Розрахунок витрат води пару холоду повітря електроенергіі і газу на технологічні цілі мясожирового виробництва

ЛПЗ 6

Тема: Розрахунок витрат води, пару, холоду, повітря, електроенергії і газу на технологічні цілі мясожирового виробництва.

Мета роботи: ознайомитись з методикою розрахунків витрат води, пару, холоду, повітря, електроенергії і газу на технологічні цілі.

Для забезпечення нормально і безперебійної роботи підприємства в цілому і кожного окремого технологічного цеху або відділу необхідно мати певну кількість холодної і гарячої води, пару, холоду, електроенергії, а в окремих випадках стисненого повітря і газу, що розраховується як по нормам, так і по вибраному технологічному устаткуванню.

Норми витрат на одиницю продукції дані в «Нормах технологического проектирования мясокомбинатов и птицекомбинатов» по кожному цеху (відділеню). Вони складені з врахуванням нерівномірних витрат в залежності від сезону, кліматичних умов, часу доби, загруженості підприємства по місяцям і його потужності.

При проектуванні підприємств витрачання тепловитрат розраховують за питомими нормами витрат на одиницю сировини або готової продукції або на одиницю обладнання за нормативно-технічною документацією.

Витрати води, пару і електроенергії розраховують за формулою:

М=m*А,

Де m – збільшені норми витрат на 1 голову худоби, яка переробляється, на технологічні цілі води, пару, електроенергії.

Якщо виникає необхідність розрахунку води, пару, газу (за зміну) для окремого обладнання, розрахунок проводять за формулою:

R=a*Q*t/T,

Де а – питома норма витрат на одиницю продукції;

Q – продуктивність обладнання, т/год;

t – тривалість роботи обладнання за зміну, год;

Т – тривалість зміни, год.

Кількість електроенергії, що витрачається, розраховують за кількістю і потужності встановлених електродвигунів.

Всі дані розрахунків зводять до таблиць.

З/п

Найменування продукції

Одиниця виміру

Норми витрати

На 1 т продукції

Потреба за зміну

Вода

Пара

Ел. енергія

Холод

Вода

Пара

Ел. енергія

Холод

Розрахунок витрати води, енергоносіїв на технологічні цілі.

З метою здійснення технологічних процесів кожне підприємство повинно бути забезпечено визначеною кількістю теплоенергетичних ресурсів (парою, електрикою, газом, холодом та водою). На діючих підприємствах використовуються планові норми використання енергоносіїв та води на одиницю продукції або на кожну одиницю обладнання по нормативно-технічній документації.

Кількість газу, стислого повітря, енергоносіїв та води, яка використовується на технологічні цілі та миття обладнання, визначається за формулою:

Р = Розрахунок витрат води пару холоду повітря електроенергіі і газу на технологічні цілі мясожирового виробництваАі . ni,

Аі — продуктивність цеху по і-му виду продукції (кг, тзм.);

ni — укрупнена норма витрати енергоносіїв і води на вимоги і-ої одиниці продукта;

z — кількість видів продукції (обладнання), яку виготовляє цех.

При розрахунках витрат енергоносіїв для окремих видів обладнання розрахунок здійснюють за формулою:

Р = n A t,

n — питома норма витрат енергоносіїв на одиницю продукції при обробленні на окремому обладнанні (од./т);

А – продуктивність обладнання;

t — час роботи обладнання на протязі зміни.

Крім витрати води на технологічні потреби і на окремих видах обладнання, яке використовується при виготовленні продукції, слід визначити витрати води та енергоносіїв на підтримання санітарно-гігієнічного стану виробництва.

Витрати води на технологічні цілі на 1 т продукції (м’яса):

Призначення витрат води

Норми витрати води по продуктивностям

Одиниця виміру

10 т/зм

30 т/зм

50 т/зм

100 т/зм

1. Технологічні цілі:

Гаряча (65°С)

При виготовленні:

— яловичина

— свинина

— баранина

Холодна вода:

— яловичина

— свинина

— баранина

М3/т

М3/т

5,4

5,2

5,3

6,6

6,4

6,9

4,9

4,6

4,9

5,9

5,6

6,5

4,1

4,1

4,4

5,3

4,8

6,1

3,7

3,3

3,6

4,5

4,1

5,4

2. Миття обладнання:

— гаряча

— холодна

0,45

0,09

0,42

0,08

0,39

0,07

0,36

0,06

Завдання 1. Ознайомитись з методикою розрахунків витрат води, пару, холоду, повітря, електроенергії і газу на технологічні цілі.

Завдання 2. Ознайомитись з нормами витрат на одиницю продукції даних в «Нормах технологического проектирования мясокомбинатов и птицекомбинатов» по кожному цеху (відділеню).

Питання для закріплення та самоконтролю:

В чому суть методики розрахунків витрат води, пару, холоду, повітря, електроенергії і газу на технологічні цілі? Як визначається кількість води, пару, холоду, повітря, електроенергії і газу на технологічні цілі за зміну? Як ведуться розрахунки витрат кількість води, пару, холоду, повітря, електроенергії і газу по встановленому облднанню?

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС