РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна „Технологія… — №8

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Осінній семестр

1

Модуль 1. Реалізація методології системного підходу при діагностиці та проектуванні технологій продукції ресторанного господарства. Характеристика виробничого та технологічного процесу і основи технології виробництва напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів з ПРП

18

15

1.1

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з овочів. Вивчення вимог до якості та подачі страв з овочів.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

1.2

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з круп, бобових. Вивчення вимог до якості та подачі страв з круп, бобових.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

1.3

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарної продукції з прісного та дріжджового тіста. Вивчення вимог до якості та подачі продукції з прісного та дріжджового тіста.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

2

Модуль І1 . Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з продуктів тваринного походження (ПТП)

24

15

2.1

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з молочних продуктів та яєць. Вимоги до якості та подачі страв.

6

2.2

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з м’яса, м’ясопродуктів, м’яса диких тварин. Вимоги до якості та подачі страв.

1.. Характеристика технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із м’яса: порівняльний аналіз способів та засобів механічної та інших видів (по­сол, регулювання рН середовища, ферментування, відбивання тощо) обробки.

6

2.3

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з м’яса, м’ясопродуктів, м’яса диких тварин. Вимоги до якості та подачі страв

2. Характеристика способів та видів теплової обробки страв з м’яса: теоре­тичне обґрунтування параметрів процесу, фактори та сутність фізико-хімічних процесів, що обумовлюють зміни маси, консистенції, харчової цінності, кольо­ру та аромату; норми втрат при тепловій обробці

6

2.4

Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з птиці. Вимоги до якості та подачі страв

6

Разом:

30

Весняний семестр

1

Модуль І. Технологія виробництва напівфабрикатів, страв, напоїв та кулінарних виробів з продуктів рослинного та тваринного походження

30

10

1.1

Тема 1 Вивчення асортименту, технології напівфабрикатів страв та кулінарних виробів, способів та видів теплової обробки з гідробіонтів, теоретичне обґрунтування параметрів процесу. Вимоги до якості та подачі страв.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

1.2

Тема Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів для виробництва соусів. Технологія виробництва соусів Вимоги до якості та подачі страв.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

1.3

Тема 3: Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів для виробництва супів. Технологія виробництва супів. Вимоги до якості та подачі страв.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

1.4

Тема 4: Вивчення асортименту та технології напівфабрикатів і холодних страв та закусок. Вимоги до якості та подачі страв.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

1.5

Тема 5: Вивчення асортименту та технології солодких страв та напоїв. Вимоги до якості та подачі страв, напоїв.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

2

Модуль ІІ. Технологія виробництва борошняних кондитерських та хлібобулочних виробів; Напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів, готових до споживання, в умовах індустріалізації галузі;кулінарної продукції для дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування

12

15

2.1

Тема 1: Вивчення асортименту та технології виробництва борошняних, кондитерських та хлібобулочних виробів.

6

Оформлення та захист лабораторної частини

2.2

Тема 2 Вивчення асортименту та технології виробництва кулінарної продукції для дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування

6

Оформлення та захист лабораторної частини

Разом:

25

Разом за рік:

84

Х

4.3. Практичні заняття

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Осінній семестр

1

Модуль 1. Реалізація методології системного підходу при діагностиці та проектуванні технологій продукції ресторанного господарства. Характеристика виробничого та технологічного процесу і основи технології виробництва напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів з ПРП

14

15

1.1

Вивчення основних критеріїв та контроль якості продукції ПРП

2

1.2

Ознаемлення з загальної принципової схемою технологічного процесу виробництва кулінарної продукції із овочів, грибів, плодів, мета та задачі етапів технологічного процесу. Характеристикою технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із овочів.:.

4

Оформлення та захист практичної частини

1.3

Вивчення характеристики функціонально-технологічних властивостей вихідної си­ровини для напівфабрикатів страв та кулінарних виробів з круп, бобових. як об’єкта переробки в підприємствах харчування.

4

Оформлення та захист практичної частини

1.4

Вивчення характеристики функціонально-технологічних властивостей вихідної си­ровини для страв та кулінарної продукції з прісного та дріжджового тістаяк об’єкта переробки в підприємствах харчування..

4

Оформлення та захист практичної частини

2

Модуль І1 . Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з продуктів тваринного походження (ПТП)

16

20

2.1

Вивчення технології напівфабрикатів та кулінарних виробів з молока, яєць та продуктів їх переробки.

Оформлення та захист практичної частини

2.2

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС