mi band

Технологічні розрахунки обладнання для тепловоі обробки

Практична робота № 11

ТЕМА: Вивчення будови, роботи та експлуатації автокоптилки.

1. МЕТА: Вивчити будову, роботу, правила безпечної експлуатації обладнання для виготовлення ковбасних виробів.

ОБЛАДНАННЯ: Шприци, коптильні камери, димогенератори, кутери, вовчки

2. Типове завдання.

1. Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2. Вивчити технічну характеристику автокоптилки.

3. Вивчити конструкцію автокоптилки.

4. Вивчити схему роботи автокоптилки.

5. Вивчити підготовку автокоптилки до пуску, безпечну експлуатацію.

6. Ознайомитись з конструкцією інших автокоптилок.

Звіт про роботу.

1. Записати марку автокоптилки, вказати його призначення та технічну характеристику.

2. Зобразити схему роботи автокоптилки.

3. Описати безпечну експлуатацію автокоптилки.

3. Контрольні запитання

1. Яке призначення автокоптилки?

2. Яка будова автокоптилки?

3. Які Ви знаєте автокоптилки?

4. Як працює автокоптилки?

5. Як рухається продукт в автокоптилці?

6. Де знаходиться димогенератор?

4. Рекомендована література..

1. Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышенности.-М: Пищевая промышленность, 1971.

2. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1966.

3. Рогов И. А. Общая технология получения й переработки мяса.-М: «Колос», 1994.

4. Горбатов В. М. й др. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1985.

mi band