Розрахунок вакуумно-випарних апаратів

ПРАКТИЧНА Робота №3

ТЕМА: Розрахунок вакуум-випарних установок

1.МЕТА: Закріпити теоретичні знання учнів про будову вакуум-випарних установок для молока

Кількість вологи, що видаляється з продукту в процесі випаровування визначають по формулі

W=G1Розрахунок вакуумно-випарних апаратів, кг

Де: G1 — кількість сировини, що іде на випаровування кг/год;

А1 а2 — концентрація сухих речовин в сировині та готовому продукті, %.

Кількість згущеного продукту G знаходять із рівняння

G =G1 — W, кг/год

Поверхня нагріву вакуум-випарного апарата можна визначити

F=Розрахунок вакуумно-випарних апаратів

Де: r — схована теплота пароутворення, Дж/кг;

K — коефіцієнт теплопередачі при кипінні, Вт/(м2град):

Розрахунок вакуумно-випарних апаратів— різниця між температурами гріючої пари та кипіння сировини, °С.

Витрати гріючої пари для згущення можна знайти по формулі:

Dгр =Розрахунок вакуумно-випарних апаратів

Де: і гр —ентальпія гріючої пари, Дж/кг;

Tкон — температура конденсату, °С (на 1 …2 °С менше температури гріючої пари);

Скон — теплоємність конденсату, Дж/(кг-град);

H — коефіцієнт, що враховує втрати тепла, (0,95…0,98)

С — теплоємність сировини, Дж/(кг-град);

T п — початкова температура продукту, °С (20 °С)

Tк — кінцева температура продукту, °С

2. Типове завдання.

Визначити витрати гострої пари, кількість згущеного продукту якщо використовується вакуум-випарна установка з компресією вторинної пари. Кількість продукту, що поступає на згущення

G=5700 кг/год, тиск гріючої пари Ргр=0.051 МПа, вміст сухих речовин в молоці С=5%, в згущеному продукті С=50%. Коефіцієнт інжекції U=0.8.

Порядок розрахунку.

Визначаємо кількість випареної вологи

W=G1Розрахунок вакуумно-випарних апаратів, кг

2. Визначаємо кількість згущеного продукту

G =G1 — W, кг/год

3 Визначаємо витрати гріючої пари

Dгр =Розрахунок вакуумно-випарних апаратів

Невідомі дані визначають по таблицям сухої насиченої пари. Теплоємкість конденсату прийняти рівну 4187 Дж/(кг-град).

4 Визначаємо витрати гострої пари

D0 =Розрахунок вакуумно-випарних апаратів

Завдання до розрахунку

Визначити витрати гострої пари, кількість згущеного продукту, площу теплообміну, як­що використовується вакуум-випарна установка з компресією вторинної пари. Кількість продукту, що поступає на згущення 6 кг/год, тиск гріючої пари Ргр МПа, вміст сухих речовин в молоці С1 %, в згущеному продукті С2 % Коефіцієнт інжекції U.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

G

5000

5200

5400

5600

5800

6000

4000

4200

4400

4600

Ргр

0,05

0,06

0,04

0,05

0,06

0,04

0,05

0,06

0,04

0,05

С1

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

С2

40

45

50

40

45

50

40

45

50

40

К

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

U

0,7

0,75

0,8

0,7

0,75

0,8

0,7

0,75

0,8

0,7

Література.

1. Єресько Г. О. Технологічне обладнання для молочної промисловості. / Єресько Г. О., Шинкарик М. М., Ворощук В. Я. — Київ: „Інкос”. Центр навчальної літератури. 2007.-344 с.

2. Золотин Ю. П. Оборудование предприятий молочной промышленности. / Золотин Ю. П., Френклах М. Б., Лашутина Н. Г. М: Агропромиздат, 1985. –270 с.

3. Томбаев Н. И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. / Томбаев Н. И. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 543 с.

4. Бредихин С. А., Технология и техника переработки молока. / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. –М.: Колос, 2001. – 400 с.

5. Панфилов В. А. Машины и аппараты пищевых производств. / Панфилов В. А. М.: «Высшая школа», 2001, 620 с.

6. Липатов Н. Н. Руководство к лабораторным и практическим по курсу оборудования предприятий молочной промышленности. / Липатов Н. Н. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 287 с.

7. Гальперин Д. М. Оборудование молочных предприятий: монтаж, наладка, ремонт. Справочник / Гальперин Д. М. – М.: Агропромиздат, 1990. –352 с.

8. Волчков И. И. Насосы для молока и молочных продуктов. – / Волчков И. И. М.: Пищевая промышленность, 1975. –223 с.

9. Лукьянов Н. Я. Теория и расчет молочных сепараторов. / Лукьянов н. Я. –М.: Пищевая промышленность, 1974. – 72 с.

10. Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра. / В. Н. Юрин –М: Колос: 2007.- 310 с.

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС