РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна „Технологія… — №12

Методологічні принципи формування та розробки меню для різних типів підприємств харчування та контингентів споживачів. Вибір та обґрунтування критеріїв оцінки якості меню для різних типів підприємств харчування та кон­тингентів споживачів

14

Письмовий

Індивідуальні завдання

Осінній семестр

4

1

Модуль І:

Виготовлення наочних посібників

2

Модуль ІІ:

Виготовлення наочних посібників

Весняний семестр

4

1

Модуль І:

Виготовлення наочних посібників

2

Модуль ІІ:

Виготовлення наочних посібників

Разом:

204

Х

5. Попередні тематики курсових робіт

1. Розробка та/чи наукове обґрунтування технології нової конкурентоспроможної продукції в ЗРГ.

2. Розробка та/чи наукове обґрунтування технології індустріальних напівфабрикатів для виробництва кулінарної продукції в ЗРГ.

3. Розробка технологій кулінарної продукції з використанням індустріальних напівфабрикатів.

4. Удосконалення рецептурного складу та технологічного процесу виробництва кулінарних та кондитерських виробів, що виготовляються у ЗРГ.

5. Вивчення споживних та технологічних властивостей сировини рослинного та тваринного походження, що надходить на продовольчий ринок України з країн близького та далекого зарубіжжя:

• нетрадиційної сировини – овочевих та фруктових порошків, дикорослих трав, ягід, висівок та ін. у складі кулінарної та кондитерської продукції;

• вторинних продуктів переробки молока – молочної сироватки, КСБ–УФ, концентратів молочно-білкових, копреципітатів та ін.;

• харчових добавок – антиоксидантів, емульгаторів, стабілізаторів, цукрозамінників, ароматизаторів, барвників, ферментних препаратів тощо, що використовуються, зокрема, для стабілізації технологічного процесу.

6. Технологічне забезпечення якості кулінарної та кондитерської продукції.

7. Науково-технологічні дослідження етнічних кухонь

6. Навчально-методична література

Вид

Назва

1

Основна

Сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1982. — 720 с. (Министерство торговли СССР)

2

Крайнюк Л. М. Методичні рекомендації з розробки рецептур на нову кулінарну продукцію [текст]/ Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова, Л. Д. Манєлова та ін.; ХДУХТ – Харків, 2005. – 42 с.

3

Баранов В. С. Технология продуктов общественного питания. Учеб. пособ. для экон. фак. торг. ВУЗов[текст].. – М.: «Экономика», 1972.-231 с.

4

Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания. – М.: — Экономика, 1986. –

295 с.

5

Справочник технолога общественного питания. – М.: Экономика, 1984. – 336 с.

6

ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування. Терміни та визначення» [текст]. – Київ: Держстандарт України, 2000. – 17 с.

7

Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания. Физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при их кулинарной обработке [текст] / А. С.Ратушный и др. – В 2 т. – Т. 1. – М.: Мир, 2004 – 351 с.

8

Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания. Технология блюд, закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских и булочных изделий [текст] / А. С. Ратушный и др. – В 2 т. – Т. 2. – М.: Мир, 2004 – 416

9

Додаткова

Шалимінов О. М. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: Для підприємств громад. харчування всіх форм власності [текст] / О. М. Шалимінов, Т. П. Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. – К.: А. С.К., 2000. – 848 с.

10

Сборник рецептур блюд для питания школьников [текст]. – К.: Техника, 1987. – 320 с.

11

Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания [текст]. – М.: Экономика, 1986. – 295 с.

12

Методична

Димитрієвич Л. Р. Збірник лабораторно-практичних робіт. Навчальний посібник. «Основи технології продукції харчування» для студентів факультету харчових технологій зі спеціальності «Технологія харчування» денної форми навчання [текст].Л. Р.Димитріевич, Т. М. Степанова – С., СНАУ, 2010. – 178 с.

6. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82 – 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 81

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

69 – 74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 68

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

1 — 34

1. 90-100 балів (“ відмінно ”)(за ECTS — А — майже без помилок – 90 – 100 балів;

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС