Blog Archives

Функція двох незалежних змінних, область визначення, частинні похідні

17,18. Функція двох незалежних змінних. Частинні похідні, похідна за напрямком, градієнт. Теоретичні питання: 1. Означення частинних похідних функції кількох змінних. 2. Означення похідної за напрямком та формула її обчислення. 3. Означення градієнта функції кількох змінних та його обчислення. Приклади

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Пряма у просторі

8. Контрольна робота по лінійній і векторній алгебрі та аналітичній геометрії. Теоретичні питання: Задані координати точок А ( 1; 0; 0), В (6; 1; 0), С (4; 5; 4), Р (1; 0; 2), Q (-1; 2; 1). Знайти: 1) довжини

See more ›

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Приклади розв’язання типових завдань для самостійноі роботи студентів

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИЩОЇ МАТИКИ (I Семестр) Задача № 1. Задані дві матриці А і В. Знайти: А) добуток

Tagged with: , ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Похідна за напрямком. градієнт

17,18. Функція двох незалежних змінних. Частинні похідні, похідна за напрямком, градієнт. Теоретичні питання: 1. Означення частинних похідних функції кількох змінних. 2. Означення похідної за напрямком

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Матриці. діі над матрицями. визначники 2-го та 3-го порядку. системи лінійних алгеб

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Мішаний добуток трьох векторів

8. Пряма на площині. Теоретичні питання: 1. Загальне рівняння прямої Ах + Ву + С = 0 та геометричний зміст коефіцієнтів А, В. 2. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. 3. Рівняння прямої у відрізках на осях. 4. Кут між двома

See more ›

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Контрольна робота по лінійній і векторній алгебрі

9. Границя функції. Теоретичні питання: 1. Означення границі функції. 2. Правила знаходження границь. 3. 1 і 2 чудові границі. 1. Знайти границі функцій, не користуючись правилом Лопіталя: А) Б) В) 2. Знайти

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Контрольні завдання

Tagged with: , ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Елементи лінійноі, векторноі алгебри

Модуль I.  Елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної гнометрії · Матриці та операції над ними.  Визначник матриці. — Обернена матриця. Нехай A — квадратна матриця. Матриця A-1 називається оберненою до матриці A, якщо виконується умова AA-1=A-1A=E. Квадратна матриця A називається

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Диференціальне числення функцій однієі змінноі

Модуль II. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Основні елементарні функції шкільного курсу матики, їх властивості і графіки. Функцією називається відповідність,

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Векторний добуток двох векторів

5 Векторний добуток двох векторів. Мішаний добуток трьох векторів. Теоретичні питання: 1. Означення векторного добутку двох векторів та його обчислення за координатами. 2. Умова колінеарності двох векторів. 3. Застосування векторного добутку в механіці. Приклади. 1. При яких значеннях a і

See more ›

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Вектори, діі над векторами

5. Вектори, дії над векторами. Скалярний добуток двох векторів. Теоретичні питання: 1. Означення вектора, орта. 2. Розклад вектора за базисом 3. Обчислення довжини

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Вектори на площині і в просторі. діі над векторами. скалярний та векторний та міш

Tagged with: , ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Глоссарій Вища математика

ГЛОСАРІЙ Матрицею називається  прямокутна таблиця чисел , де  та , яка складається

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС