Розрахунок робочоі сили площ та обладнання для ковбасного виробництва — №2

Площу розраховують, виходячи із санітарної норми на одного робочого, площі на одиницю обладнання (згідно габаритним розмірам і нормальним умовам його обслуговування), норми навантаження на 1 м2 площі камери і норми площі на одиницю продукції, що виробляється.

Для цього потужність заводу у фізичних одиницях переводять в наведені тони за коефіцієнтами.

За потужністю заводу в наведених одиницях знаходять приміщення для кожного виду продукції, складують і отримують загальну площу заводу (тобто ковбасне + копченості + напівфабрикати + блокове м’ясо).

Розрахунок всіх видів площ як правило здійснюють за формулою:

Fi = A . ni, м2

Fi — площа і-го виробничого приміщення;

А – продуктивність (потужність) виробництва (т/зм.).

Загальна площа як сума окремих приміщень. Якщо в приміщенні обробляється якась продукція тривалий час, то площа такого приміщення розраховується за формулою:

F = Розрахунок робочоі сили площ та обладнання для ковбасного виробництва

А – кількість обробленої сировини, кг/зм.;

z — кількість змін;

t — тривалість обробки, год.;

q — завантаження одночасне, кг;

Т = 24.

Якщо обробка продукції здійснюється на підвісних шляхах (охолодження м’яса, сушіння ковбас), то

F = K . L, м2;

L — довжина підвісних шляхів;

К – 1,2 – коефіцієнт переведення підвісних доріг у площу.

Продуктивність ковбасних цехів при розрахунку площ береться в приведених одиницях:

Апр = Розрахунок робочоі сили площ та обладнання для ковбасного виробництва

Результати розрахунків зводять у таблицю

Продукція

Виробництво

В фіз. одиницях

Кі

Приведена продуктивність

Площа приміщень для напівфабрикатів розраховується за плановими нормами на одиницю продукції у приведених одиницях.

Для натуральних напівфабрикатів за одиницю береться порція масою 125 г.

Велико шматкові і котлетні мають свою одиницю в м2 на 100 шт., пельмені в м2 на 1 т, фасоване м’ясо, м’ясо в торгових відрубах і морожених блоках, м2/т.

Приклад розрахунку окремих приміщень з допомогою інтерполяційної формули:

Типові продуктивності 10, 30, 50; питома норма робочої площі складає відповідно 79, 67, 49, складська – 0,9; 0,4; 0,3.

Задана продуктивність 20 т/зм.

n = n1 + (n2 – n1) Розрахунок робочоі сили площ та обладнання для ковбасного виробництва;

n = 79+(67-79)Розрахунок робочоі сили площ та обладнання для ковбасного виробництва= 73

Складська n = 6,5.

Результати розрахунку заносять у таблицю:

Цех, відділення

Площа

Робоча

Допоміжна

Підсобна

Складська

Загальна

Норма

М2

Норма

М2

Норма

М2

Норма

М2

1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

Якщо задається загальна норма і продуктивність, то дані розрахунків по формулам заносять до таблиці:

Назва

Приміщення

Продук-тивність

Т/зм.

Питома норма площі,

М2/т

Величина площі, м2

Розрахункова,

М2

В будівельних квадратах

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

6

Розрахункова площа в м2 переведена в будівельні квадрати шляхом ділення на 36 м2. Дані в колонці 5 округляються до 0,25, 0,5, 0,75, 1.

При виробничій площі до 1200 м2 об’ємно-планувальне рішення виробничої будівлі приймається як одноповерхове. При площі від 12 до 20 тис. – 1-2-поверхове, от 20 до 40 – 4-5-поверхове.

Сітка колон при одноповерховому рішенні може бути 6х6, 6х12 або 6х18 м. При 2 і більше нижні поверхи обираються з сіткою 6х6. Верхній поверх з сіткою 6х12, 6х18.

Перевагою одноповерхових приміщень є спрощення компонування виробничих приміщень за технологічною схемою, але транспортні операції значно ускладнюються. Планування багатоповерхових будівель доцільно для виробництв з невеликими навантаженнями на перекриття. При будівництві підприємств в центрі міста або суворих кліматичних умовах, а також при реконструкції і розширенні підприємств.

До недоліків багатоповерхових приміщень відносяться збільшення загальної площі на 15-20% (на сходи, коридори та інше). При цьому різко ускладнюється експлуатація перекрить через дію на них вологи та агресивних середовищ.

Завдання 1. Ознайомитись з розрахунком робочої сили для ковбасного виробництва.

Завдання 2. Ознайомитись з розрахунком площадок для ковбасного виробництва.

Завдання 3. Ознайомитись з розрахунком обладнання для ковбасного виробництва.

Питання для закріплення та самоконтролю:

В чому суть розрахунків робочої сили для ковбасного виробництва? В чому суть розрахунків площ для ковбасного виробництва? В чому суть розрахунків обладнання для ковбасного виробництва?

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС