mi band

Варіанти контрольних завдань

Варіанти контрольної роботи з дисципліни

Науково — практичні основи технологи молока та молочних продуктів для студентів Сумського національного аграрного університету заочної форми навчання, за професійним напрямком 6.0917, «Харчова технологія та інженерія спеціальність — технологія зберігання, консервування та переробки молока.

1.Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виробництва питних видів молока, вершків.

2.Дослідження впливу ступеню згущених молочних сумішей та їх фізико-хімічні властивості.

3.Коротка характеристика продуктивності установки А1-ОМН для виробництва вершкового масла.

4.Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів питних видів вершків.

5.Одержання підзгущених сумішів із зазначеним ступенем згущення.

6.Технологічні особливості, що відбуваються в продукті в процесі пресуванні сиру.

7.Обґрунтування вибору технологічного обладнання для кисломолочних продуктів.

8.Дослідження органолептичних та фізико — хімічних показників : Кислотності активної та титрованої, масової частки жиру, сухих речовин вологи.

9.Характерні особливості та хімізм соління сиру.

10.Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів та способів виробництва кисломолочних продуктів.

11.Дослідження органолептичних та фізико — хімічних показників суміші : смак, запах, густина, в’язкість.

12.Обґрунтування процесу визрівання сирів.

13.Фактори, що впливають на ефективне виробництво кисломолочних продуктів та на їх якість.

14.Дослідження зразків кисломолочних продуктів, одержаних резервуарним способом та термостатним.

15.Особливості факторів та умов, що складаються в проесі дозрівання сирів

16.Вплив обладнання на ефективність виробництва стерилізованого молока.

17 Вивчення способів виробництва кисломолочних продуктів та заквасок на їх

Якість.

18.Фактори, що спричиняють зміни речовин сиру при дозріванні

19.Обгрунтування технологічних параметрів і способів виробництва кисломолочного сиру.

20. Дослідження зразків кисломолочних продуктів, одержаних термостатним способом.

21.Умови, які складаються в сирному тісті для утворення рисунка.

22.Обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва сирково — творожних виробів та сметани.

24.Визначення титрованої та активної кислотності, в’язкості, ступеня сенерезису.

25.Теоретичне обґрунтування механізму зсідання молока при виготовленні сирів.

26.Обґрунтування технологічних параметрів і способів

Виробництва кисломолочних продуктів.

27.Дослідження впливу технологічних факторів на якість сиру кисломолочного.

28.Особливості пастеризації вершків при виробництві молока.

29.Вплив способів виробництва та обладнання на якість сиру кисломолочного.

Дослідження впливу технологічних факторів на якість м’яких сирів.

30.Фактори, що вступають в дію при низькотемпературній обробці вершків.

31.Аналіз факторів, що впливають на якість сметани.

32.Дослідження впливу коагуляції молока на синеретичні властивості згустків.

33.Ступінь використання складових частин молока.

34.Вплив різних факторів на затвердження жиру при виробництві масла.

35.Шляхи одержання кисломолочних десертів подовженого терміну зберігання.

36.Дослідження якості вершкового масла, одержаного різними способами.

37.Вплив перемішування, концентрації та дисперсності молочного жиру в процесі затвердіння жиру.

38.Вплив технологічних факторів і сучасного обладнання на ефективність виробництва морозива та його якість.

39.Дослідження способів виробництва вершкового масла на його якість та здатність до зберігання, зміни якості в процесі зберігання.

40..Обґрунтування процесу збивання вершків на першій (другій, третій) стадії процесу

41.Аналіз факторів, що впливають на збитість морозива.

42.Вплив окремих технологічних факторів на якість згустку молока при виробництві твердого сиру.

43.Сучасні уявлення про процес утворення масляного зерна.

44.Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і виду обладнання на ефективність виробництва твердих сичугових сирів.

45.Вплив цукру, жиру, сухих речовин на якість морозива.

46.Вплив різних факторів(температури) на прцес збивання вершків.

47.Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і виду обладнання на ефективність виробництва плавлених сирів.

48.Вплив деяких технологічних факторів на якість плавлених сирів.

49.Аналіз мембранних методів обробки молочної сировини.

50.Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів та виду на ефективність виробництва вершкового масла.

51.Вплив тривалості визрівання, температури плавлення та витримки при цій температурі на якість плавлених сирів.

52..Вплив фізичних та хімічних способів обробки молока на інактивацію його мікрофлори.

53.Фактори, що впливають на якість та ефективність виробництва вершкового масла.

54.Вплив складу десертних вершкових сумішей на якість збитих вершків.

55.Обґрунтування процесу одноступеневої стерилізації молока

Наукове обґрунтування виробництва молочних консервів.

56. Вплив вмісту жиру та цукру на якість збгитих вершків.

57.Особливості двоступеневої стерилізації молока

58.Фактори, що впливають на ефективність виробництва сухих консервів.

59.Вплив солей плавителів на якість плавленего сиру.

60.Технологічні особливості, що відбуваються в молоці при впровадженні сучасних способів його консервування.

61.Фактори, що впливають на ефективність виробництва згущених стерилізованих молочних консервів.

62.Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виробництва сиру голандського.

63.Особливості теплової обробки нормалізованих сумішей для консервування молока.

64.Обґрунтування вибору обладнання для виробництва згущених з цукром та згущених стерилізованих молочних консервів.

65.Фактори, що впливають на зсідання молока при виробництві сичугових сирів.

66.Вплив гомогенізації молочних сумішей на жирову фазу молока.

67.Шляхи підвищення стійкості молочних консервів.

68.Вплив температурних факторів на визрівання вершків при виробництві

Вершкового масла.

69.Обґрунтування технології сухих молочних продуктів з використанням різних способів сушіння.

70.Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виробництва молочних продуктів із вторинної сировини.

71.Фактори, що впливають на якість продукції з незбираного молока.

72.Особливості технології виробництва сухого швидкорозчинного молока та сумішей для морозива.

73.Особливості технології окремих видів сметани різної жирності.

74.Виробництво твердих сипучих сирів із заданою тривалістю визрівання.

75.Використання компонентів із вторинної молочної сировини при виробництві плавлених сирів.

76.Розкрити теоретичні основи і необхідність консервування молочних продуктів.

77.Особливості технології термостатного способу виробництва сметани.

78.Обґрунтуйте, які основні машини входять у потокову лінію виробництва морозива

79.Охарактеризувати фактори, що протікають під час підготовки молока до сквашування при отримуванні кисломолочних продуктів.

80.Одержання сметани резервуарним способом та технологічна схема його виробництва.

81.Необхідність загартування морозива та зміни, що відбуваються з компонентами в суміші.

82.Режими здійснення теплової обробки суміші морозива.

83.Які технологічні операції та їх режими є загальними для консервування?

84.Дослідити суть, кратність, способи і режими концентрування сировини згущенням та сушінням.

85.Збитість морозива та як вона визначається.

86.Особливості виробництва швидкорозчинного молока “Агломерація”.

87.Технологічні особливості та їх відмінності при приготуванні просто кваші, ряжанки.

88.Процеси гомогенізації та фрезерування, значення їх при виробництві морозива.

89.Дослідження використання продуктів отриманих із вторинної молочної сировини.

90.Вплив обладнання та умов технологічного процесу на ефективність виробництва питних видів молока.

Література:

Додаткова

1. Микробиологические основы молочного производства: Справочник Л. А Банников, И. С. Королев, В, Ф. Семенихин под. ред. Я. И. Костина. — М: агропромиздат. 1987. — 406с.

2. Производство сливочного масла: Справочник Андрианов Ю. П., Вышемирский Ф. П, Качерауский Д. В. и др. Под. ред. Вышеморского — М.: агропромиздат, 1988.-303с.

3. Технология сыра. Справочник Г. А. Белова, И. П. Бузов, К. Д, Буткус и др. Под. общ. Ред. Г. Г. Шиллера. — М : Легкая и пищевая пр — ть 1984. — 312с.

4.Производство молочних консервів: М. А.Гришин, Ф. С. Соколов, производство молоных консервів, Киев “Вища школа” 1982г.

Основна

Машкін М. І. Молоко і молочні продукти. — К.: Урожай 1996. — 336с Овчинников А. Й., Горбатова К. К. Биохимия молока й молочніх продуктов. Под. ред. Новотельного Н. В. — П: Изд — во Ленинградекого унив — та 1974 Твердохлеб Г. В.,Лиланян З. Х., Шиллер Г. Г. Технология молока молочных продуктов-М; Агропромиздат 1991-465с. В. М.Никоненко. Обладнання та технології молочного виробництва, Київ, Урожай 1995Р. Н. К.Ростроса, Справочник по цельномолочному производству М.: Пищевая промышленность. 1976г.

Реферати :

mi band