Сучасні вимоги до складання і оформлення документів

2. Сучасні вимоги до складання і оформлення документів.

1. Огляд теми

Оформлення реквізитів документів. Реквізит. Види реквізитів. Вимоги до текстів службових документів. Вимоги до оформлення змінних реквізитів ( адресат, резолюція, гриф затвердження, заголовок до тексту, позначка про наявність додатків, підпис, гриф погодження, візи, відбиток печатки, індекс документа)

2. Типові завдання та приклади їх вирішення

Завдання 1.

Оформіть адресування документа організації або її структурному підрозділові без зазначення посадової особи.

Завдання 2

Оформіть затвердження документа кількома посадовими особами.

Завдання 3

Оформіть резолюцію документа.

Завдання 4.

Оформіть реквізит „підпис”, якщо документ підписують кілька (дві або більше) осіб.

Завдання 5.

Оформіть реквізит „підпис”, якщо документ підписують кілька осіб однакових посад.

Завдання 6.

Оформіть гриф погодження документа.

Завдання 7.

Оформіть візи документа.

Завдання 8.

Оформіть відмітку про надійдення документа до організації.

Завдання 9.

Оформіть відмітку про наявність додатків повну назву яких наводять у тексті.

Завдання 10

Оформіть відмітку про наявність додатків повних назв яких немає у тексті.

Приклад

Якщо документ підписують кілька (дві або більше) осіб, то їхні підписи розташовують один під одним відповідно до підпорядкованості посадових осіб.

Директор Підпис Ініціал(и), прізвище

Головний бухгалтер Підпис Ініціал(и), прізвище

3. Питання для закріплення та самоконтролю

1. Розкрийте зміст поняття реквізит.

2.Назвіть реквізити документа.

3.Дайте характеристику реквізиту „дата документа”

4. Дайте характеристику „реєстраційний індекс документа”

5. Дайте характеристику реквізиту „адресат”

6. Опишіть основні випадки адресування документа.

7. Як здійснюється внутрішнє та зовнішнє погодження документа?

8. Перелічіть основні вимоги до тексту документів.

9.Перелічіть основні позначки на документах.

10. Які документи підлягають затвердженню?

11. Які вимоги до тексту організаційно-розпорядчих документів?

1. Рекомендована література

1.ГОСТ 6.38-90. Унифицированные системы документации, системы организационно-распорядительной документации, тре­бования к оформлению документов. — М.: Изд-во стандартов, 1990.

2.Бондарева Т. М. Секретарское дело. — М. :Вища школа., 1995.

3.Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навч. посібник.-К,:Центр навчальної літератури, 2005.

4.Веселов П. В. Профессия — секретарь. — М. Маркетинг,1996.

5.Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери.-К.: А. С.К.,2003.

6.Головач А. С.Зразки оформлення, документів: Для підприємств та громадян. – Донецьк: Сталкер, 1999.

7.Діденко А. Н.Сучасне діловодство.-К.:Либідь,2004.

8.Кузнєцова Т. В.Степанов Е. А., Филиппов Н. Г. Делопроизводство и техническая документация.-М.:Высшая школа, 1991.

9.Кузмичева В. И. Делопроизводство без проблем К.,1997

10.Кулініченко ВЛ. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. — К.; 1996.

11.Молдованов М. І., Сидоров Г. М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.:Техніка, 1992.

12.Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. – К., МАУП, 1997.

13.Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – К., 2002.

14.Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики.-К.: Довіра, 2003.

15.Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /Уклад.: С. П.Бибик, І. Л.Михно, Л. О.Пустовіт.-К.: Довіра,1999.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Діловодство
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС