mi band

Глосарій

Автоліз – розпад тканин під дією власних ферментів. Адсорбція (лат. ad — на, при; sorbeo — поглинаю)

Read More

Глосарій

Метод — спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя. Політика – сфера людської діяльності, що пов

Read More

mi band