Розрахунок допоміжних виробництв при переробці птиці а також робочоі сили та обладнання

ЛПЗ 14

Тема Розрахунок допоміжних виробництв при переробці птиці, а також робочої сили та обладнання.

Мета роботи: ознайомитись з методикою розрахунків допоміжних виробництв при переробці птиці, а також робочої сили та обладнання.

Розрахунок_сировини та готової продукції відділення обробки пера проводять, виходячи з норм виходу пера та пуха при переробці патраної птиці.

Допоміжні матеріали та тару розраховують по установленим нормам.

Обладнання розраховують в залежнсті від потужності лінії та прийнятої технологічної_схеми.

Кількість необхідного обладнання і поточних ліній розраховують по формулі:

N = A / T*g*c,

Де: A – кількість сировини, що поступає за зміну на дану машину, кг

T – тривалість зміни, час

g – місткість обладнання періодичної дії, кг

c – число циклів (оборотів) за 1 час.

N = А / а*к*Т,

Де: N – кількість апаратів, механізмів безперервної дії

А — потужність, гол/час;

а – пропускна можливість машини

Т – тривалість роботи машини за зміну, час.

Довжину столів розраховують по формулі:

L = L * N

Де: l – довжина робочого місця по фронту стола, м

n – довжина стола в залежності від робочих місць, тобто кількість робітників занятих на розрахунковій ділянці

Кількість робітників розраховують по нормам виробітку на одного робітника за 1 час (зміну) по формулі :

N = А / р,

Де А – кількість сировини, що переробляється за зміну, кг

р — норма виробітку на одного робітника, кг

Завдання 1. Ознайомитись з методикою розрахунків допоміжних виробництв при переробці птиці.

Завдання 2. Ознайомитись з методикою розрахунків робочої сили при переробці птиці.

Завдання 3.Ознайомитись з методикою розрахунків обладнання при переробці птиці.

Питання для закріплення та самоконтролю:

В чому суть розрахунків допоміжних виробництв при переробці птиці? В чому суть розрахунків робочої сили при переробці птиці? В чому суть розрахунків обладнання при переробці птиці?

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС