводиться в циклон 9, із якого надходить у бункер 10. Повітря, що виходить із циклона 9, може містити частинки порошку, тому вентилятором 8 його направляють у циклон 11 на очищення.

Для транспортування порошку з вежі в циклон 9 повітря забирається з цеху. Тому одночасно з транспортуванням він частково прохолоджує порошок. По трубі 12 повітря, що відпрацювало, разом із частинками порошку надходить у циклон 11 і вентилятором 7 викидається в атмосферу. Порошок із циклона 11 надходить на пневмотранспорт. Молоко в дискових сушарках розпорошується завдяки величезній швидкості обертання дисків.

Вивчення розпилювальноі сушарки фірми ниро-атомайзер

Розпилювальні диски:

А — з похилими каналами до осі обертання ;б — з радіально-розпилюючими каналами; в — з уставними соплами; р – із спіральними каналами: 1:- порожнина для продукту:

2 — канал

4. Контрольні запитання

1. Вказати призначення та технічну характеристику сушильної установки розпилювального типу.

2. Описати будову сушильної установки розпилювального.

3. Описати основні правила безпечної експлуатації.

4. Як здійснюється миття обладнання?

5. Яка будова сушильної камери? Яка будова циклону?

7. Показати шлях руху продукту по установці.

8 Як здійснюється пуск апарата?

9. Яка будова калорифера?

10. Яка будова розпилювального пристрою?

11 Переваги та недоліки дискових розпилювальних установок.

5. Рекомендована література.

1. Єресько Г. О. Технологічне обладнання для молочної промисловості. / Єресько Г. О., Шинкарик М. М., Ворощук В. Я. — Київ: „Інкос”. Центр навчальної літератури. 2007.-344 с.

2. Золотин Ю. П. Оборудование предприятий молочной промышленности. / Золотин Ю. П., Френклах М. Б., Лашутина Н. Г. М: Агропромиздат, 1985. –270 с.

3. Томбаев Н. И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. / Томбаев Н. И. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 543 с.

4. Бредихин С. А., Технология и техника переработки молока. / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. –М.: Колос, 2001. – 400 с.

5. Панфилов В. А. Машины и аппараты пищевых производств. / Панфилов В. А. М.: «Высшая школа», 2001, 620 с.

6. Липатов Н. Н. Руководство к лабораторным и практическим по курсу оборудования предприятий молочной промышленности. / Липатов Н. Н. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 287 с.

7. Гальперин Д. М. Оборудование молочных предприятий: монтаж, наладка, ремонт. Справочник / Гальперин Д. М. – М.: Агропромиздат, 1990. –352 с.

8. Волчков И. И. Насосы для молока и молочных продуктов. – / Волчков И. И. М.: Пищевая промышленность, 1975. –223 с.

9. Лукьянов Н. Я. Теория и расчет молочных сепараторов. / Лукьянов н. Я. –М.: Пищевая промышленность, 1974. – 72 с.

10. Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра. / В. Н. Юрин –М: Колос: 2007.- 310 с.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС