Сучасні політичні режими

5. Тема: Сучасні політичні режими

1. Мета роботи: визначити сутність політичних режимів та їх типи, надати характерні ознаки демократичного, авторитарного та тоталітарного політичних режимів; ознайомити студентів з перехідними політичними режимами; визначити політичний режим сучасної України.

Студент повинен знати: сутність політичних режимів та їх типи.

Студент повинен уміти: орієнтуватися в особливостях перехідних політичних режимів та визначати політичний режим сучасної України.

2. Типові завдання

1. Сутність і класифікація політичних режимів

І. Визначте типи політичних режимів, які могли б реалізуватись на ідеях:

А) колектократії В. Винниченка: “соціалізму можна досягти реформами за рахунок трансформації приватної власності в колективну, за рахунок кооперації всього господарства, за рахунок демократичного законодавства”

Б) класократії В. Липинського : “владу повинна реалізовувати активна меншість – аристократія, яка формується з кращих представників усіх суспільних груп”.

В) націократії М. Сціборського: “панування нації у власній державі, що здійснює владу всіх суспільно-корисних верств, об’єднаних відповідно до їх соціально-продуктивної функції у представницьких органах державного управління”.

2. Основні ознаки політичних режимів

І. Принципи якого політичного режиму виражає думка:

“Декілька ідей необхідно зробити постійними, непорушними, з метою гіпнотизування всієї нервової та інтелектуальної системи за рахунок цих непорушних ідей.” (Ф. Ніцше).

ІІ. Яка ознака, на ваш погляд, є головною умовою існування демократичної політичної системи?

А) існування багатопартійності;

Б) ефективна система місцевого самоврядування;

В) вільні вибори, які забезпечують рівні можливості обирати і бути обраними в органи влади;

Г) гарантії прав і свобод особистості.

ІІІ. Одне з найбільш лаконічних визначень демократії зробив президент США А. Лінкольн: “Демократія – це є правління народу, обране народом і для народу”. Порівняйте це визначення з сучасною політичною практикою, зробіть висновки.

3. Політичний режим в Україні на сучасному етапі

Визначаючи тип політичного режиму в Україні, слід звернути увагу на такі важливі характеристики, як рівень дотримання основних прав та свобод людини в державі, зокрема, стан свободи слова, думки, наявність ідеологічного плюралізму, роль політичних партій та громадських організацій, наявність та можливість діяльності опозиції, реалізація виборчого права.

3. Питання для самоконтролю

Визначте сутність і класифікацію політичних режимів? Які основні ознаки політичних режимів?

3. Який політичний режим в Україні на сучасному етапі?

Аристотель виділяв на правильні та неправильні типи влади. Який критерій він закладав в основу цієї класифікації? В чому сутність класифікації політичних режимів за М. Вебером. Які критерії використовують щодо класифікації політичних режимів? Чому виборча система не виступає основним фактором при визначенні сутності політичного режиму? Демократія має свої переваги та недоліки. Назвіть головні ознаки демократії. Сформулюйте основні риси авторитарного політичного режиму. Чи може авторитарний режим спричинити позитивні зрушення в суспільстві? Визначте спільні риси та відмінності у функціонуванні тоталітарного та авторитарного політичних режимів. Який тип політичного режиму визначає Конституція України?

Tagged with: , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС