mi band

Технохімічний контроль у виробництві пастеризованого молока — №6

Масова частка безбарвного барвника пропорційна масовій частці аскорбінової кислоти.

Один сантиметр кубічний 0,001 моль/д м3розчину 2,6-дих-лорфеноліндофенолу, який іде на титрування, відповідає 0,088 мг аскорбінової кислоти.

Методика визначення. До 50 см3 молока додають 4 см3насиченого розчину щавлевої кислоти. Після збовтування додають 10 см3 насиченого розчину хлориду натрію, перемішують і фільтрують.

Із фільтрату у конічну колбу відміряють 25 см3 і титрують із мікробюретки 0,001 моль/д м3розчином 2,6-дихлорфеноліндофе-нолу до блідо-малинового кольору. Кількість розчину 2,6- дихлор-феноліндофенолу множать на 2,4; 2; 0,088 см3 і отримують масову частку аскорбінової кислоти в см3/! 00 см3молока.

Контрольні запитання й завдання

1. Яких загальних вимог треба дотримуватись під час виконання аналізів у лабораторії?

2. Які основні правила треба виконувати у роботі з агресивними речовинами?

3. Правила техніки безпеки при визначенні масової частки жиру у молоці.

4. Як надавати першу допомогу у разі нещасного випадку?

5. Які вимоги ставляться до заготівельного молока?

6. Як відбувається відбір проб? Що таке точкова проба; об’єднана проба?

7. Як проводиться органолептична оцінка молока?

8. Визначення густини молока.

9. Визначення кислотності молока титрометричним методом і вимірюванням рН.

10. Визначення масової частки жиру в молоці.

11. Визначення масової частки сухої речовини й вологи у молоці.

12. Методи визначення масової частки білка у молоці.

13. Які речовини використовуються для фальсифікації молока?

14. Як проводиться контроль натуральності молока?

15. Вимоги нормативно-технічної документації до молока пастеризованого.

16. Правила відбору проб у контролі якості пастеризованого молока.

17. Сутність методу визначення вмісту вітаміну С у молоці.

Література:

1. Ромаданова В. О., Костенко Т. П. Лабораторний практикум з технохімічного контролю підприємств молочної промисловості. Навчальний посібник. – К.: НУХТ, 2003.-165с.

mi band