Розрахунок консервного виробництва розрахунок готовоі продукціі сировини

ЛПЗ 12

Тема: Розрахунок консервного виробництва. Розрахунок готової продукції, сировини.

Мета роботи: ознайомитись з методикою розрахунків консервного виробництва.

Сировинний розрахунок консервного цеху базується на завданні на проектування, вибраному асортименті, рецептурі консервів і місткості банки.

Виробнича потужність консервного заводу визначається кількістю вироблених консервів за зміну в умовних банках. Для визначення кількості сировини і допоміжних матеріалів, умовні банки переводять в фізичні.

В відповідності з завданням і технологічною інструкцією установлюють, в яких банках будуть виробляти консерви (№ банок або скляна).

Кількість фізичних банок визначають по формулі:

А = Ат / К,

Де: Ат – кількість умовних банок консервів кожного найменування в зміну, шт.

К – коефіцієнт перерахунку з умовних банок на фізичні.

При завданні програми в умовних банках їх переводять у фізичні банки згідно завдання.

Умовна банка – 353,6 см3.

Найбільш розповсюджені: 1, 3, 8, 13, 12, 43.

Скляні банки: 1-82-350 1-82-650

К – коефіцієнт перерахування з умовних банок до фізичних.

К1 = 0,28

К3 = 0,75

К8 = 1,07

К9 = 1,09

К12 = 1,67

(скляні) СКО – 83-5= 0,99

СКО – 83-1= 1,53

СКО – 83-2= 2,83

Для розрахунку потужності по окремим видам консервів використовують формулу:

Аі = А*Ві / 100,

Де: Ві – частина і-тої групи консервів.

Кількість виготовлених консервів згідно завдання зводимо до таблиці:

Найменування консервів

Груповий асортимент

Змінна продуктивність, туб/зм.

№ банки,

Вид

Коефіцієнт перерахування

Змінна продуктивність у фіз. банках

1

2

3

4

5

6

Витрати сировини, допоміжних матеріалів і тари визначають по рецептурам і нормам витрат.

Розрахунок необхідної кількості сировини проводять по формулі:

АG =Аі * NІ / 100,

Де: Аі – потужність цеху по і – тому виду консервів; nі – норма закладки.

Дані по сировині і допоміжних матеріалів сумуються та зводяться в таблицю.

Дані розрахунків заносимо у таблицю.

Вид консервів

Вид банки

Змінна продуктивність, тис. фіз. банок

Сировина, спеції, що закладаються у банку

Норма закладання на тис. фіз. банок, кг

Норма закла-дання на змін-ну продукцію

1

2

3

4

5

6

Для визначення необхідної кількості мяса на кістках користуються нормами виходу продукції при розбиранні туш, обвалюванні та жилуванні.

Ак = (Аж / N)* 100,

Де: Аж – кількість жилованої яловичини, кг.

n — вихід жилованого мяса,%.

Необхідна кількість напівтуш:

N = Ак / м,

Де: м – маса однієї напівтуші.

Необхідна кількість сировини, що потребується для виготовлення продукції, визначається за формулою:

Ас = АG + Розрахунок консервного виробництва розрахунок готовоі продукціі сировини

Де: Аg – нормативна кількість сировини в банці; Розрахунок консервного виробництва розрахунок готовоі продукціі сировини— сума втрат сировини при технологічній обробці.

Вид оброблення і втрати, %

різання м’яса 0,3

дозування, фасування в банки 0,2

Фасування спецій 0,5

очищення, миття, різання цибулі 22

просіювання солі 1

розбирання лаврового листа 10

пасерування борошна 16

жилування і варення легень 35

Всі дані розрахунків зводять до таблиць.

Вид сировини

Норма

Вмісту маси

Кількість сировини на тис. фіз. банок

Втрати сировини на змінну прод-сть

Втрати

Разом втрати

SAb

Очищення і сортування

Подрібнення

Фасування

Термічне оброблення

%

Кг

%

Кг

%

Кг

%

Кг

%

Кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Завдання 1. Ознайомитись з методикою розрахунків консервного виробництва.

Завдання 2. Ознайомитись з рецептурами різних груп консервів.

Питання для закріплення та самоконтролю:

В чому суть методики розрахунків консервного виробництва? Які закономірності вибору асортименту консервів? Назвіть переваги та недоліки різних видів тари для консервів. Як складаєтьчся баланс_сировини необхідної для виготовлення консервів? Як вираховуються втрати сировини при технологічній обробці?

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС