РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна „Технологія… — №2

— надати рекомендації щодо оптимального використання сировини і вибору методів і прийомів приготування продукції;

— надати рекомендації з оптимізації технологічного процесу виробництва кулінарної продукції і напоїв змішаних;

— володіти методами розрахунку сировини, напівфабрикатів та їх витрат при виробництві готової продукції з змішаної сировини;

— приготувати та оформити основні нескладні страви і напої з сировини різного походження;

— визначити вимоги до якості страв, напоїв з продукції, яка вивчається.

Модуль 2

— обґрунтувати технологічні процеси виробництва напівфабрикатів і готової кондитерської та хлібобулочної продукції;

— надати рекомендації щодо оптимального використання сировини і вибору методів і прийомів приготування продукції, яка вивчається;

— надати рекомендації з оптимізації технологічного процесу виробництва кондитерської та хлібобулочної продукції;

— володіти методами розрахунку сировини, напівфабрикатів та їх витрат при виробництві кондитерської та хлібобулочної продукції;

— приготувати та оформити основні види кондитерської та хлібобулочної продукції.

— обґрунтувати параметрі процесу, фактори та сутність фізико-хімічних процесів, що обумовлюють зміни, маси, консистенції, харчової цінності охолоджених та заморожених на­півфабрикатів, страв та кулінарних виробів;

— обґрунтувати критерії оцінки якості меню для різних типів підприємств харчування та контингентів споживачів.

3.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

Навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна

Практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторні

Заняття

Практичні заняття

Самостійна

Робота

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Осінній семестр

1

Модуль 1. Реалізація методології системного підходу при діагностиці та проектуванні технологій продукції ресторанного господарства. Характеристика виробничого та технологічного процесу і основи технології виробництва напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів з ПРП

22

18

14

58

112

30

1.1

Технологічні принципи створення та виробництва кулінарної продукції

8

2

20

30

1.1.1

Сучасні тенденції розвитку індустрії ресторанного господарства в Україні та за кордоном. Характеристика виробничо–технологічної діяльності ПРГ.

1

2

5

7

1.1.2

Класифікація ПРП. Засоби та прийоми теплової обробки продуктів

2

2

5

7

1.1.3

Технологічні принципи створення продукції РГ. Реалізація деком позиційно-агрегативного підходу при розробці та діагностиці технологічних систем.

3

2

5

7

1.1.4

Основні критерії та контроль якості продукції ПРП

4

2

2

5

9

1.2

Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з продуктів

рослинного походження (ПРП)

14

18

12

38

82

1.2.1

Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з овочів, плодів, грибів (далі –овочів)

6

6

4

14

30

1.2.1.1

Характеристика функціонально-технологічних властивостей вихідної си­ровини (овочів) як об’єкта переробки в підприємствах харчування. Класифікація ПРП.

5

2

6

8

1.2.1.2

Загальна принципова схема технологічного процесу виробництва кулінарної продукції із овочів, грибів, плодів, мета та задачі етапів технологічного процесу. Характеристика технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із овочів.:

6

2

4

4

10

1.2.1.3

Характеристика способів та видів теплової обробки напівфабрикатів з овочів

7

2

6

4

12

1.2.2

Технології напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з круп, бобових, та продуктів їх переробки (далі-круп та бобових).

4

6

4

12

26

1.2.2.1

Характеристика функціонально-технологічних властивостей вихідної си­ровини (круп та бобових) як об’єкта переробки в підприємствах харчування.

8

2

4

6

12

1.2.2.2

Характеристика способів та видів теплової обробки круп та бобових:

9

2

6

6

14

1.2.3.

Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з борошна

4

6

4

12

26

1.2.3.1

Характеристика функціонально-технологічних властивостей вихідної си­ровини (борошна) як об’єкта переробки в підприємствах харчування

10

2

4

6

12

1.2.32

Характеристика способів, видів та режимів теплової обробки кулінарної продукції з прісного та дріжджового тіста

11

2

6

6

14

1.3

Модуль2.Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з продуктів тваринного походження (ПТП)

14

24

16

50

104

35

1.3.1

Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з мо­лока та продуктів його переробки (далі — молока)

12

2

6

4

4

6

1.3.2

Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з яєць та яйцепродуктів (далі — яєць)

13

2

4

16

1.3.3

Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з м’яса, м’ясопродуктів, м’яса диких тварин.(далі — м’яса)

6

12

8

28

54

1.3.3.1

Характеристика функціонально-технологічних властивостей вихідної си­ровини як об’єкта переробки в підприємствах харчування.

Класифікація кулінарної продукції із м’яса за сукупними ознаками.

14

2

4

10

16

1.3.3.2

Характеристика технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із м’яса: порівняльний аналіз способів та засобів механічної та інших видів (по­сол, регулювання рН середовища, ферментування, відбивання тощо) обробки.

15

2

6

10

18

1.3.3.3

Характеристика способів та видів теплової обробки страв з м’яса: теоре­тичне обґрунтування параметрів процесу, фактори та сутність фізико-хімічних процесів, що обумовлюють зміни маси, консистенції, харчової цінності, кольо­ру та аромату; норми втрат при тепловій обробці

16

2

6

4

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС