Вивчення будови роботи та експлуатаціі апарата фап

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6 — 10 год.

ТЕМА: Технологічні розрахунки обладнання для формування.

1. МЕТА: Навчитись розраховувати обладнання для формування.

ОБЛАДНАННЯ: шприц, котлетні та пельменні автомати, поточні лінії для формування м’ясопродуктів.

2. ТИПОВІ ЗАВДАННЯ.

Розрахунок пРодуктивності шприців.

1. Продуктивність (кг/год.) двошнекових шприців Q, можна визначити за формулою:

Вивчення будови роботи та експлуатаціі апарата фап, де

D – зовнішній діаметр робочої частини шнека, м;

D – внутрішній діаметр робочої частини шнека, м;

S – крок шнеку, м;

K – коефіцієнт збільшення ширини впадини шнеку (к = 1,075);

N – частота обертання шнеку, с-1;

R — густина фаршу, кг/м3;

L — коефіцієнт подачі фаршу в шприц (l = 0,5 – 0,65)

A — кут підйому гвинтової лінії шнеку, град.

2. Продуктивність поршневих шприців Q, кг/год.

Вивчення будови роботи та експлуатаціі апарата фап, де

G – маса завантаженого фаршу, кг;

T – повна довжина циклу, с;

V – геометрична ємність циліндра, м3;

J — коефіцієнт заповнення об’єму циліндра шприца фаршем (j = 0,7 – 0,9);

D – діаметр циліндра, м;

H – висота циліндра, м;

T1 – тривалість відкриття кришки циліндра, с;

T2 – тривалість опускання поршня, с;

T3 – тривалість закривання кришки циліндра, с;

T4 – тривалість шприцювання, с.

3. Питання для закріплення та самоконтролю.

1. Яке призначення вакуумного шприца?

2. Яка будова вакуумного шприца?

3. Яке призначення вакуумної головки?

4. Яким приладом створюється вакуум?

5. Які ви знаєте шприци?

6.Який процес називається шприцюванням?

4. Рекомендована література.

1. Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности.-М: Пищевая промышленность, 1971.

2. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1966.

3. Рогов И. А. Общая технология получения й переработки мяса. — М: «Колос», 1994.

4. Горбатов В. М. й др. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1985.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС