mi band

Вивчення автомату карусельного типу м6-ар2т

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

ТЕМА Вивчення автомату карусельного типу М6-АР2Т.

1. МЕТА: Закріпити теоретичні знання студентів про будову автомату карусельного типу М6-АР2Т.

Автомати карусельного типу періодичної дії М6-АР2Т призначені для фасування й упаковування сиру й сирних виробів у брикети по 250, 125, 100 й 50г. Автомати характеризуються безступінчастим регулюванням продуктивності й об’ємним дозуванням.

У їхній состав входять фасувальний автомат, підйомник і вишки. Фасувальний автомат складається зі станини з головним приводом, формуючого столу, механізмів утворення й закладення пакетів, дозатора, конвеєра, бункера. Конструкція автомата виконана так, що всі операції фасування й упаковування продукту проходять послідовно. Головною сполучною ланкою між основними вузлами є стіл з розташованими на ньому вісьма гніздами, розташованими по окружності через 45°.

На станині з головним приводом установлений: головний привод автомата (електродвигун, варіатор швидкостей, зчеплення, два кулачкових вали з кулачками й зубчастими колісьми, від яких через важелі й ланцюгову передачу приводяться в рух механізми автомата), механізми привода гільзи, крана дозатора й знімання брикетів з формуючого стола на конвеєр.

Механізм утворення пакетів закріплений на основному корпусі станини. Між правою й лівою стійками цього механізму розміщена матриця утворення пакетів, пуансон, сектори механізму переносу розгорнення, ножі, сектори подачі пакувального матеріалу, дататор, гальмо однобічної дії, механізм попереднього розмотування пакувального матеріалу, рулонотримач, механізм приводів пуансона, поршня.

Дататор наносить дати на розгортку пакета. Голкотримач розвіваєтеся з голками приводиться в рух за допомогою привода дататору. Пергамент у дататорі проходить між знімачем і матрицею. Переміщаючись униз, голки пуансонів пробивають отвори в пергаменті. Потрібна дата набирається вставкою голок в отвори пуансонотримача.

Формуючий стіл має вісім гнізд, у які вставлені витискачі з підйомниками, що сковзають по регульованих кулачках. Поворот стола здійснюється диском з роликами від кулачка.

Наповнена продуктом гільза дозатора повертається отвором до крана. Коли отвору в гільзі й крані збігаються, продукт через горловину крана під тиском поршня видавлюється в пакет, що перебуває в гнізді формуючого стола. Певну дозу продукту від крана відокремлює відсікач. Після відсікання дози поршень відходить назад і відсмоктує продукт, що залишився, із крана щоб уникнути втрат. Механізм закладення служить для завертки наповнених пакетів.

Лапки торцевого закладення підгинають торцеві стінки пакета, а лапка бічного закладення — одну бічну. При повороті стола підгинається інша бічна стінка. Заповнені пакети остаточно формуються механізмом підпресування.

З формуючого стола брикети подаються на перевертач, що перевертає брикети забитою стороною вниз, щоб при транспортуванні вони не розверталися. Завантаження бункера автомата продуктом здійснюється за допомогою підйомника.

Перед початком роботи механізм утворення пакета заправляють пакувальним матеріалом. Стрічка пакувального матеріалу з рулону розмотується механізмом попереднього розмотування й проштовхується секторами між ножами, які відрізають розгорнення для пакета. Відрізане розгорнення переноситься на формуючу матрицю сектором і валиком, а далі подається за допомогою важелів під пуансон. Пересуваючись усередині формуючої матриці, пуансон утворить пакет і подає його в гніздо формуючого стола; повертаючись, стіл переносить пакет до вузла дозування. Дозатор наповнює пакети певною порцією продукту, після чого пакет надходить до вузла закладення. Пакет із загнутими краями повертається до преса й щільно зашпаровується. Потім пакет повертається до механізму зйомки, подається на перевертач і скидається на конвеєрну стрічку.

Стрічка пакувального матеріалу (пергаменту) змотується з рулону при роботі автомата через оброблюваний притиск і валик, що відхиляє. Правий край стрічки проходить щілина, що датує механізму для періодичної відштамповки дати випуску продукту. За допомогою регульованих секторів стрічка проходить між ножами, які відрізають розгорнення певної довжини. Розгорнення подається захватами під пуансон на формуючу матрицю.

Вивчення автомату карусельного типу м6-ар2т

Технологічна схема автоматів М6-АР2Т (М6-АР1С, М6-АР2С):

1- розгорнення; //- коробка; III — коробка із продуктом; IV — загортання коробки (пакета із продуктом; V — остаточна форма пакета із продуктом; VI — пакет із продуктом після гнізда формуючого стола; VII — перекидання пакета; 1 — рулон; 2 — притиск; 3 — валик, що відхиляє; 4 механізм, що-датує; 5- регульований сектор; 6- ніж; 7- захват; 8-пуансон; 9- матриця; 10- дозатор; 11 — формуючий стіл; 12- механізм закладення; 13-конвеєр; 14- механізм підпресування; 15-переворачиватель; 16- знімач.

Пуансон опускається й проштовхує розгорнення через формуючу матрицю, надаючи їй форму коробки, що, опускаючись за межі матриці, попадає в гніздо формуючого столу. Обертання стола передається через кожну 1/8 оберту. Дозатор заповнює коробці в гнізді певною порцією продукту, а механізм закладення загортає пакет. Механізм підпресування надає пакету остаточну форму. Витискач піднімає пакет із гнізда формуючого столу, а знімач доставляє його на перевертач. Перевертач перевертає пакет загорненою стороною вниз на конвеєр, з якого його вручну знімають й укладають у тару. Технічні характеристики автоматів наведені в табл.

Технічні характеристики автоматів М6-АР

Показник

М6-АР2Т

М6-АР1С

М6-АР2С

Продуктивність, брикетів у хвилину

60-85

72

60-85

Маса брикету, м

125-250

50

100

Точність дозування, %

±6

±2

±4

Установлена потужність, квт

4,4

Габаритні розміри (з підйомником і вишкою), мм

2920x2920x2770

Маса (з підйомником), кг

1963

3. Рекомендована література.

1. Єресько Г. О. Технологічне обладнання для молочної промисловості. / Єресько Г. О., Шинкарик М. М., Ворощук В. Я. — Київ: „Інкос”. Центр навчальної літератури. 2007.-344 с.

2. Золотин Ю. П. Оборудование предприятий молочной промышленности. / Золотин Ю. П., Френклах М. Б., Лашутина Н. Г. М: Агропромиздат, 1985. –270 с.

3. Томбаев Н. И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. / Томбаев Н. И. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 543 с.

4. Бредихин С. А., Технология и техника переработки молока. / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. –М.: Колос, 2001. – 400 с.

5. Панфилов В. А. Машины и аппараты пищевых производств. / Панфилов В. А. М.: «Высшая школа», 2001, 620 с.

6. Липатов Н. Н. Руководство к лабораторным и практическим по курсу оборудования предприятий молочной промышленности. / Липатов Н. Н. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 287 с.

7. Гальперин Д. М. Оборудование молочных предприятий: монтаж, наладка, ремонт. Справочник / Гальперин Д. М. – М.: Агропромиздат, 1990. –352 с.

8. Волчков И. И. Насосы для молока и молочных продуктов. – / Волчков И. И. М.: Пищевая промышленность, 1975. –223 с.

9. Лукьянов Н. Я. Теория и расчет молочных сепараторов. / Лукьянов н. Я. –М.: Пищевая промышленность, 1974. – 72 с.

10. Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра. / В. Н. Юрин –М: Колос: 2007.- 310 с.

mi band