mi band

Розрахунок площ виробничих приміщень мясожирового виробництва

ЛПЗ 5

Тема: Розрахунок площ виробничих приміщень мясожирового виробництва

Мета роботи: ознайомитись з методикою розрахунку площ виробничих приміщень.

Площа виробничих і складських приміщень повинна бути такою, щоб на ній можна було вільно розмістити необхідне для даного виробничого процесу устаткування з врахуванням його обслуговування, але без надлишків, що збільшують величину дороги при передачі матеріалів від одного виду обладнання до другого, щоб були витримані санітарні норми і щоб можна було розташувати необхідну клькість продукції або напівфабрикатів.

Розрахунок площ ведеться по одному із трьох – превалюючому показнику. Отриману величину (в м2) заокруглюють до цілого числа будівельних квадратів в відповідності з вибраною сіткою колон. В подальшому при компановці вона може бути змінена. Площі цехів розраховують по питомим нормам, складеними Гіпромясо, в залежності від потужності.

Площа цеху забою і розділення туш визначають за питомими нормами площ в залежності від виробничої потужності за формулою:

F=A*f,

Де А – виробнича потужність за зміну, тон

f — питома норма площі на 1 т м’яса, м2/т.

Робочі площі цеху забою худоби і розділення туш включають:

— передзабійні загони для худоби ( на 1-2-годинний запас);

— ділянка збору і обробки харчової крові;

— лінії забою і розділення туш;

— ділянка обробки субпродуктів;

— ділянка обробки роликів (ремонт і миття);

— ділянка збору і передування технічної сировини і каниги.

Площа передзабійних загонів для запасу худоби розраховують за формулою:

Fз = A*a*t/T,

Де А – кількість худоби за видами за зміну, голів;

А – норма площі на 1 голову, м2

ВРХ – а=2,5м2, свині – а=0,8 м2, ДРХ – а=0,5 м2.

t – тривалість запасу, год;

Т – тривалість зміни, год.

До підсобної площі відносять: трихінелоскопічну лабораторію, інструментальну, електрощитові, приміщення для повітряного компресора, вестибулі, коридори, тамбури (ліфти). Допоміжна площа включає приміщення для ветеринарних лікарів, майстрів, санвузли. Питомі норми площі для цеху забою худоби і розділення туш наведені в табл.17, стор. 57 (6).

Результати всіх розрахунків зводимо до таблиці.

Таблиця 1. Розрахунок Виробничих Площ

№ п/п

Найменування цеху, виду площ

Потужність цеху, т/зміну

Норма площі, м2 на 1 тону м’яса

Площа

Розрахункова, м2

Будівельні квадрати

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

6

7

Завдання 1. Ознайомитись з методикою розрахунку площ виробничих приміщень.

Завдання 2. Ознайомитись методикою компановки цехів мясокомбінату.

Питання для закріплення та самоконтролю:

В чому суть методики розрахунку площ виробничих приміщень? Які вимоги до виробничих приміщень? Як залежить площа цеху від устаткування, що встановлене в ньому? Як впливають санітарні норми на величину площ виробничих приміщень?

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

mi band