mi band

Термінологічний словник — №2

Спиртове бродіння зброджування вуглеводів дріжджами з утворенням спирту і вуглекислоти.

Стабілізатори Речовини, які входять до складу молочних продуктів для зміцнення структури, надання їй постійного стійкого стану або підтримання цьго стану

Стабілізатори — речовини, які входять до складу молочних продуктів для зміцнення структури, надання їй постійного стійкого стану або підтримання цього стану

Стерилізоване молоко — молоко піддане тепловій обробці при температурі вище 100

Суха речовина — сухий залишок продукту після висушування при температурі (102 +2) до постійної маси

Сухий знежирений молочний залишок — суха речовина без жиру

Термін зберігання проміжок часу, протягом якого продукт зберігає без змін свої фізико-хімічні та органолептичні показники відповідно до вимог НТД.

Ферменти — хімічні речовини органічного походження, що виробляються живими організмами та рослинами, здатні прискорювати реакції, залишаючись без змін

Фризерування морозива часткове замороження і одночасне збивання суміші.

mi band