Розрахунок площ виробничих приміщень мясожирового виробництва

ЛПЗ 5

Тема: Розрахунок площ виробничих приміщень мясожирового виробництва

Мета роботи: ознайомитись з методикою розрахунку площ виробничих приміщень.

Площа виробничих і складських приміщень повинна бути такою, щоб на ній можна було вільно розмістити необхідне для даного виробничого процесу устаткування з врахуванням його обслуговування, але без надлишків, що збільшують величину дороги при передачі матеріалів від одного виду обладнання до другого, щоб були витримані санітарні норми і щоб можна було розташувати необхідну клькість продукції або напівфабрикатів.

Розрахунок площ ведеться по одному із трьох – превалюючому показнику. Отриману величину (в м2) заокруглюють до цілого числа будівельних квадратів в відповідності з вибраною сіткою колон. В подальшому при компановці вона може бути змінена. Площі цехів розраховують по питомим нормам, складеними Гіпромясо, в залежності від потужності.

Площа цеху забою і розділення туш визначають за питомими нормами площ в залежності від виробничої потужності за формулою:

F=A*f,

Де А – виробнича потужність за зміну, тон

f — питома норма площі на 1 т м’яса, м2/т.

Робочі площі цеху забою худоби і розділення туш включають:

— передзабійні загони для худоби ( на 1-2-годинний запас);

— ділянка збору і обробки харчової крові;

— лінії забою і розділення туш;

— ділянка обробки субпродуктів;

— ділянка обробки роликів (ремонт і миття);

— ділянка збору і передування технічної сировини і каниги.

Площа передзабійних загонів для запасу худоби розраховують за формулою:

Fз = A*a*t/T,

Де А – кількість худоби за видами за зміну, голів;

А – норма площі на 1 голову, м2

ВРХ – а=2,5м2, свині – а=0,8 м2, ДРХ – а=0,5 м2.

t – тривалість запасу, год;

Т – тривалість зміни, год.

До підсобної площі відносять: трихінелоскопічну лабораторію, інструментальну, електрощитові, приміщення для повітряного компресора, вестибулі, коридори, тамбури (ліфти). Допоміжна площа включає приміщення для ветеринарних лікарів, майстрів, санвузли. Питомі норми площі для цеху забою худоби і розділення туш наведені в табл.17, стор. 57 (6).

Результати всіх розрахунків зводимо до таблиці.

Таблиця 1. Розрахунок Виробничих Площ

№ п/п

Найменування цеху, виду площ

Потужність цеху, т/зміну

Норма площі, м2 на 1 тону м’яса

Площа

Розрахункова, м2

Будівельні квадрати

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

6

7

Завдання 1. Ознайомитись з методикою розрахунку площ виробничих приміщень.

Завдання 2. Ознайомитись методикою компановки цехів мясокомбінату.

Питання для закріплення та самоконтролю:

В чому суть методики розрахунку площ виробничих приміщень? Які вимоги до виробничих приміщень? Як залежить площа цеху від устаткування, що встановлене в ньому? Як впливають санітарні норми на величину площ виробничих приміщень?

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС