Теми рефератів

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ

1. Предмет та історія науки про політику

2. Політологія у системі сучасних соціально – гуманітарних знань.

3. Політичні ідеї в концепціях Т. Гоббса та Дж. Локка.

4. Тенденції і перспективи розвитку сучасного суспільства.

5 “Повчання” Володимира Мономаха і сучасний стан розвитку політичних відносин в Україні.

6. Гетьман П. Орлик і його Конституція.

7. Політична доктрина Кирило – Мефодіївського товариства.

8. Політичні погляди І. Франка.

9. В’ячеслав Липинський – історик, політик, мислитель.

10. Ідея державності в програмах національних партій України початку ХХ ст.

11. Проблеми формування правової держави в Україні.

12. Декларація прав людини та її реалізація в сучасному світі.

13. Громадянське суспільство в Західній Європі і в Україні: порівняльно – політологічний аналіз.

14. Розвиток правової свідомості та утвердження громадянського суспільства.

15. Витоки і основні характеристики тоталітаризму.

16. Проблеми трансформації політичних режимів в пострадянських країнах.

17. Основні шляхи формування політичної свідомості.

18. Специфіка політичної свідомості в Україні.

19. Політична ідеологія: рівні реалізації, форми проявів та основні функції.

20. Основні політичні ідеології сучасності.

21. Пряма демократія.

22. Представницька демократія.

23. Плюралістична демократія.

24. Портрети політичних лідерів.

25. Особливості формування політичної еліти в Україні.

26. Політичні ідеології та багатопартійність в Україні. Сучасна соціал – демократія України та досвід Західної Європи.

27. Тоталітарні секти та їх місце у релігійному просторі.

28. Релігійні організації Сумщини і їх роль в суспільно – політичному житті.

29. Соціальна політика як засіб реалізації прав людини.

30. Питання соціального захисту населення у програмах політичних партій України.

31. Проблеми тіньової економіки, шляхи її подолання.

32. Законодавче забезпечення сучасної аграрної реформи.

33. Національний конфлікт.

34. Система засобів вирішення міжнаціональних конфліктів.

35. Політичний тероризм.

36. Витоки політичного тероризму.

37. Роль і місце України в геополітичних стратегіях

38. Структура геополітичних інтересів України.

39. Тенденції та форми розвитку сучасних міжнародних відносин.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС