Вивчення обладнання для тепловоі обробки продуктів шпарка — опалення

ЛАБОРАТОРНа РОБОТА № 7 – 8 год.

ТЕМА: Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатів.

1. МЕТА: Вивчити будову, роботу, правила безпечної експлуатації обладнання для виготовлення консервів та солоних напівфабрикатів.

Обладнання: АДМ – 4, ножиці гільйотинні, лінія для виробництва консервних банок, інжектори, масажери.

2. Порядок виконання роботи

1. Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2. Вивчити технічну характеристику лінії.

3. Вивчити конструкцію ножиць.

4. Вивчити схему роботи ножиць.

5. Вивчити підготовку ножиць до пуску, безпечну експлуатацію.

6. Ознайомитись з конструкцією інших ножиць.

3. Звіт про роботу.

1. Записати марку лінії, вказати її призначення та технічну характеристику.

2. Зобразити схему роботи лінії.

З Описати безпечну експлуатацію лінії.

4. Записати марку ножиць, вказати їх призначення та технічну характеристику.

5. Зобразити схему роботи ножиць.

6. Описати безпечну експлуатацію ножиць.

3. Питання для закріплення та самоконтролю.

1. Яке призначення лінії?

2. Яка будова ножиць?

3. Як проходить утворення банки?

4. Які Ви знаєте ножиці?

5. Чому ножиці називаються гільйотинними?

4. Рекомендована література.

1. Пелеев А. И. Технологическое оборудованив предприятий мясной промышленности. — М: “Пищевая промышленность”.

2. Фалеев Г. А.Оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность,

3. Рогов Й А Общая технология получения й переработки мяса.-М: «Колос», 1994.

4. Горбатов В мТдр. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышіенносги. — М. Пищевая промышленность, 1985

.

Злектропогрузчик

Вивчення обладнання для тепловоі обробки продуктів шпарка - опалення

І І

ІистоВой алюминш

На склад тщзьі

. н

О

•*

Вивчення обладнання для тепловоі обробки продуктів шпарка - опалення

Вивчення обладнання для тепловоі обробки продуктів шпарка - опалення

Вивчення обладнання для тепловоі обробки продуктів шпарка - опалення*_____________________________________________________________________ ‘•

Гті.

Рис. Напівавтоматична лінія для виробництва штампованих банок і алюмінію.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС