mi band

Варіанти контрольних завдань — №2

Політологія. Посібник у 2-х кн. за ред. А. Колодій. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 14. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

ПЛАН

1. Визначення поняття політична партія; цілі їх діяльності, основні ознаки

2. Класифікація політичних партій та партійних систем

3. Особливості формування багатопартійності в Україні

ЛІТЕРАТУРА

Брегеда А. Основи політології. – К., 2000.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенко, — К., 2010.

Політологія. Підручник // Ред. І. С. Дзюбко, К. М. Левківський // — 2-е вид., — К., 2001.

Політологія. Посібник у 2-х кн. за ред. А. Колодій. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 15. РЕЛІГІЯ, ЦЕРКВА І ПОЛІТИКА

ПЛАН

1.Особливості взаємодії політики та релігії

2.Політичне життя і церква в сучасній Україні (Розвиток церковно – державних відносин в Україні)

ЛІТЕРАТУРА

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенко, — К., 2010.

Політологія. Підручник // Ред. І. С. Дзюбко, К. М. Левківський // — 2-е вид., — К., 2001.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Основи політології. Під ред. Сазонова М. – Х., 1998.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010.

ТЕМА 16. ЕКОНОМІЧНІ ПОЛІТИКА

ПЛАН

1. Сутність і цілі економічної політики

2. Економічні функції держави

3. Сучасна економічна політика України

ЛІТЕРАТУРА

Брегеда А. Основи політології. – К., 2000.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенко, — К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Основи політології. Під ред. Сазонова М. – Х., 1998.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

ТЕМА 17. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

ПЛАН

1. Сутність соціальної політики. Соціальна держава

2. Основні напрями і особливості соціальної політики України.

ЛІТЕРАТУРА

Брегеда А. Основи політології. – К., 2000.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенко, — К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Основи політології. Під ред. Сазонова М. – Х., 1998.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

ТЕМА 18. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ Й

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

ПЛАН

1. Поняття, “етнонаціональних відносин”, їх суб’єкти

2. Сутність етнонаціональної політики.

3. Етнонаціональна політика сучасної України.

ЛІТЕРАТУРА

Брегеда А. Основи політології. – К., 2000.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенко, — К., 2010.

Політологія. Посібник у 2-х кн. за ред. А. Колодій. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Основи політичної науки. За ред. Б. Кухти. Ч. ІІ. – Львів, 1997.

ТЕМА 19. ОСНОВНІ ІДЕЙНО – ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ

ПЛАН

1. Соціалізм.

2. Лібералізм та неолібералізм

3. Консерватизм та неоконсерватизм

4. Фашизм

5. Анархізм

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія. Посібник у 2 – х кн. За ред. Колодій А. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 20. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

ПЛАН

1.Сутність та зміст глобальних проблем сучасності

2.Роль політики, міждержавних та міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем.

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія. Посібник у 2 – х кн. За ред. Колодій А. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

ТЕМА 21. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

ПЛАН

1. Поняття міжнародних відносин

2. Сутність, цілі й функції міжнародної політики

3. Україна в системі міжнародних відносин. Пріоритети зовнішньополітичної діяльності України

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія. Посібник у 2 – х кн. За ред. Колодій А. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 22. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ЛІДЕРСТВО

ПЛАН

1. Поняття і сутність політичної еліти

2. Політична еліта сучасної України

3 Сутність та класифікація політичного лідерства. Функції політичних лідерів.

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія. Посібник у 2 – х кн. За ред. Колодій А. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 23. ПОЛІТИЧНА ДЕМОКРАТІЯ ТА ЇЇ ФОРМИ

ПЛАН

1. Поняття демократії. Пряма та представницька демократія.

2. Президентське правління.

3. Парламентаризм. Функції та структура парламенту. Типи виборчих систем.

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія. Посібник у 2 – х кн. За ред. Колодій А. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 24. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

ПЛАН

1. Поняття влади та основні концепції влади, її основні види та функції

2. Механізм здійснення та поділ влади в суспільстві

3. Проблеми формування та функціонування влади в Україні

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія. Посібник у 2 – х кн. За ред. Колодій А. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 25. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ПОЛІТИКА

ПЛАН

1. Поняття ЗМІ, їх характерні риси та функції у політичній системі суспільства

2. Політичне маніпулювання

3. Функціонування українських ЗМІ

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

mi band