Розрахунок консервного виробництва

Самостійна робота студентів

8 Тема. Розрахунок консервного виробництва.

8.1.Принципові технологічні схеми консервного виробництва.

8.2.Розрахунок сировини, готової продукції і допоміжних матеріалів, технологічного обладнання, виробничих площ, робочої сили.

Сировинний розрахунок консервного цеху базується на завданні на проектування, вибраному асортименті, рецептурі консервів і місткості банки.

Виробнича потужність консервного заводу визначається кількістю вироблених консервів за зміну в умовних банках. Для визначення кількості сировини і допоміжних матеріалів, умовні банки переводять в фізичні.

В відповідності з завданням і технологічною інструкцією установлюють, в яких банках будуть виробляти консерви (№ банок або скляна).

Витрати сировини, допоміжних матеріалів і тари визначають по рецептурам і нормам витрат.

Сировинний розрахунок виконують з метою визначення потреб у м’ясі на кістках для виконання виробничого завдання. Вихідні дані для розрахунків – це об’єм консервів за зміну, асортимент груповий в умовних банках, вид тари. При завданні програми в умовних банках їх переводять у фізичні банки згідно завдання.

Умовна банка – 353,6 см3.

Найбільш розповсюджені: 1, 3, 8, 13, 12, 43.

Скляні банки: 1-82-350, 1-82-650, 1-82-1000.

А = Розрахунок консервного виробництва,

Де: К – к-сть фізичних банок.

А – продуктивність цеху, тис. ум. банок

К – коефіцієнт перерахування з умовних банок до фізичних.

К1 = 0,28

К3 = 0,75

К8 = 1,07

К9 = 1,09

К12 = 1,67

(скляні) СКО – 83-5- 0,99

СКО – 83-1- 1,53

СКО – 83-2- 2,83

1. Для розрахунку продуктивності по окремим видам продукції використовують формулу:

Аі = Розрахунок консервного виробництва,

Bi – доля і-ої групи консервів.

Кількість виготовлених консервів згідно завдання зводимо до таблиці:

Найменування консервів

Груповий асортимент

Змінна продуктивність, туб/зм.

№ банки,

Вид

Коефіцієнт перерахування

Змінна продуктивність у фіз. банках

1

2

3

4

5

6

2. Розрахунки необхідної кількості сировини здійснюють за формулою:

Аj = Аі. ni /100

Аі — продуктивність цеха по і-ому виду консервів;

Ni — норма закладання, при ni в кг на фізичну банку ділити на 100 не потрібно, а тільки при ni у % ділимо на 100.

Дані розрахунків заносимо у таблицю.

Вид консервів

Вид банки

Змінна продуктивність, тис. фіз. банок

Сировина, спеції, що закладаються у банку

Норма закладання на тис. фіз. банок, кг

Норма закла-дання на змін-ну продукцію

1

2

3

4

5

6

Необхідна кількість сировини, яка потрібна для виконання виробничої програми, визначається за формулою:

Ac = Aj + SAb

Aj – нормативна кількість сировини у банці.

Ab – втрати маси сировини під час технологічної обробки.

Вид оброблення і втрати, %

різання м’яса 0,3

дозування, фасування в банки 0,2

Фасування спецій 0,5

очищення, миття, різання цибулі 22

просіювання солі 1

розбирання лаврового листа 10

пасерування борошна 16

жилування і варення легень 35

Дані розрахунків зведені в таблиці:

Вид сировини

Норма

Вмісту маси

Кількість сировини на тис. фіз. банок

Втрати сировини на змінну прод-сть

Втрати

Разом втрати

SAb

Очищення і сортування

Подрібнення

Фасування

Термічне оброблення

%

Кг

%

Кг

%

Кг

%

Кг

%

Кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Принципіальні технологічні схеми виробництва м’ясних консервів складаються для кожного виду продукту окремо і залежать від виду сировини, що входить в рецептуру, виду тари, параметрів термічної обробки (формула стерилізації).

Обладнання підбирають по технологічним схемам в залежності від економічної доцільності, його потужності, заданого асортименту консервів і потужності виробництва.

Кількість робітників розраховують використовуючи поопераційні норми для кожного виду консервів.

Методика розрахунків площ аналогічна іншим виробництвам.

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

Контрольні питання та завдання:

На чому базується розрахунок консервного виробництва? Яка методика розрахунків консервного виробництва? Наведіть принципові технологічні схеми консервного виробництва. Яка методика розрахунків сировини консервного виробництва? Яка методика розрахунків готової продукції консервного виробництва? Яка методика розрахунків допоміжних матеріалів консервного виробництва? Яка методика розрахунків технологічного обладнання консервного виробництва? Яка методика розрахунків виробничих площ консервного виробництва? Яка методика розрахунків робочої сили консервного виробництва?

Tagged with: , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС