mi band

Робоча програма Фізичне виховання

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

Дисципліна  фізичне виховання

Напрям підготовки  6.110101 Ветеринарна медицина,  6.090102 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, 6.090202 Рибальство, 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій, 6.060101 Будівництво, 6.051701 Харчові технології та інженерія, 6.030601 Менеджмент, 6.030509 Облік і аудит, 6.030504 Економіка підприємства, 6.030507 Маркетинг, 6.03050 Фінанси і кредит, 6.030510 Товарознавство та торговельне підприємництво.

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS  4

Кількість  модулів   8

Кафедра фізичного виховання

Факультет  ветеринарний, , біолого – технологічний, промислове та цивільне будівництво, харчові технології, економіки та підприємництва, менеджменту.

Розподіл  навчального  навантаження 

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього  годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Практичні

Заняття

Семінари

 індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

3

5-6

144

144

4

Місце дисципліни в освітньо-професійній програмі

№ п/п

Перелік  дисциплін, які забезпечують вивчення  даної дисципліни у  межах програми

Період вивчення,

Курс/семестр

Кафедра

Підпис завідувача  кафедри

1

Загальна фізична підготовка

5 — 6с.

Фізичного виховання

2

Легка атлетика

5 — 6с

Фізичного виховання

3

Спортивні ігри

5 —  6с

Фізичного виховання

4

Гімнастика

5 —  6с

Фізичного виховання

5

Туризм

 6с

Фізичного виховання

6

Боротьба

Фізичного виховання

1. Мета та завдання дисципліни

  Метою викладання курсу є формування свідомого ставлення до власного здоров ‘я, підвищення функціональних можливостей організму; виховання потреби у систичних заняттях фізичними вправами. Завдяки організованим практичним заняттям з видів спорту  удосконалення фізичного розвитку, формування життєво важливі фізичні та психічні здібності, рухових навичок. Оволодіння засобами основної та прикладної гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор, активного загартування та традиційних і нетрадиційних систем фізичного розвитку.

2. Результати навчання:

Студенти повинні знати:

   5 семестр

Модуль 1:

Техніка безпеки на заняттях з легкої атлетики. Правила проведення змагань з легкоатлетичного багатоборства

Модуль 2:

Техніка безпеки на заняттях з футболу. Правила проведення змагань з футболу.

Модуль 3:

Техніка безпеки на заняттях з баскетболу. Правила проведення змагань зі streetball. Методика складання комплексу вправ з аеробіки.

Модуль 4:

Техніка безпеки на заняттях з бадмінтону. Правила проведення занять з бадмінтону.

    6 семестр

Модуль1:

Техніка безпеки на заняттях в тренажерному залі. Техніка безпеки на заняттях з настільного тенісу. Правила проведення змагань з настільного тенісу.

Модуль 2

Тенісу. Методика складання комплексу з шейпингу.

Модуль3

Правила проведення змагань зі streetball. Організація та проведення туристичного походу

Модуль4

Техніка безпеки на заняттях з волейболу. Правила проведення змагань з  пляжного волейболу

Студенти повинні уміти

5 семестр

Модуль

Місяць

Нормативи

Стать

Бали

5

4

3

2

1

Вересень

Мале багатоборство

Біг 100 м., сек

Ч

Ж

13,0

16,4

13,5

17,0

14,0

18,0

14,5

18,5

15,0

19,0

Біг  2000 м ( ж ), 3000 м ( ч ), хв.

Ч

Ж

12,0

10,20

12,30

11,00

14,0

12,30

14,30

13,0

15,0

13,30

Піднімання тулуба  із положення лежачи в сід, раз

Ж

50

40

30

25

20

Підтягування на перекладині ( ч )

Ч

14

12

10

8

6

ІІ модуль

Жовтень

Футбол

Вкидання м’яча дальність

Ч

Ж

22

15

20

13

18

11

16

9

14

7

Жонглювання

Ч

Ж

20

10

15

8

10

6

7

4

5

2

Удар по м’ячу в задану половину воріт з відстані 16м ( ч ), 11м ( ж )

Ч

Ж

7

6

5

4

4

3

3

2

2

1

ІІІ модуль

Листопад

Street boll ( ч )

Аеробіка ( ж )

Кидок на дальність  середній ( 4 м)+ дальній ( 6 м )

Ч

7

5

4

3

2

Човниковий біг з веденням м’яча 4 х 14м

Ч

12,5

12,8

13,2

13,6

14,1

Штрафний кидок

Ч

7

6

5

4

3

 Підбір вправ

Ж

Техніка виконання

Ж

Складність вправ

Ж

І V модуль

Грудень

Бадмінтон ( ж )

Настільний теніс ( ч )

Подача по діагоналі в задану ціль

Ж

7

6

5

4

3

Передача зверху з дальньої лінії

Ж

15

12

10

8

6

Передача знизу по діагоналі  з задньої лінії

Ж

10

8

6

5

4

Відбивання м’яча справа направо в парах

Ч

30

25

20

15

10

Відбивання м’яча зліва наліво в парах

Ч

25

20

15

12

10

Перебивання м’яча через сітку з близької відстані за 1 хв.

Ч

55

50

45

40

35

6 семестр

Модуль

Місяці

Нормативи

Стать

Бали

5

4

3

2

1

І модуль

Лютий

Тренажерний зал ( ч )

Н. теніс ( ж )

Жим штанги лежачи ( 70 % від ваги)

Ч

10

7

4

3

2

Присідання зі штангою 100% від ваги

Ч

10

7

4

3

2

Тяга штанги станова 110% від ваги

Ч

10

7

4

3

2

Відбивання м’яча справа направо в парах

Ж

20

15

10

8

6

Відбивання м’яча зліва наліво в парах

Ж

15

12

10

8

6

Перебивання м’яча через сітку з близької відстані за 1 хв.

Ж

45

35

30

22

15

ІІ модуль

Березень

Настільний теніс ( ч ), шейпинг  ( ж )

Відбивання м’яча справа направо в парах

Ч

30

25

20

15

10

Відбивання м’яча зліва наліво в парах

Ч

25

20

15

12

10

Перебивання м’яча через сітку з близької відстані за 1 хв.

Ч

55

50

45

40

35

Підбір вправ

Техніка виконання

Складність вправ

ІІІ модуль

Квітень

Мини – футбол ( ч )

Стритбол ( ж ).

Кросова підготовка. Туризм

Тест Купера

Ч

Ж

2,8

2,6

2,6

2,38

2,35

2,0

1,75

1,67

До1,6

До1,5

Кидок середній(4м )+ дальній (6м )

Ж

7

5

4

3

2

Човниковий біг з веденням м’яча  (4 х 14м )

Ж

14,5

14,9

15,2

15,6

16,0

Жонглювання

Ч

20

15

10

7

5

Удар в задану частину воріт з відстані 6 м

Ч

8

6

5

4

3

І V модуль

Травень

Волейбол

Нападаючий удар з передачі партнера

Ч

Ж

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

Біг “ялинкою”

Ч

Ж

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

Подача

Ч

Ж

7

6

5

4

3

  3.  ТИЧНИЙ  ПЛАН  5 семестр.

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

 навчальної діяльності

 Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

/зф

  дф/зф 

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Модуль 1.

Мале багатоборство.

1 Біг 100м, 2 Біг 2000м (ж.), 3000м(ч.),

 3 Піднімання тулуба із положення лежачи в сід, підтягування на перекладині.

3

24

24

15

2.

Модуль 2.

Футбол.

1 Вкидання м’яча

2 Жонглювання, 3Удари по м’ячу в площину воріт.

3

16

16

15

3.

Модуль 3

Стритбол(ч),аеробіка(ж).

1 Кидки в корзину(ч),підбір вправ(ж)

 2 човниковий біг з веденням м’яча(ч), техніка виконання(ж)

3Штрафний кидок(ч), складність вправ(ж)

3

16

16

15

4.

Модуль 4

Бадмінтон (ж),н. теніс(ч).

1 Подача по діагоналі (ж), відбивання м’яча зправа на право(ч),

2 Передача зверху, (ж)відбивання м’яча зліва на ліво (ч)

3Передача знизу, (ж) передавання м’яча через сітку з близької відстані(ч).

3

16

16

15

Разом за модулі:

30-60

За самостійну роботу:

0-30

Разом з дисципліни:

30-90

   

ТИЧНИЙ  ПЛАН  6 семестр.

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

 навчальної діяльності

 Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

/зф

  дф/зф 

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Модуль 1.

Тренажерний зал(ч.),н. теніс (ж.)

1 Жим штанги лежачи (ч), відбивання м’яча зправа на право(ж)

2 присідання зі штангою (ч), відбивання м’яча зліва на ліво (ж).

3Станова тяга штанги(ч), перебивання м’яча через сітку з близької відстані(ж).

3

16

16

15

2.

Модуль 2.

Н. теніс(ч.),шейпінг(ж.)

1 відбивання м’яча зправа на право(ч), підбір вправ 2 відбивання м’яча зліва на ліво(ч) техніка виконання(ж)

3Перебивання м’яча через сітку з близької відстані (ч), складність вправ(ж)

3

16

16

15

3.

Модуль 3

Міні футбол (ч),стрітбол(ж).Кросова підготовка і туризм.

1 кидок в кошик середній + дальній(ж) жонглювання(ч)

2 човниковий біг з веденням м’яча (ж), удар м’яча в площину воріт(ч).

3 Тест Купера,

3

24

24

15

4.

Модуль 4

Волейбол.

1 Нападаючий удар з передачі партнера

2 Біг ялинкою, 3Подача.

3

16

16

15

Разом за модулі:

30-60

За самостійну роботу:

0-30

Разом з дисципліни:

30-90

4.Практичні заняття

5 семестр

№№

П/п

Назва та зміст модулів

 та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

   1.9.

  1.10

1.11.

1.12.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Модуль1 Легка атлетика. Кросова підготовка. Туризм.

  Соціально – політичні, організаційно – правові та економічні основи олімпійського спорту.  Зміст  програми фізичного виховання студентів та їхні обов’язки. Залікові вимоги. Контрольні вправи та нормативи, оцінка фізичної підготовленості. Правила з техніки безпеки.

  Оцінка стану здоров’я та фізичного розвитку. Повторення техніки бігу на короткі дистанції

 Оцінка стану здоров’я та фізичного розвитку. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції. Розвиток швидкості

 Оцінка стану здоров’я та фізичного розвитку.

Удосконалення  техніки бігу  на короткі дистанції. Повторення техніки бігу на середні та довгі дистанції (техніка високого старту, повороту на пряму). Розвиток сили

 Удосконалення бігу на середні дистанції Розвиток швидкості та стрибучості

  Удосконалення техніки бігу на середні дистанції. Розвиток стрибучості.  Розвиток витривалості стрибучості.

Кросова підготовка

  Розвиток загальної витривалості Розвиток стрибкової витривалості. Розвиток якостей.

  Розвиток загальної витривалості. Розвиток стрибкової витривалості. Розвиток силових якостей

 Розвиток загальної витривалості.  Розвиток стрибкової витривалості.

 Розвиток загальної витривалості. Розвиток стрибкової витривалості. Розвиток спритності.

  Розвиток загальної витривалості. Розвиток силових якостей

Модуль2 Футбол

  Правила техніки безпеки під час вивчення елементів мини — футболу. Основи техніки і тактики гри у мини —  футбол. Правила змагань з  мини —  футболу. Повторення техніки пересування по майданчику, вивчення техніки ударів по м’ячу. Розвиток силових якостей.

  Повторення техніки зупинок м’яча. Удосконалення техніки ударів по м’ячу. Розвиток швидкості

  Удосконалення техніки ведення м’яча. Удосконалення ударів  та зупинок  м’яча. Розвиток швидкості, спритності.

  Удосконалення техніки виконання фінтів. Розвиток стрибкової і швидкісної витривалості.

  Удосконалення  техніки ведення. Розвиток гнучкості.

 Удосконалення техніки ударів, зупинок, фінтів. Розвиток стрибучості. Здача контрольних нормативів.

  Удосконалення техніки гри у футбол. Розвиток швидкості.

  Удосконалення техніки передачі та ведіння. Розвиток спритності, силових якостей. Здача контрольних нормативів.

Модуль 3 Аеробіка ( ж ) “Street Ball « ( ч )

Аеробіка ( ж )

  Техніка безпеки на заняттях ритмічної гімнастики.

Загальні знання про ритмічну гімнастику. Вивчити підготовчу частину комплексу ( розминка). Розвиток гнучкості.

  Вчити підготовчу частину комплексу. Розвиток стрибкової витривалості

  Повторення вправ з підготовчої частини. Вивчення вправ з основної частини. Розвиток силових якостей.

  Повторення вправ підготовчої частини. Вивчення вправ з основних частини. Розвиток координації рухів.

  Удосконалення вправ підготовчої частини. Повторення вправ з основної частини. Розвиток стрибкової витривалості.

  Вивчення вправ заключної частини комплексу. Повторення вправ основної частини. Удосконалення вправ підготовчої частини.

  Повторення вправи заключної частини. Удосконалювати вправ підготовчої  та основної частини.

  Удосконалення техніки виконання вправ всього комплексу. Здача залікових і контрольних вправ.

Street Ball « ( ч )

 Правила техніки безпеки під час вивчення елементів“street ball”. Правила гри“street ball ”.Удосконалення техніки передачі і ведення м’яча. Розвиток силових якостей. Ловля і передача м’яча в русі

  Удосконалення техніки кидка м’яча. Удосконалення техніки і тактики гри в“street ball”. Розвиток стрибучості.

  Удосконалення техніки гри у нападі і захисті. Удосконалення техніки і тактики. Розвиток швидкості.

  Удосконалення техніки  гри в баскетбол. Здача залікових і контрольних вправ.

Модуль4  Бадмінтон ( ж ) Боротьба ( ч )

Бадмінтон ( ж )

  Правила техніки безпеки під час вивчення елементів бадмінтону. Основи техніки і тактики гри у  бадмінтон Правила змагань з бадмінтону. Повторення стійки, техніки верхньої передачі. Розвиток силових якостей.

 Повторення техніки ударів та передач. Розвиток стрибучості.

  Повторення техніки подач. Удосконалення техніки ударів. Розвиток  витривалості.

  Удосконалення техніки гри в бадмінтон ( прийом після подачі ). Розвиток сили, стрибучості.

  Удосконалення техніки гри в бадмінтон ( передачі та подачі ). Розвиток сили, стрибучості.

  Удосконалення техніки гри в бадмінтон. Розвиток сили, стрибучості. Здача контрольних нормативів.

  Удосконалення техніки гри в бадмінтон. Розвиток сили, стрибучості. Здача контрольних нормативів.

  Удосконалення техніки гри в бадмінтон. Розвиток сили, стрибучості. Здача контрольних нормативів.

Боротьба ( ч )

  Правила техніки безпеки під час вивчення елементів боротьби. Правила змагань з боротьби, оцінювання дій. Вивчення техніки виконання спеціальних та акробатичних вправ. Розвиток сили, гнучкості.

 Повторити техніку виконання спеціальних та акробатичних вправ. Вивчити  положення партеру та техніку дій в ньому. Розвивати гнучкість та рівновагу.

Повторити положення партеру та техніку дій в ньому. Вивчення техніки проходу в ноги та збивання суперника в партер. Розвивати гнучкість.

  Повторити положення партеру  та техніку дій в ньому. Вивчення техніки виконання перевороту хресним захватом ніг.  Удосконалення техніки проходу в ноги та розбір варіантів збивання суперника  в партер (підсікання). Розвивати силу, гнучкість.

  Повторити техніку дій в положенні партер. Вивчити  техніку захисту від захватів в стійки( переведення рвучко за руку). Розвивати силу.

  Вивчення техніки захисту від перевороту з захватом руки (накат ) з опором. Вивчення техніки переводу за руку та дій після нього. Розвивати силу.

  Повторення технічні дії в партері та стійці. Розвивати силу, гнучкість.

 Удосконалення технічних дій в партері та стійці. Здача контрольних нормативів. Розвиток сили гнучкості.

6 семестр

Модуль1 Настільний теніс ( ж ) Тренажерний зал ( ч ).

Настільний теніс ( ж )

  Техніка безпеки під час гри в теніс. Правила змагань.  Ознайомлення зі способами утримання ракетки.  Вивчення стійок, переміщень. Розвиток спритності

  Стійка бадмінтоніста  і переміщення в різних напрямках Вивчення техніки ударів. Повторення техніки передач. Розвиток стрибучості.

  Вивчення техніки подач. Удосконалення техніки ударів по м’ячу. Розвиток сили ніг.

  Вивчення  техніки накату. Удосконалення техніки ударів по м’ячу та подач

  Вивчення  техніки підрізки. Удосконалення техніки ударів, накатів, подач Розвиток спритності та координації рухів

Удосконалення техніки гри в бадмінтон. Розвиток сили, стрибучості. Здача контрольних нормативів.

  Удосконалення техніки гри в теніс. Здача контрольних нормативів

 Удосконалення техніки гри в теніс. Здача контрольних нормативів

Тренажерний зал ( ч ).

  Повторення комплексу вправ з гантелями. Розвивати силу рук,  стрибучість

Правила техніки безпеки під час занять атлетизмом.

  Повторення комплексу вправ з гирею. Розвиток сили м’язів живота, розвиток стрибучості

  Повторення комплексу вправ зі штангою. Розвиток  сили  м’язів рук

  Удосконалення техніки виконання комплексів з гантелями та гирею. Розвиток сили м’язів ніг, та живота

  Удосконалення техніки виконання комплексів з гантелями та штангою. Розвиток сили м’язів рук та живота.

  Удосконалення техніки виконання комплексу вправ з гирею та штангою. Розвиток сили м’язів рук, спини, живота

  Удосконалення техніки виконання комплексу вправ з гантелями  та штангою. Розвиток сили м’язів ніг та живота. Здача контрольних нормативів

  Удосконалення техніки виконання комплексу вправ з гантелями. Здача контрольних нормативів

 Модуль 2 Шейпинг ( ж )

Шейпинг ( ж )

  Техніка безпеки на заняттях  шейпингу. Загальні знання про шейпинг. Вивчення підготовчої частини. Розвиток гнучкості.

  Вивчення підготовчої частини комплексу. Вивчення вправ для м’язів стегна. Розвиток гнучкості

  Повторення  вправ розминки. Вивчення вправ для м’язів стегна. Розвиток гнучкості

  Повторення  вправ  розминки. Повторення комплексу вправ для м’язів стегна. Вивчення вправи для сили пресу. Розвиток гнучкості.

  Удосконалення  техніки виконання підготовчих вправ. Повторення вправ для м’язів стегна.  Вивчення вправ на  розвиток силу пресу та рук, м’язів спини та гомілки. Розвиток гнучкості.

  Удосконалення техніки виконання вправ  розминки. Удосконалення техніки виконання вправ для м’язів стегна. Повторення вправ для розвитку сили пресу. Вивчення вправ для розвитку сили м’язів рук, спини, гомілки. Розвиток гнучкості ( заминка)

  Удосконалення техніки виконання вправ  розминки, вправ для розвитку сили м’язів пресу та спини.  Повторити вправи для розвитку сили м’язів рук, спини, гомілки. Розвиток гнучкості.

 Удосконалення техніки виконання  вправ вивченого комплексу. Здача залікових і контрольних вправ.

Настільний теніс ( ч )

  Техніка безпеки під час гри в теніс. Правила змагань.  Ознайомлення зі способами утримання ракетки.  Вивчення стійок, переміщень. Розвиток спритності

  Стійка бадмінтоніста  і переміщення в різних напрямках Вивчення техніки ударів. Повторення техніки передач. Розвиток стрибучості.

  Вивчення техніки подач. Удосконалення техніки ударів по м’ячу. Розвиток сили ніг.

  Вивчення  техніки накату. Удосконалення техніки ударів по м’ячу та подач

  Вивчення  техніки підрізки. Удосконалення техніки ударів, накатів, подач Розвиток спритності та координації рухів

Удосконалення техніки гри в бадмінтон. Розвиток сили, стрибучості. Здача контрольних нормативів.

  Удосконалення техніки гри в теніс. Здача контрольних нормативів

Удосконалення техніки гри в теніс. Здача контрольних нормативів

 Модуль 3  Кросова підготовка. Туризм. “Street Ball” ( ж ). Футбол ( ч )

Кросова підготовка. Туризм

  Розвиток загальної витривалості. Розвиток якостей.  Поняття про туризм та його значення для людей. Вивчити правила техніки безпеки під час походу, вміти надавати першу допомогу хворим. 

  Розвиток загальної витривалості. Розвиток стрибкової витривалості. Розвиток силових якостей. Ознайомлення з  методикою комплектування груп, підготовки до походу ( екскурсії ). Вивчення правил  розробки маршруту турпоходу та графіку мандрівника, порядок руху групи. Орієнтування на місцевості при різних погодних умовах

  Розвиток загальної витривалості. Розвиток стрибкової витривалості. Вивчення  порядку руху та засобів подолання перешкод. Ознайомлення з прийомами орієнтування в мандрівці.

  Розвиток загальної витривалості. Розвиток спритності. Методика організації привалів та ночівлі.  Правила розташування палаток, складання вогнища.

  Розвиток загальної витривалості Розвиток стрибкової витривалості. Розвиток якостей

  Розвиток загальної витривалості. Розвиток силових якостей. Здача контрольного нормативу

Street Ball” ( ж )

  Правила техніки безпеки під час вивчення елементів“street ball”. Правила гри“street ball ”.Удосконалення техніки передачі і ведення м’яча. Розвиток силових якостей. Ловля і передача м’яча в русі

  Удосконалення техніки кидка м’яча. Удосконалення техніки і тактики гри в“street ball” Розвиток стрибучості

  Удосконалення техніки гри у нападі і захисті. Удосконалення техніки і тактики. Розвиток швидкості.

  Удосконалення техніки  гри в баскетбол. Здача залікових і контрольних вправ.

Футбол ( ч )

  Правила техніки безпеки під час вивчення елементів мини — футболу. Основи техніки і тактики гри у мини —  футбол. Правила змагань з  мини —  футболу. Повторення техніки пересування по майданчику, вивчення техніки ударів по м’ячу. Розвиток силових якостей

  Повторення техніки зупинок м’яча. Удосконалення техніки ударів по м’ячу. Розвиток швидкості

  Повторення техніки ведення м’яча. Удосконалення ударів  та зупинок  м’яча. Розвиток швидкості, спритності.

  Удосконалення техніки виконання фінтів. Розвиток стрибкової і швидкісної витривалості

  Удосконалення  техніку ведення. Розвиток гнучкості. Здача контрольних нормативів

  Удосконалення техніки гри в міні — футбол. Розвиток стрибучості

 Модуль 4 Пляжний волейбол

  Правила техніки безпеки під час вивчення елементів волейболу. Основи техніки і тактики гри у волейбол. Правила змагань з волейболу. Удосконалення техніки верхньої передачі і подачі. Розвиток силових якостей. 

  Удосконалення техніки передачі двома руками  з низу, техніки подач. Розвиток стрибучості.

  Удосконалення техніки нижньої бокової подачі. Удосконалення техніки верхньої прямої подачі. Удосконалення техніки прийому м’яча. Розвиток  витривалості

  Удосконалення техніки нападаючого удару, блокування. Удосконалення техніки подач. Розвиток  гнучкості

  Удосконалення техніки блокування, техніки нападаючого удару. Розвиток швидкості.

  Удосконалення техніки та тактики гри. Удосконалення техніки блокування. Розвиток стрибучості.

  Удосконалення техніки  гри в волейбол. Здача залікових і контрольних вправ

  Удосконалення техніки  та тактики гри в  нападі та захисті. Здача залікових і контрольних вправ.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Контрольні нормативи

Контрольні нормативи

Контрольні нормативи

Контрольні нормативи

Контрольні нормативи

Контрольні нормативи

Контрольні нормативи

Контрольні нормативи

Контрольні нормативи

15

15

15

15

15

15

15

15

15

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Вид

Назва

1

Основна

«Державні тести» Київ, 1996 р.

2

Цільова комплексна програма «Фізичне виховання-здоров’я нації», Київ. 1998 р.

3

Підручник «Фізичне виховання». Москва, Вища школа, 1983 р. 

4

Амосов М. М. Роздуми про здоров’я. К. Здоров»я, 1990-168с.

5

Богданов ЯМ «Гігієна». М., Ф. і С. 1986 р.

6

Брайент Дж. Кретти. Психология в современном спорте. — М. Физкультура и спорт, 1978-224с.

7

Булатова М. М., Платонов В. Н. Спортсмен в различньїх климатогеографических условиях. — К. Олимпийская литература. 1996. — 173с.

8

Демчйшин А. А., Мозола Р. С. Рухливі ігри.- К. Радянська школа, 1985-189с.

9

Дінейка Кароліс’. Рух, дихання, психофізичне тренування. —М. Фізкультура і. спорт, 1986- 186с.

10

Дубровский В. И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия) Учебн. для студентов вузов. — М. Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 1998.-608с.

11

Коротков И. М. Подвижные игры в занятиях спортом. — М. Физкультура и спорт. 1981 — 120с.  .

12

Лапутин А. Н. Обучение спортивним движениям. — К. Здоровье, 1986.- 213с.

13

Майкели Л, Дженкинс М. Енциклопедія спортивної медицини. — С-П. «Лань», 1997.-400с.   .  .

14

Мухін В. М. Фізична реабілітація. — К. Олімпійська література, 2000 — 429с.

15

Основьі валеологии. Под общ. ред. В. П. Петленко в 3-х кн. № 1 — К. Олимпийская литература, 1998. — 434с,

16

Парфенбаргер Р. С. Ольсен 3. Здоровьій образ жизни — К. Олимпийская литература, 1999. 319с.

17

Раевский Р. Г. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических вузов. Учебное цособие для ВУЗов. — М., 1985 — 96с.

18

Рипа М. Д. Занятия физической культурой со школьниками. отнесенньїми к специальной медицинской группе / М. Д. Рипа, В. К. Велитченко, С, С. Волкова, Под ред. М. Д. Рипьі. — М. Просвещение, 1988. — 175с.

19

Секреты гибкости: полная амплитуда движений. /Пер. с англ. В. Орехова. — М: Терра, 1997.-144с.

20

Спортивные игры и методика преподавания: Учебник для пед. фак ин-тов физ. культ. /Под ред. Портньїх Ю. И. — изд. 2-1 перераб. И доп. — М: Физкультура и спорт, 1986. — 320с.

21

Соломонко В. В., Лискнчук Г. А., Соломонко О. В. Футбол. /Підр. для студентів вищих учбових закладів фізвиховання і спорту. — К. Олімпійська література, 1999.-287с.

22

Узйнберг Р. С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культури — К: Олимпийская литература, 1998. — 335с.

23

Основна

Физиологическое тестирование спортсменов высокого класса. / Под ред. Дж. Дункона Мак-Дугалла, Говарда Э Уэнгера, Говарда Дж. Грина. — К.: Олимпийская литература, 1998. — г 431с

24

Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физической культуры. Под. общ. ред. проф. С. Н. Попова. — Ростов н/Д: «Феникс», 1999. -608с.

25

Додаткова

 Айшервуд М. М. Полноценная жизнь инвалида. Пер. с англ. М. Педагогика, 1991.-88с.  .

1

Бошкаров В. Ф. «Профілактика травм у спортсменів» . Ф. К. і спорт, 1987 р.

2

Буланов Л. А. Мануальная терапия и самопомощь (при заболеваниях позвоночника и суставов). — Уишинев: Инкоком, 1993. — 254с.

3

Васильков Г. А. Азбука мяча. — К. Здоровье, 1989. — 100с

4

Васильков Г. А. Физические упражнения в парах. — К. Здоровье, 1990 — 104с.

5

Воробйов П. Г., Форсель Н. И. На славу спорту і в ім’я честі. — К. Веселка, 1976. -261с.

6

Волков Л. В. Основи спортивної підготовки дітей і підлітків. Навч. посібник для пед. інститутів.•- К. Вища школа, 1993. — 153с.

7

Глухов В. І. Фізична культура у формуванні здорового способу життя. — К., 1989. -18с.  . 

8

Кудренко А. И., Сапожников Т. Ю. Физкультура и спорт на Сумщине.-Сумы: МКИПП»Мрия», 1992,-96с.

9

Куппер К. Аэробика для хорошего самочувствия. Изд. 2-у перераб. и дол. пер. с англ. — М:. Физкультура и спорт, 1989..- 224с.

10

Лапутин А. И. Атлетическая гимнастика. — К.: Здоровье, 1990. — 176с

11

Матвеев А. П. Методика физического воспитания с основами теории, — М: Просвещение, 1991. — 191 с.

12

Орєшкін Ю. А. До здоров’я через фізкультуру. — М., 1990

13

Потапова М. М. «Відпочинок у процесі учбової діяльності». Ленінград. 1968 р.

14

Прокопова Л. І. Шматкова А. І. Національні та традиційні рухливі ігри як засіб фізичного розвитку школярів. / Метод, рекомендації. — Суми, 1998. — 54с.

15

Русаков А. К. Фізкультурно-оздоровча група. — М., 1987. — 34с.

16

Учбовий посібник «Професійно-прикладна фізична підготовка студентів сільськогосподарських вузів», С. Л. Богданов. Москва. 1990 р

17

Энока Р. М. Основы кинезиологии. — К.: Олимпийская литература, 1998. — 399с

18

Юденич В. В. Первая помощ при травмах. — М: Медицина, 1979.

19

Юшкевич Т. П., Васюк В. Е., Буланова А. В. Тренажеры в спорте. — М., 1989.

20

2000 упражнений для легкоатлетов В. Г. Алабин, В. Н. Зуб, А. А. Мищенко — Харьков, 1993

7. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

86 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

76 – 85

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

71 – 75

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

66 – 70

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 65

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

30 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

<30

1.  86-100 балів (“відмінно”) –  (за ECTS  —  А —  майже без помилок – 95 – 100 балів;  допускається незначна кількість помилок  — 86 – 94 бали):

Теоретична частина – студент систично  дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ  (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття  та високий прояв професійних навичок у виконанні практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій.  Захист ЛПЗ обов»язковий.

Семінарські заняття — 100-відсоткова присутність на семінарах  (крім підтверджених поважних причин), активна  неодноразова участь у виступах, обговореннях, дискусіях тощо. Використання для виступів  інформації із сучасних джерел,  не обмеженої матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу, підняття актуальних питань з теми, уміння відстояти свою думку, пов»язати матеріал теми з сучасним станом подій у світі, розвитку країни, галузі тощо.

Самостійна робота — своєчасне, повне і  якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.

Індивідуальні завдання —  своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт,  рефератів, наочних посібників тощо. Прояв  власної ініціативи  у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань  —  відповідальність, рівень інтелекту, творчий напрям роботи, креативне мислення,  уміння висловити власну думку і знання, уміння переосмислювати масиви інформації, здатність до оптимальної поведінки в різних ситуаціях тощо.

2. 71-85 балів (“добре”) ( за ECTS В — Вище середнього рівня з кількома помилками 76 – 85 балів; С — В загальному правильна робота з певною кількістю помилок –  71 -75 балів):

Теоретична частина – студент  дає повні, конкретні  відповіді як усні так і письмові. Може використовувати додаткову  інформацію з даної теми, а також не обмежуватися матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100% присутність та  відпрацювання пропущених ЛПЗ.  Повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та добрий прояв професійних навичок у виконанні практичних завдань. Можливе самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань.  Захист ЛПЗ  обов»язковий.

Семінарські заняття – 80-100-відсоткова присутність на семінарах.  Підготовка рефератів з пропущених тем.  Участь у виступах, обговореннях, дискусіях тощо. Можливе використання для виступів  інформації із сучасних джерел,  підняття актуальних питань з теми, уміння відстояти свою думку, пов»язати матеріал теми з сучасним станом подій у світі, розвитку країни, галузі тощо.

Самостійна робота — своєчасне, повне і  якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), можливе використання додаткових джерел інформації. Позитивне виконання тестів на 71 — 85 %.

Індивідуальні завдання —  своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт,  рефератів, наочних посібників тощо. Можливий прояв  власної ініціативи  у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань  —  відповідальність, рівень інтелекту, можливий прояв творчого напряму роботи, уміння висловити власну думку і знання  тощо.

3. 60-70 балів («задовільно») – (за ECTS D — непогано, але із значною кількістю  недоліків – 66-70 балів;  E — виконання задовольняє мінімальні критерії –  60 – 69 балів.)

Теоретична частина – студент  дає достатні  відповіді як усні так і письмові.  Обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100-відсоткове відпрацювання пропущених ЛПЗ  відповідно до методичних вказівок.  Набуття та достатній прояв професійних навичок у виконанні практичних завдань Захист ЛПЗ  не обов»язковий.

Семінарські заняття —  Присутність майже на всіх семінарах. Підготовка рефератів з пропущених тем.  Участь у запропонованих викладачем виступах. 

Самостійна робота – своєчасне  виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи). Позитивне виконання тестів на  60 — 70 %.

Індивідуальні завдання —  своєчасна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт,  рефератів, наочних посібників тощо. 

Інші критерії оцінки знань  —  прояв бажання отримати знання з дисципліни.

30 – 59 балів  («нЕзадовільно»)(за ECTS  —FX Потрібно працювати перед тим, Як отримати позитивну оцінку ).

0 -29 балів («нЕзадовільно») (за ECTS  — F Необхідна серйозна подальша робота ).

mi band