Вивчення обладнання для пастеризаціі стерилізаціі

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 – 2 год.

ТЕМА: Вивчення обладнання для формування.

1. МЕТА: Вивчити будову, роботу, правила безпечної експлуатації обладнання для виготовлення ковбасних виробів.

ОБЛАДНАННЯ: Шприци, коптильні камери, шпигорізки, кутери, вовчки.

2. Порядок виконання роботи

1. Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2. Вивчити технічну характеристику шприца.

3. Вивчити конструкцію шприца.

4. Вивчити схему роботи шприца.

5. Вивчити підготовку шприца до пуску, безпечну експлуатацію.

6. Ознайомитись з конструкцією інших шприца.

3. Звіт про роботу.

1. Записати марку шприца, вказати його призначення та технічну характеристику.

2. Зобразити схему роботи шприца.

3. Описати безпечну експлуатацію шприца.

4. Питання для закріплення та самоконтролю.

1. Яке призначення вакуумного шприца?

2. Яка будова вакуумного шприца?

3. Яке призначення вакуумної головки?

4. Яким приладом створюється вакуум?

5. Які ви знаєте шприци?

5. Рекомендована література.

1. Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности.—М: Пищевая промышленность, 1971.

2. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая

Промышленность, 1966.

3. Рогов И. А. Общая технология получения й переработки мяса. — М: «Колос», 1994,

4. Горбатов В. М. й др. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышленности. —М: Пищевая промышленность, 1985.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС