Теми рефератів

Теми рефератів.

Модуль І

1. Історія розвитку «Мікробіології молока та молочних продуктів». Зв’язок з іншими дисциплінами.

2. Мікробіологія молока, як галузь мікробіології. Завдання дисципліни та зв’язок з іншими дисциплінами.

3. Роль мікробіології в розвитку харчової промисловості (молочної, мясної, пивної, хлібопекарської, тощо. ).

4. Загальна характеристика мікроорганізмів, їх морфологія та класифікація.

5. Фізіологія мікроорганізмів.

6. Морфологія та систика мікроорганізмів

7. Основні форми бактерій. Загальна характеристика та морфологія грибів, які зустрічаються у молоці та молочних продуктах.

8. Вплив факторів зовнішнього середовища (фізичних, хімічних та біологічних факторів) на розвиток мікроорганізмів.

9. Види взаємодії між мікроорганізмами в процесі їх життєдіяльності в молоці та молочних продуктах та використання цієї  взаємодії в молочній промисловості.

10. Вплив заморожування на мікроорганізмита адаптація мікроорганізмів до низьких температур. Психротрофні мікроорганізми їх вплив на якість молока.

11. Види бродіння, що викликаються мікроорга­ніз­мами.

12. Контаміноване молоко та молочні продукти — причина виникнення харчових токсикоінфекцій.

13. Збудники, які викликають токсикоінфекцію і токсикози. Попередження проникнення збудників харчових токсикоінфекцій на промислові об’єкти.

14. Захворювання, які передаються через молоко та молочні продукти.

15. Загальна характеристика та морфологія грибів, які зустрічаються у молоці та молочних продуктах.

Модуль ІІ

16. Методи зниження бактеріальної забрудненості молока: очищення, охолодження та теплова обробка.

17. Джерела бактеріального забруднення молока та молочних продуктів.

18. Загальна характеристика бактеріальних заквасок, їх використання у молочній промисловості.

19. Принципи підбору мікроорганізмів до складу заквасок.

20. Характеристика мікробіологічних процесів у процесі виготовлення кисломолочних продуктів на заквасках мезофільних молочнокислих бактерій.

21. Характеристика мікробіологічних процесів у процесі виготовлення кисломолочних продуктів на заквасках термофільних молочнокислих бактерій.

22. Особлості характеристики мікробіологічних процесів при виробництві кисломолочних продуктів, виготовлених з використаттям ацидофільних бактерій.

23. Кисломолочні продукти, виготовлені з використанням біфідобактерій.

24. Кисломолочні продукти, виготовлені на багатокомпонентних заквасках.

25. Дієтичні, лікувальні та лікувально-профілактичні властивості кисломолочних продуктів.

26. Кисломолочні продукти народів світу.

27. Склад мікрофлори масла та його зміни в процесі зберігання.

28. Особливості мікробіологічних процесів при виробництві та дозріванні різних видів сирів.

29. Мікробіологія вторинної молочної сировини (знежирене молоко, казеїн, склотини, сироватка та ін.).

30. Мікробіологічний і санітарно-гігієнічний конт­роль на підприємствах молочної промисловості.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС