Список рекомендованоі літератури

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аабипская А. С. Микробиология с техникой микробиологиче­ских исследований.— М.: Медицина, 1978.— 392 с.

2. Богданов В. Н, Микробиология молока и молочних продуктов. – М: Пищевая промышленность, І969.

3. Бортнічук В. А., Скибіцький В. Г., Ібатулліна Ф. Ж. Ветеринарна мікробіологія. Практикум. — К., 1993.

4. Васильєв Л. Г. Абрамова-Оболенская Н. И.,Павлов В. А., Гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение производства молока и молочных продуктов. — М.: Агропромиздат,1990.

5. Гигиена получения и ветеринарно-санитарный контроль молока по Государственному стандарту / Хоменко В. И., К.,: Урожай,- 1990.

6. ГОСТ 9225-84 „Молоко і молочні продукти” Методи мікробіологічного аналізу.

7. Демченко А. В., Бортнічук В. А., Скибіцький В. Г., Ветеринарна мікробіологія та імунологія. — К., «Урожай», 1996.

8. Кугенев П. В., Гриценко Т. Т. Контроль качества молока на фермах. — М.:Россельхозиздат. І977.

9. .Лабинская А. О. Микробиология с техникой микробиологических методов исследования. — М; Изд. Медицина, 1978.

10.Лабораторна діагностика інфекційних хвороб тварин бактеріального походження /Бортнічук В. А., ІбатуллІна Ф Ж./-методичні вказівки, Київ, 1998.

11.Методы исследования молока и молочных продуктов / Крусь Г. Н., Шалышко А. М. – 2000

12.Пороки молока и молочных продуктов и меры их предупреждения /Зобкова З. С.1998.

13.Степаненко П. П.., Микробиология молока и молочных продуктов, 1999 .

14.Санитарная микробиология / под ред. Любашенко С. Я.- учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Технология мяса и мясопродуктов», « Технология молока и молочных продуктов», М. Пищ. пром.- 1980.

15. Слюсаренко Т. П. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых производств. –М.: Лег. и пищ. пром., 1964.

16. Скородумова А. М. Практическое руководство по технической микробиологии молока и молочных продуктов.- М. Пищепромиздат, І968 г.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС