mi band

Розрахунки цехів переробки кормових і технічних продуктів та шкуроконсервувального

Самостійна робота студентів

5 Тема. Розрахунки цехів переробки кормових і технічних продуктів та шкуроконсервувального.

5.1.Принципові схеми обробітку продукціїцехів переробки кормових і технічних продуктів та шкуроконсервувального.

5.2.Розрахунок сировини, готової продукції і допоміжних матеріалів, технологічного обладнання, виробничих площ цехів переробки кормових і технічних продуктів та шкуроконсервувального.

Основними технологічними операціями переробки кормових і технічних продуктів є: підготовка сировини, її теплова обробка, відділення та очистка жиру, подрібнення та просіювання шквари, упаковка і зберігання муки та жиру. Вибір технологічної схеми залежить від маси сировини, що переробляється.

Кількість сировини розраховують по формулі, виходячи з норм виходу:

Мс= А* Мж* Z / 100,

де Мс – кількість сировини за зміну, кг; А – кількість тварин, що переробляються за зміну, голів;

Кількість кістки паренки визначають по виходам вивареної ківстки в жировому цеху.

Кількість готової продукції розраховують по формулі, виходячи з норм виходів:

Мп=Мс* Z / 100,

Де Мп – кількість готової продукції за зміну, кг

Площу цеху технічних напівфабрикатів розраховують за формулою:

F=M*F

Питомі норми площ в залежності від кількості перероблюваної сировини наведені в таблиці 62, стор. 115, Буянов.

Для визначення кількості технічної сировини в наведених тонах прийняті коефіцієнти наведення:

— для м’якої і технічної сировини – 1;

— для крові – 0,6.

Сировину шкуроконсервувального цеху розраховують по формулі, виходячи з норм виходів, живої маси тварин і змінної потужності:

Мс= А* Мж* Z / 100,

де Мс – кількість сировини за зміну, кг; А – кількість тварин, що переробляються за зміну, голів;

Готову продукцію розраховують по формулі, виходячи з норм виходів:

Мп=Мс* Z / 100,

Де Мп – кількість готової продукції за зміну, кг

Дані всіх розрахунків зводять до таблиць.

Площу шкуроконсервувального цеху визначають, виходячи із питомої норми площ і потужності цеху за максимальною виробкою м’яса за зміну

Загальна площа м’ясожирового корпуса складається з робочих, складських площ всіх цехів

Тривалість зберігання консервованих шкур великої рогатої худоби і свиней на складі до відвантаження наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Потужність шкуроконсервува-льного цеху, одиниць за зміну

Тривалість зберігання шкур, діб

Відвантаження залізничним транспортом

Відвантаження автомо-більним транспортом

Тюк

Пакет

Тюк

Пакет

1 Шкури великої рогатої худоби

10

16

16

20

9

9

30

9

9

60

43

49

9

9

170

16

18

3

3

300

9

10

2

2

600

5

5

1

1

700

4

4

1

1

800

4

4

1

1

900

3

4

1

1

1000

3

3

1

1

2 Шкури свиней

20

32

32

40

16

16

60

16

16

160

80

91

16

16

500

27

30

6

5

800

16

18

4

3

1000

13

15

3

3

1600

6

9

2

2

2000

7

8

2

2

4000

6

6

1

1

Тривалість зберігання консервованих шкур дрібної рогатої худоби на складі до відвантаження приймати за таблицею 2

Таблиця 2.

Потужність цеху, одиниць за зміну

Потужність цеху з обробки шкур за видом

Хутрова овчина

Шубна овчина

Шкіряна овчина

Шкур, одниць за зміну

Тривалість зберігання, діб

Шкур, одиниць за зміну

Тривалість зберігання, діб

Шкур, одиниць за зміну

Тривалість зберігання, діб

Відвантаже-ння шкур залізничним транспортом

Відвантаже-ння шкур автотранспо-ртом

Відвантаження шкур залізничним транспортом

Відвантаження шкур авто-транспортом

Відвантаження шкур

Залізничним транспортом

Відвантаження шкур авто — транспортом

600

420

33

7

120

115

26

60

232

52

1500

1050

14

3

300

48

11

150

96

21

2400

1680

9

2

480

30

7

240

60

13

Тривалість зберігання технічної продукції приймати за таблицею 3.

Таблиця 3

Потужність цеху технічних продуктів, тонн за добу

Тривалість зберігання, діб

Відвантаження залізничним транспортом

Відвантаження автомобільним

Транспортом

1 Корми тваринного походження сухі

1,0

49

18

2,0

28

ІЗ

3,0

21

11

4,0

18

10

5,0

16

9

6,0

14

9

7,0 — 8,0

9,0 — 13,0

13

12

9

8

14,0 — 16,0

10

8

2 Альбумін технічний

0,3

70

17

0,5

42

10

0,8

26

7

1,0

21

5

1,5

14

4

2,0

11

3

2,5

9

2

3 Жир топлений технічний

0,3

52

10

0,5

32

6

1,0

17

4

2,0

9

2

3,0

6

2

4,0

5

2

5,0

4

2

6,0

4

2

7,0

4

2

8,0

3

2

Примітка 1. Зберігання консервованих шкур і технічної продукції на складі передбачати в пакетах на плоских дерев’яних піддонах, складованих електронавантажувачами.

Примітка 2. Тривалість зберігання на складі визначена з розрахунку відвантаження 4-х вісними вагонами і автомобілями марок МАЗ-5551 і ЗИЛ-ММЗ-4505.

Примітка 3. Тривалість зберігання крупонів з свиней передбачати в 2 рази більше, ніж шкур свиней.

Примітка 4. Для розрахунку тривалості зберігання шкур дрібної рогатої худоби передбачати 70 % хутрових, 20 % шубних і 10% шкіряних овчин.

Примітка 5. В тривалість зберігання кормів включений час зберігання кормів до одержання лабораторного аналізу — 7 діб.

Примітка 6. Консервування, накопичення, зберігання і відвантаження шкур і шубно-хутрової сировини передбачати згідно а вимогами «Техноло­гической инструкции по обработке кожевенного сырья, шубных и меховых овчин, щетины и скотоволоса на предприятиях мясной промышленности» ВНИИМП, М., 1978 г.

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

Контрольні питання та завдання:

В чому суть розрахунків цехів переробки кормових і технічних продуктів та шкуроконсервувального? Наведіть принципові схеми обробітку продукції цеху кормових і технічних продуктів. Наведіть принципові схеми обробітку продукції шкуроконсервувального цеху. Як проводять розрахунки сировини, готової продукції і допоміжних матеріалів, технологічного обладнання, виробничих площ цехів переробки кормових і технічних продуктів та шкуроконсервувального? В чому суть розрахунку холодильника? Наведіть принципову технологічну схему основних виробництв холодильника. Як розраховується сировина, готова продукція і допоміжні матеріали, технологічне обладнання, виробничі площ холодильника?

mi band