РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Технологічне… — №2

1020

За ПромІжну атестацію:

10-15

Підсумковий контроль

10-15

Разом з дисципліни:

7

14

46

48

108

60-100

4.Зміст навчальної дисципліни

4.1. Лекції

№ п/п

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість годин дф/зф

Вид поточного контролю дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

7 семестр

1

Модуль 1. Технологічне обладнання цеху первинної обробки молока.

12

Письмовий контроль

5-7

1

Тема 1. Загальна характеристика обладнання.

План.

1.Структура обладнання підприємств галузі. 2.Класифікація і основні параметри обладнання.

3.Основні вимоги до обладнання.

2

2

Тема 2. Первинна обробка молока. Обладнання для транспортування.

План.

1.Молокопроводи і арматура.

2.Обладнання для обліку молока.

3.Обладнання для очищення молока. 4.Обладнання для охолодження молока. 5.Обладнання для зберігання молока.

2

3

Тема 3. Механічна обробка молока. Обладнання для сепарування молока.

План.

1.Класифікація і основні частини сепараторів. 2.Сепаратори – молоко очищувачі. 3.Сепаратори — вершковідокремлювачі.

2

4

Тема 4. Механічна обробка молока. Обладнання для гомогенізації.

План.

1.Гомогенізатори.

2.Правила експлуатації.

2

5

Тема 5. Теплова обробка молока. Обладнання для нагрівання та охолодження.

План.

1.Пастерізаційно-охолоджувальні установки.

2.Комбіновані теплообмінні установки.

2

6

Тема 6. Теплова обробка молока. Обладнанн для стерилізації.

План.

1.Ємкісні теплообмінники.

2.Пароконтатні теплообмінники.

3.Нагрівачі інфузійного типу «молоко в пару»

2

2

Модуль 2. Технологічне обладнання масло цеху.

2

Письмовий контроль

5-7

1

Тема 1. Обладнання для виробництва масла та спредів.

План.

1.Способи виробництва тваринного масла. 2.Масловиготовлювачі періодичної дії для одержання тваринного масла. 3.Масловиготовлювачі безперервної дії. 4.Обладнання для одержання масла з високожирних вершків.

2

3

Модуль 3. Технологічне обладнання виробництва кисломолочних продуктів.

4

Усне опитування

5-10

1

Тема 1. Обладнання для виготовлення кисломолочних напоїв.

План.

1.Заквасочники. Призначення, будова, правила експлуатації.

2.Апарати для виготовлення кисломолочних напоїв.

2

2

Тема 2. Обладнання для виготовлення кисломолочного сиру.

План.

1.Сировиготовлювачі.

2.Обладнання для охолодження та пресування.

3.Обладнання для виготовлення виробів з кисломолочного сиру.

2

Разом:

18

Х

15-24

8 семестр

1

Модуль 1. Обладнання для виробництва твердих сирів.

4

Письмовий контроль

5-7

1

Тема 1. Обладнання для виготовлення сичужних сирів.

План.

1.Сироробні ванни (вітчизняні і зарубіжні). 2.Сировиготовлювачі.

3.Насоси для перекачування сирного зерна і сироватки.

2

2

Тема 2. Обладнання Для обробки твердих Сирів.

План.

1.Формовачні апарати.

2.Преси для сиру.

3.Обладнання для посолу, миття.

4.Обладнання для транспортування та упаковки.

2

2

Модуль 2. Технологічне обладнання цехів молочних консервів і морозива.

4

Письмовий контроль

5-7

1

Тема 1. Обладнання для згущення та сушіння.

План.

1.Плівкові вакуум-апарати.

2.Обладнання для сушіння.

3.Установки для сушіння і гранулювання сухого знежиреного молока.

2

2

Тема 2. Обладнання для виробництва морозива.

План.

1.Фризери періодичної і безперервної дії. 2.Обладнання для загартовування морозива. 3.Ескімогенератори і автомати для загортання морозива.

4.Поточні лінії виготовлення морозива в брикетах.

5.Лінії для виготовлення морозива в стаканчиках.

2

3

Модуль 3. Технологічне обладнання цеху розливу молочних продуктів.

6

Письмовий контроль

5-10

1

Тема 1. Обладнання для фасування і пакування рідких молочних продуктів.

План.

1.Молокорозливочний автомат АО-111.

2.Розливочні автомати фірми ТБА.

3.Розливочні автомати для пакетів пюр-пак.

2

2

Тема 2. Обладнання для фасовки та упаковки в’язких та в’язкопластичних продуктів.

План.

1.Автомат М6-ОР2-Д.

2.Фасовочно-упаковочний автомат М6-ОРК.

3.Автомат М6-АР1С.

2

3

Тема 3. Установка для миття та очищення обладнання.

План.

1.Установка для безрозбірного миття пластичних пастерізаторів.

2.Установка для миття резервуарів і молокопроводів.

2

Разом:

14

Х

15-24

4.2. Практичні заняття

№ п/п

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість годин дф/зф

Вид поточного контролю дф

Сума балів дф

1

2

3

4

5

7 семестр

1

Модуль 1. Технологічне обладнання цеху первинної обробки молока.

22

Захист робіт

10-15

1

Тема 1. Вивчення будови, роботи та експлуатації насосів для молока.

План.

1.Розрахунок діаметру трубопроводу, підбір насосів.

2.Підбір насосів.

3.Технічні характеристики.

4

2

Тема 2. Вивчення обладнання для зберігання молока.

План.

1.Принципіальні схеми.

2.Технічні характеристики.

3.Інженерні розрахунки.

4

3

Тема 3. Вивчення будови сепараторів.

План.

1.Збирання і робирання.

2.Вивчення кінематичних схем.

3.Технічні характеристики.

4.Інженерні розрахунки.

4

4

Тема 4. Вивчення будови гомогенізаторів.

План.

1.Вивчення кінематичних схем.

2.Підбір гомогенізаторів.

3.Технічні характеристики.

4

5

Тема 5. Вивчення будови пастеризаційно-охолджувальних установок.

План.

1.Технологічні схеми.

2.Підготовка до роботи.

3.Підбір установок.

4.Технічні характеристики.

4

6

Тема 6. Вивчення стерилізаторів періодичної та непреривної дії.

План.

1.Принципові схеми.

2.Інженерні розрахунки.

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС