Blog Archives

Контрольні завдання.

  Типові завдання. Задача. На платформі трьохколісної коляски в точці К лежить вантаж G = 1 кН. Знайти сили тиску кожного колеса коляски на підлогу, вагу коляски відкинути, якщо відсьаньміж колесами дорівнює відповідно 1м, 1,6м, 0,4м, 0,6м. Точка К знаходиться

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Геометричні характеристики плоских перерізів. Вигин.

 5. Геометричні характеристики плоских перерізів. Вигин.  1.  Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах. При вивченні теоретичних (питань 1-2) студент повинен засвоїти:  Осьові, відцентровий

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Приклади рішення задач самостійної роботи.

Приклади рішення задач самостійної роботи.   Задача №1. Для заданої схеми балки рисунок  11., потрібно побудувати епюри моментів вигину та поперечних сил: визначити максимальний момент вигину Мmax і по ньому підібрати стальну двотаврову балку з указанням її номера по ГОСТ

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Побудова епюр поперечних сил та згинаючих моментів.

  8 (6год)   Побудова епюр поперечних сил та згинаючих моментів.    1.  Мета роботи.    2. Типові завдання: Задача. Для  заданої  консольної  балки  (рис. 1.)  побудувати  епюри поперечних сил і згинаючих моментів.   Рішення. 1. Для побудови

Tagged with: , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Вигин. Вигин та кручення.

7  (6 год)  Вигин. Вигин та кручення. 1. Мета роботи: Ознайомитися з основними поняттями та термінологією розділу «Вигин» та «Складний опір бруса». Засвоїти основні розрахункові формули по вигину та крученню матеріалу балок та валів та умови міцності та жорсткості їх

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Розтяг та стиснення матеріалу механізмів.

  6    : Розтяг  та стиснення матеріалу механізмів. 1. Мета роботи. Ознайомитися з основними поняттями та термінологією розділу „Опір матеріалів” Засвоїти основні розрахункові формули по розтягу та стисненню матеріалів. Засвоїти, що таке допускні напруження та умови міцності та жорсткості

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Розтяг та стиснення матеріалу механізмів. Кручення.

  5  : Розтяг  та стиснення матеріалу механізмів. Кручення.  1.  Мета роботи. Ознайомитися з основними поняттями та термінологією розділу „Опір матеріалів” Засвоїти основні розрахункові формули по розтягу та стисненню матеріалів. Засвоїти, що таке допускні напруження та умови міцності та жорсткості

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Побудова епюр внутрішніх зусиль.

   9   План. 1.Побудова епюр внутрішніх зусиль. 2.Загальні зауваження до побудови епюр. 3.Епюри поздовжніх зусиль. 4. Епюри крутних моментів. 5. Епюри поперечних зусиль і згинальних моментів. 1. Конспект лекції.   Внаслідок дії зовнішніх навантажень у поперечних перерізах стержня можуть

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Опір матеріалів.

 7. Опір матеріалів.   План 1.  Опір матеріалів. 2.  Деформація 3.  Класифікація зовнішніх сил 4.  Метод перетинів, внутрішні сили в поперечних переріз 6.  Напруження 7.  Розтягання і стиск 1. Конспект

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС