mi band

Вибір оптимального технологічного рішення та його техніко-економічне обґрунтування — №4

Навіть при дуже швидкому знайомстві зі статтею відношення автора до своєї роботи відразу розкривається по якості графіки (рисунків). Якщо автор виконав роботу з любов’ю, без кон’юнктурного поспіху, графіка ретельно продумана, виразна, легко читаєма, доставляє естетичне задоволення, викликає повагу й довіру до автора. Гарна ілюстрація краще 1000 слів! Некрасива й неохайна графіка свідчить про те, що робота зроблена «холодними руками», цікавих результатів у ній бути не може.

Якщо автор працює в «киплячому оточенні», він цитує свіжі роботи (вітчизняні й закордонні). Якщо ви претендуєте на новизну фундаментальних принципів і понятійного апарата, ви можете цитувати Біблію, древніх філософів, протопопа Авакума, Эйнштейна, Бертрана Рассела, Льюиса Кэролла й інших корифеїв всіх часів і народів. Це значить, що ви бачите вище щоденності й бачите глибше й далі. Це стиль великих майстрів (але вони не мають потреби в наших рекомендаціях).

Стаття повинна мати чітку структуру, внутрішні озаглавлені розділи (підрозділи).

Отже, спочатку визначається Тема роботи й обґрунтовується її Актуальність.

Далі визначаються Мета роботи й завдання (методичні, конструкторські, експериментальні, теоретичні, програмно-алгоритмічні, і т. д.), які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Важливо підкреслити, у чому саме полягає Новизна й оригінальність Вашого підходу (постановки завдання, об’єкта дослідження, експериментального або теоретичного методу, технічного пристрою й т. д.). На цьому закінчується постановочна частина статті, і ви вже визначили її логічні блоки (опис об’єкта, постановка проблеми, проміжні завдання, методи дослідження, отримані результати, їхнє обговорення, виводи й висновок). Кожний такий блок — це розділ статті зі своїм власним заголовком.

Прагнете до максимальної простоти і ясності викладу. Наука полягає в тому, щоб складне зробити простим, а не навпаки. Не перетворюйте статтю в телеграфне повідомлення. Не треба конкретне прикладне завдання викладати мовою функціонального аналізу. Не керуйтеся принципом: «Якщо дурень-читач статтю не розуміє, тим гірше для нього».

Підведемо підсумки, привівши наступні правила: «Стаття повинна будуватися так само, як у газеті: інформативний заголовок; суть, що викладається в першому ж абзаці; основні факти, що викладаються в наступних абзацах; невеликі головкоми, присвячені частково, менш значним деталям; обов’язкові чіткі виводи розділів і статті в цілому; ніяких «конспектів на майбутнє». Якщо у Вас є кілька питань, про які хочеться сказати, виходить, потрібно написати кілька статей, тому що Основне правило таке: Одна стаття — одна думка; якщо думок у статті три, то втратяться всі три».

Уже в анотації (рефераті) треба переконати читача, що йому необхідно вашу статтю прочитати. Потрібно викласти виводи так, щоб він їх відразу засвоїв, і оцінив їх високу практичну (пізнавальну) цінність. Кожний розділ або параграф повинен будуватися так, щоб уже початок читання подавало основну інформацію. Приділяйте сугубу увагу експерименту (фактичним даним). Теоретичні результати особливо переконливі, якщо вони підтверджені експериментальними даними.

Заключний розділ статті — концентрат всієї роботи. Він складається із двох підрозділів (спеціальними заголовками вони не виділяються). Перший підрозділ — що Констатує — служить як би замиканням постановочної частини статті. У ньому Ви показуєте, що поставлені завдання вирішені, і ціль роботи досягнута. Тут ви підкреслюєте оригінальність постановки, методики або технології Вашого дослідження, що забезпечили успіх, і дозволили одержати Нові результати. Другий підрозділ — Результативно-аналітичний. У ньому ви перераховуєте й коментуєте результати роботи, їх наукове й практичне значення. Окремі фрази з попередніх розділів статті у висновку можна повторювати дослівно. Нарешті, якщо це можливо (це можливо не завжди), постарайтеся сформулювати Наукове положення або положення, яке витікає з отриманих результатів. Наукове положення — це розгорнута фраза, що ствердно розкриває суть (механізм, процес, природу) деякого явища або закономірності. Якщо Ви не піднялися на рівень узагальнення власних результатів і за деревами не побачили ліса, — наукове положення замість вас сформулює хто-небудь інший. І це буде зовсім інша стаття, автором якої ви вже не будете.

Корисно мати на увазі, що текст наукової статті є виразним Портретом її автора. Цей «автопортрет» об’єктивно відбиває сумлінність, професійну майстерність, широту кругозору, культурний рівень (у першу чергу, культуру мови, що відбиває культуру мислення), безжалісно оголює кокетство, самозамилування, наукообразіє, прагнення додати банальності й порожнечі видимість глибокодумності, і багато чого іншого. Не намагайтеся здаватися розумним: ці старання приведуть до зовсім протилежного результату.

Не засмічуйте українську мову необґрунтованим використанням іноземних слів (це один із проявів наукообразія й кокетства).

Заключний етап роботи над текстом полягає в тому, щоб викинути всі зайві слова, повторення, спростити довгі фрази, розставити розділові знаки, вимести «словесне сміття». М. Горький називав цей етап літературної роботи «виловом бліх».

Подібно тому, як космонавт не може виходити в космос, якщо вважає, що йде на подвиг, не є подвигом, і написання статті. Це необхідний, обов’язковий, навіть буденний, елемент нормальної дослідницької роботи. Далеко не завжди у своїх міркуваннях дослідник дотримує правил строгої діалектичної логіки. Дефекти й неповнота роботи виявляються тільки тоді, коли постулати, аргументи й виводи знаходять своє текстове вираження: чим більше людина знає, чим більше думок у голові, тим більше плутанини в думках.

Іноді авторові здається, що він потрапив у тупик: йому не вистачає слів, він не може сформулювати результат або положення, що йому здається дуже важливим. Це значить, що йому крупно повезло — він підійшов до відкриття нового Поняття, для якого ще не придумане назви й не дано визначення.

Але свій первісний план статті виконано, і автор оцінює свій твір. Начебто б є все, що потрібно за планом, але думка, спотикається чи ледве не на кожному логічному кроці, тягнеться по тексту на превелику силу. Результат обтяжуючий. Вразливий молодий дослідник відчуває себе повною бездарністю. Не падайте духом і не переживайте! Спереду у вас — радісна й окриляюча несподіванка.

Саме тепер наступає Кульмінаційний момент роботи або момент істини, заради якого й пишеться стаття (публікація — зовсім не самоціль, якщо мова не йде про дисертацію). Стаття знаходить здатність Самоорганізації і, як живий організм, починає жити власним життям. Вона починає напоумляти й учити свого автора.

Раптом виявляється, що теоретичний вивід може бути побудований коротше й гарніше, що для підтвердження сформульованого результату необхідно проробити додаткові розрахунки й (або) виконати спеціальні експерименти, і т. д. Іноді якесь другорядне питання, що спочатку не залучало до себе особливої уваги, раптом починає розростатися й засовувати вихідне завдання на задній план. Вимальовується зовсім нова проблема, може бути, навіть істотно більшого калібру, чим вихідна. Як говориться, «гарна думка приходить пізніше». Доводиться відсунути статейну писанину убік, і приступитися до реалізації плану продовження робіт, що «запропонувала» ваша стаття. Потім стаття переписується заново й здається до друку, але дослідницький процес Триває.

Ефект «самоорганізації» твору мистецтва або художньої літератури — відомий факт. Можливо, він властивий продукту будь-якого творчого процесу. Пушкін під час роботи над романом «Євгеній Онєгін» у листі до П. А.В’яземського поділився своїм здивуванням: «Едаку штуку зробила моя Тетяна, — взяла та й вийшла заміж!». Пушкін цього зовсім не очікував.

У науковій праці ефект самоорганізації має особливо важливе значення, але нічого містичного в цьому немає. У міру того, як дослідник заглиблюється в розуміння явища, напрямки й логіка його думок в усе більшому ступені управляється не їм самим, а природою досліджуваного явища. Краса й гармонійність природи передаються Вашим думкам.

Коли стаття, нарешті, закінчена, Ви читаєте й сприймаєте її так, ніби вона була написана кимось іншим, і здивовано запитуєте самі себе: «Звідки узявся цей геніальний текст? Невже це я його написав?». Вам здається, що ви виросли на цілу голову. Почуття задоволення є головною нагородою за Ваші праці.

3.3. Виступ

Приказую виголошувати промову не писаним-по-писаному, а лише словами, щоб дурниці всякі було видно.

Петръ I

Ораторське мистецтво завжди мало дуже важливе значення в суспільному житті. Йому присвячене велика кількість книг і статей. Однією із кращих вважається книга відомого американського психолога Д. Карнегі. Ви прочитаєте її з користю й задоволенням. Однак всі дослідження присвячені винятково політичним ораторам (а сучасні — ще й торговельній рекламі). Ці оратори звертаються насамперед до емоцій слухачів, їхнє завдання — Переконати й вселити. Завдання доповідача на науковій конференції або діловій нараді інша — Довести, обґрунтувати. Акторські прийоми, доречні на театральній сцені, тут будуть виглядати просто смішно.

В усній доповіді зміст роботи необхідно викладати по можливості короткими, чіткими фразами. Думки повинні бути ясно вираженими, без ускладнення зайвими епітетами, придатними пропозиціями й дієприкметниковими обертами. Не вважайте, що Вас слухають суцільно одні корифеї.

При викладі доповіді не «по папірцю» необхідно логічно, чітко, не поспішаючи викладати зміст, намагаючись акцентувати увагу слухачів на найбільш важливому й цікавому. Якщо Ви почуваєте непевність або виявляєте недолік часу для усного викладу, краще все-таки доповідь читати «по папірцю».

Не перевищуйте встановленого для доповіді відрізка часу. Заздалегідь проведіть хронометраж свого виступу й, при недостачі часу (його завжди не вистачає) — відкиньте все другорядне. Хронометраж виступу зручно робити по магнітофонному запису. Дефекти власного виступу особливо помітні, коли ви чуєте його «з боку». Бажання дати максимум інформації в обмежений час приводить до поспіху; виступ виявляється змазаним, недохідливим, аудиторія його погано сприймає, і в результаті — втрачає інтерес і до вас, і до вашої роботи.

mi band