mi band

Таблиця норми часу на технологічні операціі по забою та розробці туш при розрахунку чисельності робітників частина друга

Нормы времени на технологические операции по убою и разделке туш при расчет численности рабочих (продолжение)

Таблиця норми часу на технологічні операціі по забою та розробці туш при розрахунку чисельності робітників частина друга

mi band