Термінологічний словник

Термінологічний словник

 Бактерицидна фаза молока – період, упродовж якого бактерії, що потрапили в молоко, не розмножуються.

 Білок – комплекс фракцій казеїну або (та) сироваткових білків молока

ВИм’я – молочна залоза самок молочної худоби.

Вуглеводи-моносахариди, їхні похідні, олігосахариди

Доїння – процес, який забезпечує отримання коров’ячого молока належної якості при збереженні здоров’я тварини.

Гомогенізація молока – процес тонкого подрібнення жирових кульок до розмірів з діаметром, який не перевищує наперед задану величину для забезпечення необхідної стабільності жирової фази в молоці.

Жир — комплекс ліпідів, вільних жирних кислот І розчинних в гліцерид ній фазі супутніх речовин

Знежирене молоко-Частина молока, яку одержують після відокремлення вершків

Інгібітори – хімічні речовини, що затримують розвиток мікроорганізмів, у тому числі й молочнокислих культур, які використовують у молочній промисловості під час виготовлення молочних продуктів. До них належать антибіотики, інші хіміотерапевтичні препарати (сульфаніламіди, нітрофурани) мийно — дезинфікуючі та консервувальні засоби (хлорні та йодні препарати, формалін, гідрогену пероксид, сода, аміак, тощо).

Консервування проб молока – процес застосування холоду чи хімічних речовин у випадку неможливості проведення аналізу проб молока відразу ж після їх відбору.

Лактаційний період – виділення молока протягом часу від отелення до запуску тварин тривалістю близько 305 днів.

Лактоза— дисахарид. який складається із глюкози та галактози

Масаж вим’я – комплекс механічних подразнень, направлених на підсилення діяльності молочної залози і прискорення процесу молоковіддачі.

Механічна (первинна) обробка молока – процес очищення (фільтрації), сепарування, перекачування, перемішування та гомогенізації молока.

На фермах цей технологічний прийом включає лише дві операції – фільтрацію молока на відцентрових молокоочистниках та охолодження.

МОлозиво (колострум) – секрет вим’я у перші 7 днів після отелення, який за хімічним складом та фізико – хімічними властивостями відрізняється від звичайного молока і є надійним джерелом захисних білків – імуноглобулінів різних класів для новонароджених тварин.

У молозиві, порівняно з молоком, міститься у 3-5 разів більше білків, із яких 60-80% складають сироваткові білки – імуноглобуліни (під час нагрівання зсідаються), у 1,5 рази більше жиру та мінеральних речовин, але менше лактози.

МОлоко – продукт нормальної фізіологічної секреції молочних залоз молочних тварин, одержаний за одне чи кілька доїнь, без додання до нього інших добавок або вилучення певних складників

МОлочні танки – охолоджувачі – ємності для охолодження та зберігання молока.

Незбиране молоко — молоко, хімічний склад та стан компонентів якого не зазнали змін

Охолодження молока – обов’язкова операція технології виробництва молока, направлена на збереження його якості за умов низької температури, за виключенням тієї його частини. яка відразу направляється на сепарування.

Очищення молока – процес звільнення молока від механічних домішок, які потрапили у молоко під час доїння, та інших маніпуляцій відразу ж після видоювання, що сприяє підвищенню його санітарної якості і зниженню бактеріального обсіменіння.

Пастеризація Молока — процес термічної обробки за температури від 63-65°С до температури, близької до точки кипіння із відповідною витримкою для знищення вегетативних форм патогенних мікроорганізмів.

Повторна обробка молока – процес очищення, сепарування, перекачування, перемішування, та гомогенізації молока на переробному підприємстві незалежно від умов отримання і обробки його в господарстві.

Припуск молока – процес виходу молока з альвеол і протоків у молочній цистерні вим‘я завдяки виділенню у кров під час підготовки корів до доїння гормону молоковіддачі – окситоцину.

Сепаратор – механізм для розділення молока на вершки та відвійки (знежирене молоко).

Сепарування молока – процес розділення молока на вершки та знежирене молоко за допомогою сепаратора — вершковідокремлювача.

Сиропридатність Молока – можливість виготовлення з молока сирів. Таке молоко має бути свіжим, з нормальним смаком, кольором, запахом, консистенцією, з необхідною кількістю іонів кальцію, оптимальним співвідношенням жиру й казеїну, оптимальною концентрацією іонів гідрогену (величина рН 5,5-5,7) та без домішок анормального молока.

Формування показників сиро придатності молока визначається санітарно – гігієнічними умовами його отримання на фермах, раціонами годівлі, умовами утримання, станом здоров‘я, породою та віком лактуючих тварин тощо. 

Стерилізація Молока – процес теплової обробки молока за температури понад 100°С з метою знищення не лише вегетативної мікрофлори, а й спорових форм, які за температурних режимів пастеризації не гинуть.

Сире молоко, сирі вершки – молоко (вершки), які не піддавали тепловому оброблянню

Секреція молока – складний процес синтезу молока клітинами молочної залози самок із складників крові, в якому бере участь увесь організм, усі його системи, органи й тканини в тісному взаємозв’язку з умовами зовнішнього середовища.

Основні компоненти молока – жир, казеїн та лактоза – синтезуються внаслідок перетворення хімічних речовин, які надходять із кров’ю. Вибірково із крові в молоко переходять мінеральні речовини і без змін – вітаміни, гормони, ферменти, деякі білки та пігменти.

Стійлова проба – певна кількість молока, яка відбирається у разі значних відхилень в його складі (вміст жиру, густина, кислотність) від звичайних показників та за підозри фальсифікації.

Вона має бути відібрана за аналогічних умов що й досліджувана, сумісно із представниками переробного підприємства та господарства, а у спірних випадках – із спеціалістом державної служби ветеринарної медицини.

Термостійкість молока – придатність молока до високотемпературної обробки, яка зумовлена, в основному, кислотністю молока та його сольовим складом.

Технологічно анормальне молоко – молоко, фізико – хімічні властивості якого відрізняються від нормального через наявність домішок у збірному молоці так званого “раннього молока” (молозива – у перші 7 днів після отелення), ”стародійного” (за 10-15 днів до запуску), “маститного” та молока від корів, хворих гастроентеритами.

Фальсифікація молока – процес денатуралізації молока, завдяки якому молоко змінює свої оптимальні фізико-хімічні властивості.

Фізіологічно нормальне молоко – молоко після молозивного періоду і до періоду одержання стадійного молока, склад та якість якого протягом лактації не бувають постійними.

Реферати

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС