mi band

Варіанти контрольних завдань

Контрольні завдання до теми 1

«Діаграма Парето»

Для з’ясування найбільш важливих причин втрат доцільно побудувати діаграми Парето по причинах заниження зовнішнього діаметра і налипання на ріжучому краю різця.

При побудові такої діаграми для причин заниження зовнішнього діаметра після заповнення контрольних листків одержали дані, подані в табл. 1.

Таблиця 1.

Причина

Число дефектів

Зміщення копира

53

Недосвідченість оператора

11

Неточність робочого інструмента

4

Застаріле креслення

98

Помилки в керуванні верстатом

20

Неточність верстата

8

Інші

7

По цим даним необхідно Засобами табличного процесора Excel побудувати діаграму Парето, виявити причини заниження зовнішнього діаметра групи А та провести по ним коригувальні заходи. Після цього необхідно побудувати діаграму Парето для умов, що змінилися, щоб перевірити ефективність поліпшень.

Завдання

Виконати розрахунки і побудови відповідно до прикладу, включаючи діаграму Парето по причинах заниження зовнішнього діаметра.

Контрольні завдання до теми 2

Контрольні карти по кількісних ознаках

Завдання

1. Виконати розрахунки і побудови Засобами табличного процесора Excel відповідно до прикладу.

2. Побудувати контрольну Варіанти контрольних завдань-карту за результатами виміру деякого параметра якості, поданим у табл.2. Провести статистичний аналіз процесу.

Таблиця 2.

№ вибірки

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

1

47

44

32

35

20

2

19

31

37

25

34

3

19

16

11

11

44

4

29

42

29

59

38

5

28

45

12

36

25

6

40

11

35

38

33

7

15

12

30

33

26

8

35

32

44

11

38

9

27

26

37

20

35

10

23

26

45

37

32

11

28

40

44

31

18

12

31

24

25

32

22

13

22

19

37

47

14

14

37

12

32

38

30

15

25

24

40

50

19

16

7

23

31

18

32

17

38

41

0

40

37

18

35

29

12

48

20

19

31

35

20

24

47

20

27

38

27

40

31

21

42

52

42

24

25

22

31

15

31

3

28

23

27

22

27

32

54

24

34

15

34

29

21

25

37

45

37

14

17

Контрольні завдання до теми 3

Контрольні карти по якісних ознаках

Завдання

1. Виконати розрахунки і побудови Засобами табличного процесора Excel відповідно до прикладу.

2. На молочному комбінаті при контролі тарних поліетиленових пакетів однакової довжини протягом 25 днів була виявлена кількість дефектів на одну партію пакетів, подана в таблиці 3. Побудувати по наявним даним контрольну карту і визначити, чи є технологічний процес стабільним.

Таблиця 3.

№ вибірки

Число дефектів у партії

№ вибірки

Число дефектів у партії

1

3

14

5

2

4

15

6

3

5

16

3

4

7

17

5

5

3

18

4

6

5

19

6

7

6

20

5

8

2

21

5

9

4

22

7

10

6

23

4

11

3

24

3

12

7

25

6

13

4

3. Побудувати контрольну карту за результатами, поданим у табл.4, з обліком того, що об’єм вибірки постійний і дорівнює 100. За допомогою карти провести статистичний аналіз процесу.

Таблиця 4

№ вибірки

Число дефектних виробів

№ вибірки

Число дефектних виробів

1

5

14

3

2

2

15

6

3

3

16

4

4

0

17

1

5

2

18

2

6

3

19

3

7

2

20

1

8

4

21

6

9

6

22

2

10

1

23

3

11

2

24

5

12

3

25

2

13

4

4. Побудувати по наявним даним (табл. 5) контрольну карту і визначити, чи є технологічний процес стабільним.

Таблиця 5.

№ вибірки

Об’єм вибірки

Число дефектів у вибірці

№ вибірки

Об’єм вибірки

Число дефектів у вибірці

1

1,0

3

11

1,8

7

2

1,0

4

12

1,8

9

3

1,0

3

13

1,0

3

4

1,0

2

14

1,0

2

5

1,0

4

15

1,0

5

6

1,5

7

16

1,0

3

7

1,5

5

17

1,5

6

8

1,5

6

18

1,5

6

9

1,5

6

19

1,5

3

10

1,5

4

20

1,5

6

Реферати :

mi band