mi band

Сенсорний контроль якості продукціі — №3

До соціальних факторів відносяться: підбор, розміщення і переміщення кадрів; організація і підвищення кваліфікації; науково-технічна творчість; раціоналізація і винахідництво; житло-побутові умови; взаємини і психологічний клімат у колективі.

Фактори, що впливають на якість продукції, можуть утрудняти його досягнення або, навпаки, сприяти цьому. До першого можна віднести такі: часта зміна видів продукції, підвищення складності виробів; більш жорсткі технічні умови; збільшення обсягів робіт з постачальниками; підготовка кадрів; часта заміна виробів.

Факторами, які сприяють досягненню якості є :

Більш досконале проектування, кращі засоби зв’язку, досягнення в раціоналізації та стандартизації; покращення технології та обладнання; використання матеріалів більш високої якості та сучасної вимірювальної техніки; вдосконалення організації контролю та інші.

На якість продукції впливають також природні фактори ( географічні, кліматичні), а також властивості корисних копалин.

Формування потреби

Послідовність дій при управління якістю

Сенсорний контроль якості продукціі Сенсорний контроль якості продукціі

Розробка і виробництво

Нормування

Споживання

Сенсорний контроль якості продукціі Сенсорний контроль якості продукціі
Сенсорний контроль якості продукціі
Сенсорний контроль якості продукціі Сенсорний контроль якості продукціі

Контроль

Сенсорний контроль якості продукціі Сенсорний контроль якості продукціі

4.Характеристика факторів технології переробки сировини та виробництва продуктів.

Використана література:

1. Богданов А. Тектология: всеобщая организационная наука. — Берлин, Петроград, Москва: Изд-во Гржебина, 1923. — 531 с.

2 Гегель Г. В. Наука логики. — М.: Мысль, 1974. — 452 с.

3.ФіліпчукГ., Сициліано О., Деревянко В. Історичне коріння стандартизації.- Стандартизація, сертифікація, якість – журнал 2006р. №21

mi band