Blog Archives

Робоча навчальна програма

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА Дисципліна «Прикладна механіка» Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Спеціальність (заочна ф. н.) 6.091707 «Технологія зберігання,

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Анотація

АНОТАЦІЯ 1.  Повна назва дисципліни – “Прикладна механіка”. 2.  Автор (лектор)– ст. викл. Рибалка О. І. 3.  Загальна кількість годин (загальна– 216 год., лекцій — 36год.,лпз-54., —126.) 4.  Вид підсумкового контролю-тестовий контроль, залік,

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Контрольні завдання.

  Типові завдання. Задача. На платформі трьохколісної коляски в точці К лежить вантаж G = 1 кН. Знайти сили тиску кожного колеса коляски на підлогу, вагу коляски відкинути, якщо відсьаньміж колесами дорівнює відповідно 1м, 1,6м, 0,4м, 0,6м. Точка К знаходиться

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Геометричні характеристики плоских перерізів. Вигин.

 5. Геометричні характеристики плоских перерізів. Вигин.  1.  Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах. При вивченні теоретичних (питань 1-2) студент повинен засвоїти:  Осьові, відцентровий

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Центр ваги.

 3. Центр ваги 1. Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах При вивченні теоретичних (питань 1-2) студент повинен засвоїти. Центр паралельних сил. Центр ваги

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Просторова система сил.

 1. Просторова сис сил. 1. Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах При вивченні теоретичних (питань 1-2) студент повинен засвоїти:Паралелепіпед сил. Проекцію сили на

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Приклади рішення задач самостійної роботи.

Приклади рішення задач самостійної роботи.   Задача №1. Для заданої схеми балки рисунок  11., потрібно побудувати епюри моментів вигину та поперечних сил: визначити максимальний момент вигину Мmax і по ньому підібрати стальну двотаврову балку з указанням її номера по ГОСТ

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Розтяг та стиснення матеріалу механізмів.

  6  : Розтяг  та стиснення матеріалу механізмів. 1. Мета роботи. Ознайомитися з основними поняттями та термінологією розділу „Опір матеріалів” Засвоїти основні розрахункові формули по розтягу та стисненню матеріалів. Засвоїти, що таке допускні напруження та умови

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Побудова епюр поперечних сил та згинаючих моментів.

  8 (6год)   Побудова епюр поперечних сил та згинаючих моментів.    1.  Мета роботи.    2. Типові завдання: Задача. Для  заданої  консольної  балки  (рис. 1.)  побудувати  епюри поперечних сил і згинаючих моментів.   Рішення. 1. Для побудови

Tagged with: , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Вигин. Вигин та кручення.

7  (6 год)  Вигин. Вигин та кручення. 1. Мета роботи: Ознайомитися з основними поняттями та термінологією розділу «Вигин» та «Складний опір бруса». Засвоїти основні розрахункові формули по вигину та крученню матеріалу балок та валів та умови міцності та жорсткості їх

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Розтяг та стиснення матеріалу механізмів.

  6    : Розтяг  та стиснення матеріалу механізмів. 1. Мета роботи. Ознайомитися з основними поняттями та термінологією розділу „Опір матеріалів” Засвоїти основні розрахункові формули по розтягу та стисненню матеріалів. Засвоїти, що таке допускні напруження та умови міцності та жорсткості

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Розтяг та стиснення матеріалу механізмів. Кручення.

  5  : Розтяг  та стиснення матеріалу механізмів. Кручення.  1.  Мета роботи. Ознайомитися з основними поняттями та термінологією розділу „Опір матеріалів” Засвоїти основні розрахункові формули по розтягу та стисненню матеріалів. Засвоїти, що таке допускні напруження та умови міцності та жорсткості

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Плоскопаралельний рух твердого тіла.

 3  роботи. Плоскопаралельний рух твердого тіла. 1. Мета роботи. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах(2,3). При вивченні теоретичних (питань 1-2) студент повинен засвоїти плоскопаралельний

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Умови рівноваги систем сил, прикладених до твердого тіла.

1. . Умови рівноваги систем сил, прикладених до твердого тіла.  МЕта роботи: Студенти на практичних заняттях повинні набути практичних навичок з розрахунків рівноваги системи сил, прикладених до твердого тіла. Ознайомитися з основними поняттями та термінологією теми «Статика»

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Побудова епюр внутрішніх зусиль.

   9   План. 1.Побудова епюр внутрішніх зусиль. 2.Загальні зауваження до побудови епюр. 3.Епюри поздовжніх зусиль. 4. Епюри крутних моментів. 5. Епюри поперечних зусиль і згинальних моментів. 1. Конспект лекції.   Внаслідок дії зовнішніх навантажень у поперечних перерізах стержня можуть

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Опір матеріалів.

 7. Опір матеріалів.   План 1.  Опір матеріалів. 2.  Деформація 3.  Класифікація зовнішніх сил 4.  Метод перетинів, внутрішні сили в поперечних переріз 6.  Напруження 7.  Розтягання і стиск 1. Конспект

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Теорія механізмів машин.

№5. Теорія механізмів і машин   План. 1.  Вступ 2.  Машини 3.  Ланки 4.  Ланцюг 5.  Структурний аналіз механізмів   1. Конспект лекції. Теорія механізмів і машин є наука про методи дослідження і проектування механізмів і машин  .  В задачі,

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Динаміка.

№ 4.  ДИНАМІКА. План 1.  Динаміка. 2.  Задачі динаміки. 3.  Три закони механіки. 4.  Поняття сили інерції, при криволінійному русі. 5.  Принцип  Д’Аламбера. 6.  Робота і потужність. 1. Конспект

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Кінематика.

№ 3. Кінематика.   План 1.  Кінематика – розділ теоретичної механіки 2.  Кінематика точки 3.  Визначення траєкторії, швидкості пройденого шляху по швидкості та прискоренню. 4.  Види руху  твердого тіла 5.  Поступальний та крутний

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ… — Частина 6

Задача 24. Вікно у віварії має розміри 2,5´3,5 м, і на нього падає світловий потік 0,11 Млм. Вважаючи коефіцієнт відбивання світла від кожної поверхні віконного скла 4 %, визначити освітленість вікна з зовнішньої його сторони, а також яскравість і світимість вікна усередині віварію. Поглинанням

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Фізика

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ… — Частина 5

Знак мінус перед струмом i означає, що напрямок його вибраний помилково, у дійсності струм i йде від А до В. Різницю потенціалів між вузлами можна знайти, застосовуючи узагальнений закон Ома до будь-якої ділянки

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Фізика

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ… — Частина 4

; (5) Підставляючи вирази (1) і (2) у (4), а потім у (3), отримаємо: З огляду

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Фізика

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ… — Частина 3

; . Напруженість

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Фізика

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ… — Частина 2

. Знаходимо чисельно значення середній швидкості руху газу в трубі Задача 7. Плоский конденсатор з відстанню між пластинами , заповнений

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Фізика

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ… — Частина 1

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ до задач Розв’язування задач з фізики слід проводити в певній послідовності і виконуючи вказані нижче вимоги. 1. Виписати данні задачі у прийнятому буквеному зазначенні. Якщо необхідно позначити схожі величини, то вводять великі і малі букви або індекси (наприклад, різні опори в електричній мережі можливо позначити

See more ›

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Фізика

Коментар до виконання контрольних… — Частина 1

Коментар до виконання контрольних робіт з фізики (СР). При виконанні контрольних робіт необхідно дотримуватись таких правил: На титульному листі позначити номер контрольної роботи, найменування дисципліни, прізвище та ініціали студента, шифр; Кожну контрольну роботу виконувати в окремому зошиті; Кожну задачу починати з нової сторінки; роботу

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Фізика

Природа і властивості світла джерела… — Частина 2

Люмен дорівнює світловому потокові, що його випромінює точкове джерело в тілесному куті 1 ср при силі світла 1 кд (при рівномірному випромінюванні): 1 лм = 1 кд • 1 ер. За одиницю енергетичної сили світла взято 1 Вт/ср. Освітленість

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Фізика

Приклади розв’язування задач з розділу… — Частина 3

. З рівнянь (а) і (б) дістанемо Використаємо закон заломлення на обох поверхнях граней

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Фізика

Приклади розв’язування задач з розділу… — Частина 2

Відповідь: =. Задача № 8 Предмет знаходиться у на відстані

See more ›

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Фізика

Електростатичне поле… — Частина 2

Дано T1= T2= Рис.3 Аналіз. За умовою

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Фізика

Електростатичне поле… — Частина 1

Електростатичне поле та його характеристики (Лаб). Мета: розв’язання задач з електростатики. Студент повинен знати та вміти: основні поняття щодо електростатичного поля, закон Кулона, теорему Гауса-Остроградського, робота електричного поля по переміщенню заряду, потенціал,

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Фізика

Визначення питомого опору…

Визначення питомого опору металевих провідників (Лаб). Мета: вимірювання питомого опору матеріалів провідників методом порівняння падіння напруг на окремих ділянках кола, з’єднаних послідовно. Студент повинен знати та вміти: поняття про сталий струм, поняття про електричний опір провідників, основи теорії похибок,

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Фізика

Джерела світла фотометрія — частина 2

Для таких джерел силу світла вимірюють у різних напрямах і будують векторну діаграму (індикатрису). Крива, проведена через кінці векторів, що відповідають у певному масштабі силі світла у певному на-напрямі, дає уявлення про розподіл сили світла джерела. Для неізотропних джерел вводять поняття середньої сферичної сили, світла /„, що визначається співвідношенням , де Ф — повний

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС