Варіанти контрольних завдань

Варіанти контрольних завдань

Варіант1

1.Поняття якості харчової продукції прийняті в Європейському союзі.

2.Критерії здорової продукції. Критерії споживчої привабливості продукту. Фактори що впливають на чекання і потреби споживача.

3. Зробити опис продукту з погляду НАССР.

Варіант 2.

1. Традиційні методи контролю і методи контролю НАССР. Порівняння.

2. Передумови що необхідні для розробки НАССР

3. Розробити приклад поділу виробництва на зони ризику (зелена, жовта, червона)

3. Варіант 3.

1. Створення і значення системи НАССР. Історія створення системи НАССР.

2. Застосування принципів НАССР. Нормативні документи. Основні переваги, зв’язані з застосуванням НАССР у рамках підприємства. Основні цінності для суспільства зв’язані з застосуванням НАССР.

3. Описати критерії оцінювання ступені прояву негативних впливів небезпечних чинників харчових продуктів на здоров’я споживачів

3. Варіант 4.

1. Основні поняття і вимоги НАССР.

2. Визначення критична контрольна точка 1 і 2, визначення граничних критичних показників, аналіз, верифікація, валідация.

3. Опишіть запропонований у завданні продукт, з обліком запропонованих технічних і виробничих параметрів. Опишіть продукт, вироблений на Вашому підприємстві з обліком запропонованих технічних і виробничих параметрів.

Варіант 5.

1.Типи погроз.

2. Мікробіологічні погрози. Переліки хвороботворних бактерій, паразитів, вірусів. Фактори і середовище розвитку. Симптоми, викликані продуктами, зараженими хвороботворними бактеріями, паразитами, вірусами. Гриби, цвіль, середовище виникнення, викликані грибами, цвіллю. Негативний вплив на споживача микотоксинов. Методи запобігання заражень.

3. Визначити можливі зони зараження перерахованими хвороботворними бактеріями, паразитами, вірусами, грибами і цвіллю на Вашому підприємстві. Проаналізуйте можливості запобігання зараження.

Варіант 6.

1.Фізичні погрози. Хімічні погрози. Види і фактори виникнення.

2. Поширення, вид шкоди. Методи запобігання заражень.

3. Опишіть, запропонований продукт. Опишіть погрози, що виникають при виробництві даного продукту. Визначите З типу погроз (погрози у виробничому середовищі, погрози у виробничій фазі, погрози в послу виробничій фазі). Опишіть продукт, вироблений на Вашому підприємстві. Опишіть погрози, що виникають при виробництві даного продукту. Визначите З типу погроз.

Варіант 7.

1.Впровадження системи НАССР. 7 принципів НАССР. 12 етапів упровадження НАССР.

2. Створення організаційної структури НАССР.

3. Запропонувати склад робочої групи НАССР на віртуальному підприємстві. Проаналізувати і вказати кваліфікацію, обов’язки по НАССР, займану на підприємстві посада, підпорядкованість по НАССР. Те ж, саме проробити з підприємством, на якому Ви працюєте.

Варіант 8.

1. Характеристика продукту.

2. Ідентифікація передбаченого ( навмисного ) споживання продукту. (Визначення призначення)

3. Скласти специфікацію продукту і на підставі вивченого практичного матеріалу. Скласти специфікацію на продукт, вироблений на Вашому підприємстві.

Варіант 9.

1. Розробка схеми технологічного процесу (діаграма протікання).

2_Значення символів використовуваних при конструюванні діаграм протікання. Методи побудови схем діаграм протікання.

3. Розробіть діаграму протікання технологічного процесу, використовуючи запропонований практичний матеріал. Розробіть діаграму протікання технологічного процесу продукту виробленого на Вашому підприємстві.

Варіант 10.

1.Верифікація діаграми протікання процесу.

2.Заповнення листа всіх потенційних погроз. Проведення аналізу погроз.. Опис контрольних середовищ.

3. Складіть перелік погроз для поетапного готування продукту, запропонованого в практичному матеріалі. Складіть перелік погроз для поетапного готування продукту випускається на вашому підприємстві.

Варіант 11.

1. Ризик. Розрахунок ризиків.

2. Опис критичних контрольних крапок (РСР). дерево прийняття рішень. Види. Спрощене голландське дерево ухвалення рішення.

3. Установка РСР. Установите РСР для виробництва продукту запропонованого в практичному матеріалі. Виберіть дерево рішень із запропонованих у теоретичному матеріалі, найбільше для Вас прийнятне і вкажіть чому, ви вибрали саме це дерево рішень. Теж саме проробіть, для продукту виробленого на Вашому підприємстві.

Варіант 12.

1.Установлення (розробка) граничних критичних параметрів і припустимих границь для кожної РСР.

2._Європейські й інші нормативні документи, на підставі яких, установлюються граничні критичні параметри і припустимі границі.

3. Описати припустимі критичні границі для пооперационных контрольних параметрів у встановлених РСР.

Варіант 13.

1. Упровадження системи моніторингу для кожної РСР.

2.Виміри або дослідження в НАССР. Вимоги до лабораторій і досліджень. Нормативні документи, що визначають вимоги до лабораторій і досліджень.

3. Описати середовища, що впливають на моніторинг РСР, (параметри, процедури і т. д.). Запропонувати структуру (вид) контрольної карти найбільше для Вас зручну. Проаналізувати, чому Ви вибрали саме таку структуру карти.

Варіант 14

1. Розробка коригувальних дій для можливих випадків невідповідності з установленими критичними параметрами.

2. .Види коригувальних дій застосовувані в НАССР.

3. Описати види коригувальних дій ініційованих у РСР, у випадку зміни встановлених параметрів і їх припустимих откяонений у розглянутих завданнях.

Варіант 15.

1. Розробка верификационных процедур.

2. Види верификационных процедур.

3. Описати методи верификационных заходів ініційованих у послідовних етапах процесу розглянутого в розглянутих завданнях.

Варіант 16.

1. Розробка документації і способи збереження записів.

2. Вимоги до розробки документації системи НАССР. Розробка, керування, супровід і актуалізація документації НАССР. Розподіл відповідальності.

3. Запропонуєте форми документування виконаних процедур НАССР. Застосуєте них до запропонованого в цьому курсі, практичному прикладові і заповните. Те ж саме зробіть для технологічного процесу обраного на Вашому підприємстві.

Варіант 17.

1. Документація НАССР. Рівні документації.

2. Посібник з НАССР (книга НАССР).

3. НАССР (схема процесу).

4.Документи НАССР (інструкції, методики). НАССР (запису, протоколи прийняття рішень, документальні підтвердження виконання робіт). Складіть перелік документації НАССР для виробництва запропонованого в курсі приклада. Теж саме зробіть, для Вашого підприємства. Проаналізуйте необхідність введення і призначення кожного документа.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Управління якістю продукціі ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС