Вимоги до технологічних процесів доіння та первинноі обробки молока на фермах (малих, середніх, великих)

8

Вимоги до технологічних процесів доїння та первинної обробки молока на фермах (малих, середніх, великих). Правила машинного доїння корів. Значення охолодження молока. Бактерицидна фаза молока.

План лекції

Фізіологічних процес, що відбувається у вимені корови при доїнні. Підбір корів для машинного доїння. Технологія доїння корів. Первинна обробка молока на фермі. Транспортування молока.

Вимоги до технологічних процесів Доїння При вивченні вимог до технологічних процесів доїння слід засвоїти процес, що відбувається у вимені корови під час виведення молока. Виведення молока з вим’я під час доїння відбувається при активній участі організму тварин в результаті складних процесів нервового і гормонального порядку, які в цілому оцінюються одним поняттям — рефлекс молоковіддачі.

При доїнні стакан доїльного апарата подразнює нервові рецептори дійок. Подразнення передається до спинного мозку і в результаті цього відбувається розслаблення цистерни, деяке її збільшення — цистерна молочні канали готуються до прийняття молока. Це перша фаза рефлексу молоковіддачі. Починається вона через 5—10 с після початку доїння.

Нервові імпульси досягають також головного мозку тварини. У відповідь на ці сигнали в кров виділяється гормон молоковіддачі — оксітоцин, який через 20—30 с потрапляє у вим’я і впливає на м’язові тканини альвеол і молочних протоків вим’я.

Оскільки окситоцин приноситься до вим’я з крові альвеоли скорочуються одночасно в усіх частках вим’я незалежно від того, скільки дійок подразнювалось.

Скорочення альвеол викликає різке збільшення тиску в залозах і витіснення молока в цистерни. Відбувається так званий припуск молока. Це друга фаза рефлексу молоковіддачі.

Клітини альвеол скорочуються лише під дією окситоцину. Здійснюючи кругообіг з кров’ю в організмі корови, окситоцин руйнується антигормоном окситоциназою. В результаті цього необхідна для молоковіддачі концентрація окситоцину в крові підтримується короткий час — від 2 до 5 хв. , найбільше до 7 хв. Розпад окситоцину супроводжується розслабленням альвеол і припиненням рефлексу молоковіддачі.

Повторно викликати повноцінний рефлекс молоковіддачі можна лише через 4 год. після доїння. Це зумовлює важливе правило доїння — доїти треба швидко, щоб повноцінно використати час молоковіддачі, тобто процес доїння повинен тривати 6-7 хв.

У звичних для тварин умовах рефлекс молоковіддачі здійснюється нормально. Всякі порушення умов для тварин викликають розрив ланцюга умовно рефлексу молоковіддачі, нервові сигнали не досягаю головного мозку або їх дія буває надто слабка, що призводить до часткової або повної затримки надходження в кров окситоцину. Таке гальмування можуть виникати, коли корову починає доїти кожного разу і ший майстер машинного доїння або істотно змінюється час початку доїння. При цьому подовжується латентні період молоковіддачі, зменшуються швидкість і повнота видоювання. При інтервалі між доїннями 1—2 або 3 год. корови нездатні нормально реагувати на стимулювання рефлексу молоковіддачі. Віддача молока, а особливо жиру, відбувається неповно, у вимені залишається понад 60% молока. Цю особливість тварин слід враховувати при складанні режимів доїння. Щоб не знизити молочної продуктивності корів і запобігти захворюванню вим’я, після видоювання слід проводити машинне додоювання.

Видоюваність корів є важливим показником придатності корів для машинного доїння. Дуже важливо знати, наскільки повно вони видоюються доїльною установкою без машинного й ручного додоювання.

До машинного доїння придатні корови, у вимені яких після видоювання залишається для машинного додоювання не більше 5—8%, а при наступному контрольному ручному додоюванні одержують ще не більше як 1 — 2% разового надою молока.

Підбираючи корів для машинного доїння, потрібно враховувати морфологічні та фізіологічні особливості вим’я, стійкість проти захворювання на мастити, форму вим’я і розмір дійок, повноту видоювання. Корів відбирають за два місяці до переведення на машинне доїння, а іноді й раніше. Приблизно за місяць починають перевіряти вим’я корів, щоб з’ясувати благополучність тварин щодо видимих і прихованих маститів. Цю роботу в господарстві виконують ветеринарні спеціалісти. Машинне доїння може викликати загострення і поширення цього захворювання серед тварин всього поголів’я. Корів з маститами залишають на ручному доїнні до повного вилікування.

Необхідно враховувати форму вим’я та розмір дійок. Для машинного доїння бажано відібрати корів з великим вим’ям, ванно — або чашоподібної форми, з рівномірно розвиненими частками та дійками довжиною 6—7,5 і діаметром 2,2—2,8 см. Корів з невеликим (козячим) вим’ям, з дуже короткими та тонкими дійками на машинне доїння переводити не слід. Непридатними для цього вважають також корів, у яких не функціонує одна або кілька часток вим’я. Нижче наводяться 12 золотих правил машинного доїння корів, що використовуються в  розвинених країнах світу.. 12 золотих правил машинного доїння корів.

І. Перед доїнням.

1. Здійснюйте постійний контроль за станом здоров’я вим’я

— контроль стану здоров’я вим’я постійно під час доїння на клінічну форму маститу і 1 раз у місяць на субклінічну форму із швидким маститним тестом. Результати контролю обов’язково записують.

— не можна здоювати молоко від хворих на клінічну чи субклінічну форми маститу в загальний надій

2. Дотримуйтесь Послідовності доїння корів

— Спочатку доїти молодих корів, що недавно отелились і здорових корів.

— В другу чергу доїти старших корів.

В останню чергу доїти корів, що лікуються і молоко від них не здається в загальний надій

3. Обов’язково здоюйте Перші цівки молока Перед доїнням

— Не можна здоювати перші цівки молока на підлогу.

— Здоювання перших цівок молока проводити в спеціальну переддоїльну контрольну чашку.

  Обов’язково досліджувати перші цівки молока на наявність пластівців, зміни кольору, тощо. 

Молоко із змінами консистенції чи кольору не можна здоювати у загальний надій

4. Ретельно помийте вим’я І дійки перед доїнням

— Для преддоїльної обробки вим’я та дійок використовувати тільки чисту теплу воду та затверджені і дозволені санітарно-дезинфікуючі засоби.

Для обтирання вим’я та дійок застосовувати одноразові спеціальні паперові рушники. Ніколи не використовуйте 1 рушник для 2 корів! Дуже брудні дійки спочатку обмивають  достатньою кількістю теплої чистої води, а потім  дезінфікуючим розчином

II. Під час доїння

5. Контролюйте вакуум Доїльних апаратів Та частоти пульсації

— Оптимальна величина вакууму повинна бути такою, як вказано в технічній документації на данний тип доїльного обладнання.

Вакуум необхідно перевіряти завжди перед доїнням.

— Частота пульсації та співвідношення тактів повинні відповідати стандартам.

6. Одягайте доїльні стакани відразу після підготовки вим’я.

— Необхідно попереджувати потрапляння повітря.

— Перевіряти позицію доїльних стаканів (попереджувати їх наповзання, або спадання). 

Обов’язково слід розправляти молочні та пульсаторні трубки

7. Попереджуйте Передоювання.

— Обов’язково слідкувати за процесом доїння по індикаторним трубкам

— Не можна займатися іншими справами під час доїння.

Не використовуйте більше двох доїльних апаратів на одну доярку

8. Перевіряйте вим’я На повноту здоювання.

— Пальпуйте молочні цистерни перед зніманням доїльних стаканів.

— Зробіть легкий масаж вим’я зверху донизу для видалення залишків молока.

Знімайте доїльні стакани (всі чотири одночасно) одразу після відключення вакууму.

III. Після доїння

9. Обов’язкова після-Доїльна обробка дійок.

— Обмивати дійки слід відразу після зняття доїльних стаканів.

— Для обмивання дійок використовувати лише затверджені і дозволені до використання дезінфікуючі розчини

— Обмивання дійок, що проводиться не одразу після доїння менш ефективне.

Регулярне обмивання дійок є успішним засобом боротьби з маститом

10. Санітарну обробку Доїльного обладнання Здійснюйте одразу Після доїння

— Першочергово обмийте обладнання і доїльні апарати теплою водою

— Готуйте миючі та дезинфікуючі розчини згідно настанов.

— Промивайте цими розчинами згідно інструкцій

— Проведіть заключне ополіскування теплою водою

Створіть умови для стікання залишків води і висихання з доїльних апаратів.

11. Охолодження Попереджує розмноження бактерій

— Перевіряйте температуру молока, яка повинна бути не вищою 10 градусів по Цельсію.

Ємності для охолодження молока повинні відразу підлягати миттю та дезінфекції після опорожнення.

12.Постійно контролюйте Якість та склад молока.

— Аналізуйте результати досліджень молока в приміській лабораторії

— Співставляйте дані внутрішньогосподарських досліджень із результатами аналізів молзаводу.

— Оцінюйте результати досліджень на субклінічну форму маститу постійно

Вчасно замінюйте молочне обладнання чи його деталі згідно рекомендацій

Серію контрольних доїнь.

 Встановлюють величину разового надою кожної корови при машинному доїнні і додоюванні. Ветеринарно-санітарні вимоги до доїльного обладнання

Доїльне устаткування повинно бути виготовлене з матеріалів, що не піддаються корозії, із  поверхнею, що легко промивається, дозволених Мини сттвом охорони здоров’я України для контакту з харчовими продуктами

Якість миття і дезинфекції доїльного обладнання  вважається задовільною, якщо на 1 см3 досліджуваного змиву взятого з поверхні доїльного обладнання буде виявлено до 100 мікробних клітин при відсутності в змивах бактерій групи кишкової палички.

Дезінфекція доїльних стаканів проводиться після доїння кожної корови. На доїльних установках типу “карусель”, “тандем”, “ялинка” дезінфекція здійснюється автоматично шляхом занурення доїльних стаканів у ванну з дезинфікуючим розчином.

Первинна обробка молока. Після отримання молока від корів в результаті доїння воно повинно бути піддано негайно первинній обробці на фермі.

Первинна обробка молока включає: Очищення молока після доїння від механічних домішок, охолодження, зберігання при низькій температурі, транспортування на молокопереробні підприємства. При повторній обробці( на молокопереробних підприємствах)  молоко  очищують на центр обіжних очисниках, нормалізують за вмістом жиру, пастеризують, охолоджують.

Первинну обробку молока здійснюють  на фермі у молочній. Первинне механічне очищення молока проводять за допомогою спеціальних очищувачів. Під очищенням молока. мається на увазі звільнення його від механічних домішок. Найпростіший спосіб очищення— фільтрація (цідіння) при зливі молока у флягу через 2—3 шаруючи марлі, закріплених у цідилці. Через один фільтр проціджують не більш 2—3 фляг молока, а потім його заміняють. Якщо ж осад дуже великий, то фільтри змінюють частіше.

Очищення молока на доїльних установках потокова в очиснику, який представляє собою розширення молокопроводу. В це розширення вставляють трубу, що закріплюється гумовою пробкою. На кінці труби  кріпиться насадка із  металевого дроту, з’єднаного кільцями. Попередньо на насадку надягають чохол з фільтрувальної тканини. Молоко спочатку проходить через цей фільтр, а потім надходить на вакуумний охолоджувач. Для очищення молока стали застосовувати в якості  фільтрів  синтетичну тканину —лавсан (полиетилентерефталат), що має високу міцність, легко миється і стерилізується. Краще очищення молока досягається за допомогою сепараторів-молокоочщувачів, що мають два барабани: один для сепарування, для очищення молока. При обертанні барабана розвивається відцентрова сила, що відокремлює механічної домішки молока у виді сепараторного слизу, у яку включаються і скупчення бактерій. Для очищення молока може бути використаний і звичайний сепаратор.

При цьому слід слідкувати за правильністю роботи очищувача, своєчасно мити і очищати його згідно інструкції.

Охолодження молока. Для охолодження молока на фермі використовують спеціальні охолоджувачі. Робота їх заснована на принципі теплообміну.  В односекційних охолоджувачах молоко прохолоджується тільки водою. У двосекційних охолоджувачах у (верхньої секції молоко або вершки прохолоджуються водою, а в нижньої — розсолом, що має більш низьку температуру. Якщо. вода у водопроводі має недостатньо низьку температуру, те її попередньо прохолоджують льодом у іригаторі. Молоко може бути про сепароване з одночасним охолодженням вершків або відвійок..

При централізованому вивозі молока передбачається охолодження його і тимчасове зберігання на фермі протягом  12-24 г із наступним вивозом спеціалізованим транспортом по встановленому графіку. На фермі повинно бути достатньо ємностей для окремого зберігання молока ранкового і вечірнього надоїв.

Молоко охолоджують до оптимальної температури 4-6 °С. Температура молока при прийманні його на молочному заводі не повинна перевищувати 10 °С.

При машинному доїнні в молокопровод молоко повинно охолоджуватися негайно в потоці. При доїнні в переносні відра проміжок часу між видоюванням молока і початком його охолодження не повинний перевищувати 16-20 хв.

Тривалість зберігання молока залежить від його температури (див. табл.).

Таблиця. Термін зберігання молока при різних температурах охолодження

Температура охолодження, °С

Оптимальний термін зберігання молока, годин

8

6-8

4-6

12

18

24

Бактерицидні властивості молока. Свіже, тільки що видоєне молоко містить бактерицидні речовини — лізоцими, що перешкоджають розмноженню бактерій, а іноді навіть зменшують їхню кількість. Зберегти бактерицидні речовини протягом більш тривалого час-основна задача боротьби за якість молока. Бактерицидні речовини добре зберігаються в охолодженому молоці.

Транспортування молока. За узгодженням із молокопереробними підприємствами чи із заготувачами, органами державного ветеринарного і санітарного нагляду допускається здавання молока без охолодження протягом 1 год. після доїння. При цьому господарство повинно гарантувати високу санітарну якість молока що здається.

Для постачання дитячих закладів допускається тільки охолоджене молоко не нижче I сорту за ДСТУ 3662-97, доставлене не пізніше 12 г після одержання його на фермі.

Перевезення молока на молокоприймальні пункти або молокопереробні підприємства повинні проводитися автомолцистернами або виділеним спеціальним транспортом при доставці молока у флягах. Кузова машин, на яких перевозять молоко у флягах, повинні бути чистими і не мати сторонніх запахів.

Не допускається перевезення молока разом із сполуками, що мають запах і отруйними речовинами (бензин, гас, дьоготь, отрутохімікати, цемент, крейда й ін.), а також використання молочних цистерн для перевезення інших речовин.

Ємності, що використовують для перевезення молока, повинні герметично закриватися кришками, із прокладками з гуми або полімерних матеріалів, допущених Мінздравом України для контакту з харчовими продуктами. Використання в якості ущільніючих прокладок інших матеріалів забороняється.

Цистерни і фляги з молоком перед відправленням пломбують. На транспорт повинний бути санітарний паспорт Влітку фляги заповнюють молоком як можна повніше щоб уникнути його збовтування і сколочування жиру під час транспортування, а зимою — тільки до горловини.

Ізотермічні цистерни мають великі переваги перед флягами: при температурі навколишнього повітря ± 30 °С температура молока в цистерні на протязі 10 год. змінюється всього лише на ±2°С. Зазвичай, влітку молоко слід перевозити у ранкові і вечірні прохолодні години. Температура молока при прийманні на молочному заводі повинна бути не вище 10 °С, а при здаванні — прийманні в господарствах — не вище 6 °С.

Цистерни і фляги, які застосовуються для транспортування молока, попередньо миють і дезінфікують як у господарствах, так і після звільнення їх від молока на заводі. Кузови машин, на яких перевозять молоко у флягах, повинні бути чистими і не мати сторонніх запахів. Не допускається перевезення молока разом з сильно пахучими, отруйними і тими, що сильно порошать речовинами (бензин, керосин, дьоготь, отрутохімікати, цемент, крейда і ін.), а також використання молочних цистерн для перевезення інших речовин.

Цистерни і фляги з молоком перед відправкою пломбують. Влітку фляги заповнюють молоком як можна повніше, щоб попередити збовтування і збивання жиру під час транспортування, а взимку — тільки до горловини.

При перевезенні молока у флягах в літній час для до зберігання молока від нагрівання їх укривають солом’яними матами або мокрим брезентом. Взимку молоко у флягах слід оберігати від замерзання з допомогою різного укріплення.

На транспорт повинен бути санітарний паспорт, виданий санепідемстанцією, а водії машин повинні мати особисту санітарну книжку з вказівкою результатів медичних оглядів і часу проходження навчання по гігієнічній програмі.

Для охорони молока від нагрівання в літній період, а зимою від заморожування фляги з молоком закривають чистим брезентом або іншими захисними матеріалами.

Контрольні питання

Фізіологічний процес що відбувається у вимені корів? Роль окситоцину при доїнні корів? Скільки триває процес молоковіддачі в корів? Які корови придатні до машинного доїння? Основні правила машинного доїння? Що відноситься до первинної обробки молока?

Література.

1. ДСТУ ІСО 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

2. ДСТУ 3662-97. Молоко коров’яче не збиране. Вимоги при закупівлі.

3. ГР У 46.14.01-99. Сировина молочна одержана від корів з господарств неблагополучних щодо інфекційних хвороб.

4.Правила машинного доїння корів.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС