Розрахунок робочоі сили площ та обладнання для ковбасного виробництва — №1

ЛПЗ 10

Тема: Розрахунок робочої сили, площ та обладнання для ковбасного виробництва.

Мета роботи: ознайомитись з розрахунком робочої сили, площ та обладнання для ковбасного виробництва.

Обладнання підбирають відповідно з вибраними технологічними_схемами виробництва окремих видів продукції і потужністю заводу, а також з урахуванням механізації технологічних і транспортних операцій.

Якщо в цеху використовують обладнання періодичної дії, то обладнання розраховують за формулою:

N = A*t/g*Т,

Де А – кількість сировини, що переробляється за зміну, кг;

t – тривалість обробки одного завантаження, год, хв.;

g – маса одночасного завантаження, кг;

Т – тривалість зміни, год.

N = A/q*Т,

Де q – продуктивність обладнання, кг/год;

N = A/Q,

Де Q – продуктивність апарата (машини) за зміну, кг.

Потрібну кількість вовчків і мішалок визначають окремо для відділення посолу і приготування фаршу. Кількість сировини, що переробляється на ковбаси на вовчку, кутері, шпигорізці, мішалці, беруть із таблиці розрахунку основної сировини, з урахуванням на якому обладнанні і яка сировина переробляється.

Для термічної обробки ковбасних виробів можуть проектуватися три — і чотири рамні обжарочні, пароварочні і коптильні (стаціонарні) камери. Кількість камер розраховують, виходячи із числа рам, зайнятих в одному циклі, або зі змінної продуктивності камери.

Годинну продуктивність камер розраховують за формулою:

Q = 60*g/t,

Де Q – продуктивність апарату періодичної дії, кг/год;

g – одночасне завантаження, кг;

t – тривалість одного циклу, хв.

Продуктивність камер за зміну підраховують, помножуючи годинну продуктивність на тривалість зміни.

При розрахунку кількості універсальних камер виходять із загальної тривалості теплової обробки, тобто із тривалості обжарки і варки.

Кількість коптильних камер розраховують, виходячи із тривалості коптіння.

Кількість автокоптилок розраховують за формулою:

N = A*K*t/G,

Де N – число автокоптилок;

А – продуктивність цеху за зміну за виробами, які коптять, кг;

К – число змін на ковбасному заводі (К=2);

t – тривалість коптіння, діб;

G – вмістимість автокоптилки, кг.

Кількість камер, що мають три секції і призначених для термічної обробки ковбасних виробів при суміщених процесах, які виконуються в послідовному порядку (прогрівання-підсушка-обжарка-варіння-коптіння), визначаємо за формулою:

N = A*t/g*T*m,

Де N – кількість камер;

А – кількість продукції, що надходить на обробку за зміну, кг;

T – тривалість термічної обробки, год (хв.).

G – вмістимість однієї секції, кг;

M – кількість секцій;

Т – тривалість стіни, год.

Вмістимість однієї секції 4 рами розміром 1200´1000 мм.

Довжину стаціонарного стола розраховують за формулою:

L = n*l/k,

Де n – кількість робочих, виконуючих дану операцію;

l – довжина стола на одного робочого за нормами, м;

k – коефіцієнт, що враховують роботу з однієї (к=1) або з двох сторін стола (к=2).

Ширина стола 0,6-0,8 м при односторонній роботі і 0,9-1м при двосторонній роботі, висота 0,9 м.

Робочу силу розраховують за формулою:

N = A/p,

Де n – кількість робочих;

А – кількість перероблюваної сировини за зміну, кг;

р — норма виробки за зміну на одного працівника, кг.

Якщо норма виробки визначена на підставі норм часу, то кількість робочих на даній операції визначають за формулою:

N = А*t/T,

Де t – норма часу на одиницю продукції, сек/кг;

Т – тривалість зміни, сек (28800 сек=480 хв=8 год).

N = N/H0,

Де n – кількість робочих, що обслуговують розрахункове число машин (апаратів) в цеху;

N – розрахункове число машин (апаратів), встановлених в цеху;

Н0 – норма обслуговування обладнання одним робочим.

При виготовленні ковбасних виробів, напівфабрикатів, змінну продуктивність необхідно приймати в наведених одиницях:

Аn = А*к,

Де к – коефіцієнт переведення продуктивності з фізичних одиниць в наведені (беремо із довідника Процюк Т. Б.).

Кількість робочих в сировинному цеху за зміну розраховують за кожною операцією окремо і зводять таблицю.

Підставою для розрахунку робочої сили є технологічна схема виробництва продукції. Робочий персонал поділяється на:

1. Робочих основного виробництва, тобто робітники, які зайняті на основних технологічних операціях, на транспортних, завантажувально-розвантажувальних роботах, в основних цехах.

2. Робочих допоміжних виробництв цехів та служб.

3. Інженерно-технічних працівників та службовців.

1) Визначаємо чисельність робітників основного виробництва. Чисельність працівників визначається з урахуванням штатних норм на технологічні операції або норм виробки одним працівником або норм трудоємності на одну одиницю продукції або методом інтерполяції до чисельності штату підприємств з типовим об’ємом виробництва. Розрахунок чисельності робітників по тривалості технологічних операцій визначається за формулою:

ni = Розрахунок робочоі сили площ та обладнання для ковбасного виробництва

А – продуктивність технологічного потока, шт./зм.;

Tі — тривалість і-ої операції по переробці одиниці продукції, с;

Т – тривалість терміну переробки (зміни);

T — час відпочинку при переробці. При переробці ВРХ – 71%.

Загальна чисельність виробників визначається за формулою:

N = Розрахунок робочоі сили площ та обладнання для ковбасного виробництва,

Ni — кількість виробників на і-ій операції; z — кількість операцій.

tі = t.M1.M2;

T — норматив оперативного часу на одиницю продукції;

M1 — кореляційний коефіцієнт, який враховує продуктивність потоку, тобто інтенсивності руху одиниць в потоці;

M2 — кореляційний коефіцієнт до нормативу оперативного часу, який залежить від маси оброблених туш.

Всі одиниці наведені в таблиці і коливаються від 0,9 до 1,5.

Дані розрахунків зводимо до таблиці:

Найменування технологічної операції

Нормативний оперативний час t, секунд

Оперативний час

Tі, секунд

Чисельність робітників

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

Якщо перероблювальна сировина не поштучна, а визначеної маси, то чисельність робітників на кожній операції визначається за формулою:

ni = Розрахунок робочоі сили площ та обладнання для ковбасного виробництва, чол.

А – змінна продуктивність, кг/зм.; q — норма виробітку, кг/чол.Зм.

Дані розрахунків зводимо до таблиці:

Найменування технологічної операції

Кількість перероблюваної продукції, кг/зм.

Норма

Виробітку

Чисельність працівників

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

При виготовленні напівфабрикатів, ковбасних виробів, змінну продуктивність слід приймати в приведених одиницях:

An = A.K

K — коефіцієнт переведення продукції з фізичних одиниць у приведені. Коефіцієнт kхарактеризує відносну величину трудовитрат.

Значення коефіцієнту k:

Продукція

K

Продукція

K

Ковбасні вироби:

Вироби з соленого м’яса

0,7

— варені

1

Буженина

0,3

— сосиски

1,5

Карбонат

1,8

— сардельки

1,1

Напівфабрикати:

— напівкопчені

1,6

— порційні

1

— варено-копчені

2,2

— дрібношматкові

1,1

— сиро-копчені В. С.

3,6

— великошматкові

0,3

— сиро-копчені І гат.

2,7

— фаршеві

0,4

— ліверні

0,8

— рагу, суповий набір

0,4

3. Якщо використовуються укрупнені норми часу по трудоємності на виготовлення одиниці продукції, то чисельність робітників визначається за формулою:

n = Розрахунок робочоі сили площ та обладнання для ковбасного виробництва

А – кількість продукції або сировини, яка переробляється за зміну (кг, голови, шт./зм.);

T — трудомісткість одиниці продукції в чоловікогодинах/кг;

Т-t – тривалість робочого часу (год).

Дані розрахунків зводимо до таблиці:

Продукція

Одиниця виміру

Продук-тивність А

Трудоємність одиниці продукції

Чисельність робітників за зміну

Осн.

Роб.

Доп.

Роб.

ІТР

Заг.

Чис-сть

Осн.

Роб.

Доп.

Роб.

ІТР

Заг.

Чис-сть

Як правило, чисельність основних виробничих робітників складає 55-65% від загальної кількості. Робітників допоміжного складу – 25-35% і ІТР – 10-15%.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС