Список питань до екзамену

СПИСОК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПНІНИ ТПРГ

1. Сучасні тенденції розвитку індустрії ресторанного господарства в Україні та за кордоном.

2. Характеристика виробничого та технологічного процесів підприємств ресторанного господарства.

3. Класифікація продукції ПРГ

4.Засоби та прийоми теплової обробки продуктів

5.Технологічні принципи створення продукції РГ.

6.Характеристика нормативної документації.

7.Харчова цінність продукції ПРГ

8.Безпека продукції ПРГ

9.Харчова цінність овочів

10.Строение тканей картоплі, овочів, плодів.

11.Загальна принципова схема технологічного процесу виробництва кулінарної продукції із овочів, грибів, плодів, мета та задачі етапів технологічного процесу

12.Характеристика технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із овочів.

13.Класифікація кулінарної продукції з овочів.

14.Теплова кулінарна обробка овочів. Фактори та сутність фізико-хімічних процесів, що обумовлюють зміни маси, консистенції, харчової цінності, кольору та аромату; норми відходів та втрат.

15.Структурні особливості круп та бобових, їх основний хімічний склад

16.Механічна кулінарна обробка круп та бобових. Фізико-хімічні зміни круп та бобових.

17.Теплова кулінарна обробка круп та бобових

18.Фізіко-хімічни зміни круп та бобових.

19.Технологія страв із круп та бобових.

20.Технологичні вимоги до якості основної сировини для мучних страв

21. Гігієнічні вимоги до якості і безпеки сировини та харчових продуктів для мучних страв.

22.Вимоги до транспортування, прийому і зберіганню сировини та борошняної кулінарної продукції

23. Виді и способи виробництва дріжджового та прісного тіста.

24.Технология напівфабрикатів для мучних страв, гарнірів, кулінарних виробів та фаршем..

25. Сир, вимоги до якості сировини

26.Технологія страв з сиру

27. Яєчні продукти, вимоги до якості сировини

28. Технологія страв з яєць та яйцепродуктів.

29. Характеристика функціонально-технологічних властивостей м’ясної си­ровини

30. Будова і состав основних тканей м’яса

31. Характеристика м’ясної сировини

32. Механічна та гідромеханічна обробка м’яса

33. Виробництва напівфабрикатів із м’яса

34. Класифікація кулінарної продукції із м’яса

35. Характеристика способів та видів теплової обробки страв з м’яса

36. Вплив способів та режимів теплової обробки м’яса на зміни їх фізико-хімічних показників

37. Характеристика функціонально-технологічних властивостей м’яса птиці.

38. Характеристика технологічних процесів виробництва напівфабрикатів з м’яса птиці

39. Характеристика способів та видів теплової обробки страв з птиці та кро­лика

40. Фактори та сутність фізи­ко-хімічних процесів, що обумовлюють зміни маси та інші показники страв з птиці та кро­лика

41. Характеристика кулінарної продукції із риби. Вимоги до якості.

42. Особливості морфологічної будови і хімічного складу продуктів моря

43. Характеристика механічної и гідромеханічної обробка риби.

44. Характеристика технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із риби з кістковим та хрящовим скелетом.

45. Характеристика способів та видів теплової обробки страв з гідробіонтів.

46. Зміни, що протікають в рибі и нерибних продуктів моря.

47. Організація роботи відділень гарячого цеха.

48. Технологія універсальних напівфабрикатів різного ступеня го­товності

49. Роль соусів у харчуванні, характеристика харчової та біологічної цінності

50. Класифікація за сукупними ознаками, шляхи формування асортимен­ту, призначення соусів у харчуванні

51. Технологія напівфабрикатів для соусів

52. Управління технологічними процесами та якістю гарячих соусів

53. Управління технологічними процесами та якістю холодних соусів

54. Централізоване виробництво соусів.

55. Роль супів у харчуванні, характеристика харчової та біологічної цінності.

56. Класифікація супів за сукупними ознаками, шляхи формування асортименту

57. Підготовка напівфабрикатів для супів

58. Управління технологічними процесами та якістю заправочних та пюреподібних супів.

59. Управління технологічними процесами та якістю прозорих, холодних, солодких супів

60. Роль холодних страв у харчуванні, характеристика харчової та біологічної цінності

61. Класифікація холодних страв. Шляхи формування асортимен­ту

62. Управління технологічними процесами та якістю холодних страв.

63. Санітарно-гігієнічні умови до приготування, зберігання та реалізації холодних страв

64. Роль солодких страв у харчуванні, характеристика харчової та біологічної цінності.

65. Класифікація солодких страв за сукупними ознаками, шляхи формування асортимен­ту

66. Управління технологічними процесами та якістю солодких страв.

67. Вимоги к якості солодких страв

68. Роль напоїв у харчуванні, характеристика харчової та біологічної цінності.

69. Класифікація напоїв за сукупними ознаками, шляхи формування асортимен­ту.

70. Управління технологічними процесами та якістю напоїв

71. ЗАгальні відомості про види тіста, випечені, оздоблюючі на­півфабрикати, готову продукцію

72. Технології оздоблюючи напівфабрикатів

73. Класифікація дріжджового тіста та виробів з нього за сукупними ознака­ми, шляхи формування асортименту.

74. Загальна принципова схема технологічного процесу виробництва дріж­джового тіста та виробів з нього

75. Управління технологічними процесами та якістю виробів з дріжджового тіста

76. Класифікація зазначених видів тіста (бісквітного, пісочного, листково­го, заварного та інших) та виробів з нього за сукупними оз­наками, шляхи формування асортименту.

77. Загальна принципова схема технологічного процесу виробництва зазна­чених видів тіста(бісквітного, пісочного, листково­го, заварного та інших) та виробів

78. Управління технологічними процесами та якістю виробів із зазначених видів тіста(бісквітного, пісочного, листково­го, заварного та інших)

79. Загальна характеристика охолоджених страв, сучасний стан виробництва напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів, готових до споживання.

80. Теоретичні передумови виробництва охолоджених страв.

81. Передумови виробництва заморожених на­півфабрикатів, страв та кулінарних виробів.

82. Технологія та обґрунтування параметрів процесу заморожених виробів.

83. Загальні відомості про дитяче ха­рчування, вимоги до сировини

84. Технологі­чні способи та засоби обробки сировини, напівфабрикатів та готових виробів.

85. Загальні відомості про дієтичне та лікувально-профілактичне ха­рчування

86. Характеристика раціонів харчування.

87. Вимоги до сировини, технологі­чні способи та засоби обробки сировини, напівфабрикатів та готових виробів для дієтичного та лікувально-профілактичного ха­рчування

88. Методологічні принципи формування та розробки меню для різних типів ПРГ.

Вибір та обґрунтування критеріїв оцінки якості меню для різних типів ПРГ

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС